Første Generation

 

1.  Giulio Bernucca #3476.

     Kirkebogen for Pianello del Lario starter i 1640 og opbevares på den lokale Præstegård, Kirkebogen er skrevet på Latin. Kirkebogen er skrevet med normale bogstaver med skråskrift.

     For at følge denne slægt op senere har Lilly og Henrik,vores datter og svigersøn, samlet en del løse data, som kan blive af interesse senere

     Diverse navne fundet i Pianello del Lario

     Giuseppe Bernucca født 1803 død 11.04.1880

     Dette navn er nævnt på en tavle opsat på præstegården umiddelbart til højre for kirkens hovedindgang. Tidligere Borgmester i Pianello.   

    

     Giulia Bernucca født ???? død 10.02.1909

     Dette navn er nævnt på en tavle ved indgangen til kirkegården, hvor der også er påsat et billede af Giulia.

    

     Anna Maria Bernucca

     Optræder som vidne i 1766 (11.07.1766 ??) til en barnedåb ifølge kirkebogen.

     !! Hun er gift med Johannes Baptista Dall'era 16 jul 1742  Pianello Del Lario, Como, Italy (denne oplysning fra IGI) !!

    

     Angela Bernucca

     Optræder i forbindelse med en barnedåb (som vidne ??) i 1766 i følge kirkebogen.

    

     Antonio Maria Bernucca gift med ?????

          Maria Magdalena Bernucca født ???? død 19.10.1727

    

     Lorenzo Bernucca født 1651

          Pietro Bernucca født ???? gift med Magdalene Amadea

                      Lorenzo Bernucca født 1766 døbt 15.08.1766              Vidne: Victoria Bernucca

    

     Lorenzo Bernucca født ca. 1865 død 1940

     Lorenzo døde i Bournesaires Argentina i en alder af 75 år. Rizzerio Morelli har billede af Lorenzo og har oplyst dødsår, sted og alder.

     Sidste Bernucca i Pianello del Lario

    

     ?? Bernucca gift med ??

     Lorenzo Bernucca født ca. 1865 død 1940 i Argentina

          Domenico Bernucca gift med ??

          Ugolina Bernucca

                      Ingen børn

          Dolores Bernucca

                      Ugolina

                      Domenico

                      Mario

                      Marie Therese

     Maria Bernucca født 06.01.1906 død ??.??.1976

    

     Gabriele Morelli født 1906 død 1992 gift med Maria Bernucca

    

          Valeria Morelli

          Onelia Morelli

          Rizzerio Morelli

    

     Hvis man kan tro på de omtaler vi har hørt om Bernucca familien i Pianello, blandt befolkningen, skulle Bernucca familien have været en meget rig og betydningsfuld familie. Bernucca familien skulle bl.a. have ernæret sig ved kvæg handel.

 

 

                             Børn:

 

            2.       i.     Giovanni Battista Bernucca #3477 født ca 1650.

 

 

Anden Generation

 

2.  Giovanni Battista Bernucca #3477, født ca 1650, død før 1728.

 

     Han blev gift Dominica Fontana #3478, født ca 1650 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

 

                             Børn:

 

            3.       i.     Giulio Bernucca #3479 født 27 jul 1683.

 

 

Tredje Generation

 

3.  Giulio Bernucca #3479, født 27 jul 1683 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

     der omtales blandt nulevende , at det var en meget rig familie, og aktive som handelsfolk, Barnukaerne rejste fra italien til flere Europæiske lande , blandt andet Ungarn og Tyskland.

 

     Han blev gift (1) Maria Elisabetta Bonvini #3480, født 1687 i Pianella del Lario., Como.,  Italien, død 30 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.  Maria:

     født i Scarpagiano, Pianello d.L. død samme sted.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Giovanna Maria Barnucca #3482, født 27 dec 1718 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                             født i Scarpagino. Pianello d. L.

 

            4.       ii.   Giovanni Battista Domenico Bernucca #3483 født 30 maj 1721.

 

                      iii.  Maria Magherita Barnucca #3484, født 20 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien, død 25 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

     Han blev gift (2) Maria Maddalena Marchea #3481, født 1701 i Cremia de Loco Caslie.  Maria: Død 40 år gammel.

 

 

                             Børn:

 

                      iv.   Marie Elisabetta Barnucca #3485, født 2 jan 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien, død 16 dec 1741 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

                      v.    Maria Caterina Barnucca #3486, født 10 dec 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

                      vi.   Ciovanna Maria Barnucca #3487, født 10 dec 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

                      vii. Giovanna Maria Barnucca #3488, født 13 feb 1731 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

 

Fjerde Generation

 

4.  Giovanni Battista Domenico Bernucca #3483, fødenavn Giovanni Batista Bernucca, født 30 maj 1721 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

     Domenico er muligvis ikke hans navn.

 

     Han blev gift med Maria Maddalena Parola #3489, født 1718.  Maria: født i Scarpagino. Pianello d. L.

 

 

                             Børn:

 

            5.       i.     Carolus Julius Bernucca #3490 født 9 okt 1741.

 

                      ii.   Maria Elisabetta Barnucca #3491, født 6 sep 1743 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.  født i Scarpagino. Pianello d. L.

 

                      iii.  Domenico Antonio Barnucca #3492, født 16 sep 1746 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                             Navnet Domenico Bernucca er nævnt på en tavle på kommunekontoret med årstallet 1788, som en person der har gjort noget stort for Pianello.

 

                             Han blev gift Maria Bruni #3493, født i Coslia, Pianello d. L.

 

 

                      iv.   Giuseppe Pasquale Barnucca #3494, født 11 dec 1748 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

 

 

Femte Generation

 

5.  Carolus Julius Bernucca #3490, andet navn Carlo Giulio Barnucca, født 9 okt 1741 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.  Navnet Carolus Julius er den Latinske form for navnet Carlo Giulio.

 

     Han blev gift med Anna Maria Botta #3495, født ABT 1743.

 

 

                             Børn:

 

            6.       i.     Johannes Baptist Barnucka #569 født ca. 1766.

 

                      ii.   Anna #15942.

 

 

Sjette Generation

 

6.  Johannes Baptist Barnucka #569, andet navn Giovanni Battista Barnucca, født ca. 1766 i Italien, død 6 jul 1836 i Holbæk, begravet 11 jul 1836 i Holbæk, stilling: Købmand i Holbæk.

     Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår han ankommer til Danmark, eller hvor han kommer ind i landet, men det må da have været lige omkring 1800, han havde jo forsøgt sig som handelsmand og på den baggrund søgt om Borgerskab.

     Efter at han bliver gift, får han jo en del børn, og er leveringsdygtig med nogle meget smukke piger , som er meget eftertragtede. hvilket jo også fremgår af de meget unge pigers ægteskaber.

     Fra Den italienske Nation. en masse små sedler om Barnuckaerne. Her en : Johannes Bernuck 22/3 1802 Heglemager i Holbæk, som siden sidste Mikkelsdag har opholdt sig i Holbæk og handel med Nürnberg varer, Rådstueprotokol fol.37 C.

     Han får et rejsepas den24 marts 1821 for at tage til Aarhus, rejsen foregår over land og tilbage til Holbæk. Her beskrives en ret pæn mand Midelhøj Middel af bygning Gråt hår og Brune øjne.

    

     Tilsyneladende er der mange opgaver en købmand skal påtage sig. se nu denne afskrift fundet på Landsarkivet i København

    

     "Carl Bodista af Kjøbmand Hr. Johannes Bernuka her i byen, født og boende i Holbæk 4 Aar gammel , er af mig  indeværende Aar 1808 d. 25 Julii indpodet med Kokopper. Hvad nøjagtigt efterfølgen imellem den 7. og 9. dag efter indpodningen.

 

     Han blev gift Anne Marie Steenberg #443, født 4 apr 1783 i Holbæk (datter af Søren Christensen Steenberg #530 og Anne Jonasdatter Hielm #531), døbt 9 apr 1783 i Holbæk, død 10 sep 1855 i Holbæk, begravet 14 sep 1855 i Holbæk.  Anne:

     Skifte efter enken Anne Marie Steenberg.

      [der er visse detaljer der ikke er oversat, hvilket også fremgår af teksten der er temmelig uforståeligt visse steder]

     Aar 1855 den 10 september Blev for Skifteretten anmeldt at Ane Marie Barnucka født Stenberg Enke efter af tidligere afdøde Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka heraf Byen 73 Aar gammel idag er afgaaet ved Døden efterladende sig følgende Livsarvinger nemlig en Datter Marie Barnucka, enke efter Gæstgiver Smith i Uggerløse, en Søn Joseph Baptist Barnucka 42 Aar gammel og Skomagermester her i Byen, og en datter Emilie Barnucka gift med [?]      Partikulier Christian Emilius Hilarius Kalko heri Byen, Købmand Hans Jacob Koefoed her i Byen Beskikket værge. Kjømand F. A. Barnucka der anmeldte det omhandlede dødsfald begjærede Berammelsen om Boets behandling udsat indtil begravelsen af den afdøde var tilendebragt, til hvilkensamtlige arvinger formodentligen ville indfinde sig heri Byen hvilket efter omstændighederne blev imødekommet.

     Aar 1856 den 9 Juli bemærkede Skifteretsforvalteren i Overværelse af vidnerne Blune og Brenøe at en under 3d: M. i behørig  Form affattet anmeldelse fra de  ?givdige  Arvinger eftr den under 10 september 1855 heri Holbæk ved døden afgaaede Anne Marie Barnucka født Steenberg, Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka's enke under dags dato var afgivet til skifteretten ifølge  samtlige Anmeldelse  det Arvebeløb som i det hele er tilfaldt samtlige  Arvinger efter bemeldte Anne Marie Barnucka, der hensad i uskiftet Bo efter hendes tidligere afdøde Mand udgjorde 10912 Rdl. 4 sk. 13.

            Bemeldte Anmeldelse der er forsynet med Holbæk amtstues Kvittering af dags Dato for Modtagelsen af den befalede [ ???????]    54 Rd. 3 S. 6 P.  blev fetegnet med Skifterettens paategning for derefter at tjene som bilag med det efter [ ? ] kan aflæggende regnskab over de Status kurser med Holbæk Kjøbstad

    

     Aar 1855 10 oktober mødte for Skifteretten samtlige arvinger efter den i Holbæk  10 f. m. ved Døden afgaaet Ane Marie Barnucka født Steenberg, enke efter afdøde Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka, nemlig Gjæstgiver Niels Dyrlund Smith af Skomagerkroen, Kjøbmanden Carl Barnucka og Frantz Anthon Barnucka samt Skomagermester Joseph Baptist Barnucka heraf byen. Ligesom og Arvingen Particulier Kalko,s Beskikkede Værge Kjøbmand H.J. Koefoed heraf byen ligeledes var mødt. og erklærede da alle at de agtede at Skifte og dele bemeldte afdødes bo uden Skifterettens Mellemkomst, hvilken Erklæring førnævnte Carl Barnucka i egenskab af  lanværge for hans Søster Marie Barnucka Gæstgiver Smiths enke af Uggerløse, ogsaa  for Hendes  -?-  tiltraadte i følge den ham af hende givne bemyndigelse. Paa Grund heraf blev det af Skifteretten tilstaaet at samtlige at vidnerne Bluuen og Brense tilkendegivet de tilstedeværende at samtlige arvinger haver inden 6 maaneder fra fornævnte instition tilfaldne arveafgifter.Idet Skifteforvalteren derfor bemærkede at han af de 3 Arvinger [ ??? ] denne Kjøbstads Juristiktion, nemlig  Giæstgiver Smith Skomagerkroen, Forhenværende Kjøbmand i Holbæk Frans Barnucka der nu er bosat i Uggerløse og Gjæstgiver Smiths Enke   de befalede forlønspenge med 3 Rd. blev af parterne bekræftet med deres underskrifter.

 

 

                             Børn:

 

            7.       i.     Maria Magdalena Barnucka #436 født 19 maj 1802.

 

            8.       ii.   Carl Frederik Baptista Barnucka #532 født 16 sep 1804.

 

            9.       iii.  Frantz Anton Barnucka #444 født 3 marts 1807.

 

                      iv.   Joseph Barnucka #533, født 23 maj 1809 i Holbæk, døbt 13 jun 1809 i Skt.Nicolai Kirke Holbæk, død 13 maj 1810 i Holbæk, stilling: Skomager.

                             Han kom i lære som skomager i København hos SkomagermesterPeter Wolguartz,og fik svendebrev den 25 april 1831

                             fik borgerskab 17 april 1839 til Skomager.

 

            10.     v.    Anna Maria Barnucka #462 født 30 maj 1812.

 

            11.     vi.   Joseph Batista Barnucka #534 født 15 jun 1813.

 

            12.     vii. Sørine Emilia Barnucka #535 født 11 apr 1817.

 

 

Syvende Generation

 

7.  Maria Magdalena Barnucka #436, navn i folketælling Marie Magdalene Rasmussen, født 19 maj 1802 i Holbæk, døbt 22  maj 1802 i skt. Nicolai kirke. Holbæk., død 12 maj 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 19 maj 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., stilling: Kromutter.

     Som pige i huset hos Herredsfoged Jens Dahl, Holbæk

    

     Da hun bliver enke i 1857, anmoder hun om at hensidde i Uskiftet bo. det bevilges og boet er opgjort til 6000. Rd.

    

     Lidt om Marie Magdalene Hvis navn hentyder til Biblen. Da hun dør skal der holdes Skifte det sker i Herredsretten i Lejre.

     Den 15 maj 1862 anmeldte Claus Bertrand Smith af Skomagerkroen at hans moder Marie Magdalene Smith,  Enke efter tidligere afdøde Gæstgiver Smith af Skomagerkroen, ved døden er afgaet den12 dennes , efterladende sig som arvinger paa f ??? der var myndige ; en søn Søren Smith,myndig, Volmer Dyrlund Smith myndig, en datter Inger Kirstine Smith gift med Bager Bruun i Kiøbenhavn, en datter Ane Smith myndig, en d. Maren Smith med Skolelærer Poulsen i  Fuldbye , en datter Bolette Smith  gift med Gaardejer Manza, en søn Johannes Smith 17½ Aar gl. Den 7 juni 1862, Mødte i Skifteretten sønnen Claus Bertrand Christensen Smith , Kiøbmand Søren Smith af Sorø, der efter fuldmagt mødte for arvingen Kiøbmand Folmer Dyrlund Smith af Sorø og kirkesanger Lauritz Christian Ditlev Poulsen af Fuldbye, ligeledes var mødt Bager Bruun af Kiøbenhavn, Gaardmand Manza af Ørsted,  den umyndige søn, Giæstgiver Barnucka af (Unløse Kro).  For datteren Ane Marie Smith mødte efter fuldmagt broderen C.B. C. Smith.-- C.B.C. Smith fremkom med at Aastrup gods var i færd med at opgøre Fæste og Forpagtning.

     14 jan 1863 fremkommer der endeligt regnskab som andrager 2670 RD.  for salg af løsøre, af forvalter Schwalte på Aastrup blev indbetalt 349 Rd. og Kiøbmand Smith 100 Rd.. Men det hele ender med at der bliver en rest på 1925 Rd. Dette beløb udbetales af Skifteretten. Man fortæller dog ikke hvordan.

 

     Hun blev gift vielsesaftale 21 okt 1818 i i følge bevilling Gift i Huset, Niels Dyrlund Smith #435, født 17 mar 1797 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a. (søn af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), døbt 3 sep 1797 i Ugerløse kirke, død 11 feb 1857 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 16 feb 1857 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., stilling:  Gæstgiver/ Kromand påSkomagerkroen.  Niels: Hjemmedøbt  den 3 Marts 1797 Båret af Madam Dyrlund, Faddere : de Neergaard af Boserup, Dyrlund i Køge,

     Skriver hos herredsfoged Dahl, Holbæk 1822 Bestyrer af Skomagerkroen,

     der bliver underskrevet skøde og fæstebrev 1827 her overtager han Kroen efter sin søster Maren der var enke efter Schandorph

    

     1828 ejer

     Folketælling 1845, fortæller en hel del om hans virke på Skomagerkroen.

     Samtlige personer i husstanden

     Roskilde, Voldborg, Saaby, Vester Saaby, , Skomager Kro, gaard ..., 5, FT-1845

     Der vises flg. felter:

     Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

     Niels Dyrelund Smith, 48, Gift, , Gjestgiver, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Maria Magdalena Smith, født Barnucka, 43, Gift, , hans kone, Holbek

     Ane Marie Emilie Smith, 16, Ugift, , deres børn, her i sognet [Kirke Saabye]

     Maren Christine Smith, 14, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Claus Bertrand Christensen Smith, 11, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Emma Smith, 9, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Bolette Christine Smith, 5, Ugift, , deres børn, her i sognet [Kirke Saabye]

     Johannes Baptista Barnucka Smith, 1, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Inger Kirstine Smith, 9, Ugift, , pleiebarn, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Erasmine Holm, 33, Ugift, , lærerinde, Kjøbenhavn

     Jens Hansen, 29, Ugift, , gaardskarl, Bringstrup sogn, Ringsted Amt

     Lars Olsen, 21, Ugift, , avlskarl, Udby sogn i Holbeks Amt

     Peder Nielsen, 38, Ugift, , staldkarl, her i sognet [Kirke Saabye]

     Rasmus Jensen, 17, Ugift, , dreng, Soderup sogn, Holbeks Amt

     Ane Kirstine Christensdatter, 22, Ugift, , kjælderpige??, Sonnerup sogn, Roeskilde Amt

     Ane Kirstine Christensen, 22, Ugift, , kokkepige, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Mette Kjeldsdatter, 26, Ugift, , bryggerpige, her i sognet [Kirke Saabye]

    

     Skomagerkroen der i mange aar havde været en sløj bedrift, men som Niels Dyrlund Smith igen fik bragt orden i. Foruden sin store familie havde han 4 mandlige og 5 kvindelige tjenestefolk samt en lærerinde at skaffe kost og løn til.

     Ingen af disse mange børn kom til at drive skomagerkroen videre; da forældrene døde, han i 1857 og hun i 1867, overgik kroen til københavneren Christoffer Emil Halvorsen, der i en årrække havde flakket rundt i am-tet som gæstgiver, krovært og forskelligt andet.

     Den næste søn af Søren Jensen Smith i Uggerløse kro blev født i 1798 og kom som nævnt til at hedde Jens; ogsaa han faldt for en mørkøjet skønhed fra Holbæk, nemlig søsteren Anna Marie til broderkonen Marie Magdalene Barnucka i skomagerkroen; hun var født 1812; de blev viet i 1830 og slog sig straks ned hos moderen i Uggerløse kro, og herfra flyttede de først, da døden hentede dem. Næsten al deres tid fik de lov at beholde den gamle moder hos sig; hun døde først i 1856, mere end 87 aar gammel. Deres børneflok kunne ikke staa maal med broderens i skomagerkroen, den blev kun paa 6; men til gengæld fulgte de enkelte eksemplarer jævnt og pænt paa hinanden fra 1831-46. Ogsaa her var bedriften stor med en avlsforvalter, 9 tjenestefolk og en huslærer til børnene; som fast pensionær havde de desuden i mange aar den ugifte læge P.V. Sønderup.

    

     Heller ingen af disse børn kom efter forældrenes død til at drive kroen videre; den overgik i 1855 til Jens Smiths søster Maren; men da hendes skæbne blev meget broget : og må ses i sammenhæng, hvis man overhovedet skal holde rede paa den, er det bedst, at vi gør os klar af hendes yngste søster først. Hun blev født i 1804, kom til at :hedde Anne og blev til sin tid gift med sin fætter, købmand Niels Chr. Christensen (1791-1854) i Sorø, ældste søn af ovennævnte købmand Claus Bertram Christensen og tanten Ellen Dyrlund fra Uggerløse kro. Anne  Christensen, f. Smith, døde i Sorø i 1872.

     Skiftet efter hans død.

     Anmeldelsen til Skifteretten den 13 feb 1857.  her meddeles at Han efterlader sig enken Marie Smith og 8 børn.  den 13 juni 1857 bliver det bekræftet at Hustruen kan hensidde i Uskiftet bo. Og den 30 juni blev boet ansat til en værdi af 6000. Rd. til skifteretten betales sagens omkostninger med 48 Rd.

    

     ..

    

     Det ved jeg:

     Inden Niels Dyrlund Smith kan overtage fæstet på Skomagerkroen skal Kroens tilstand vuderes

     og det beder Forvalteren på Aastrup retten i Lejre herred om at udpege to synsmænd, det sker

      den 30 juli 1827

     Han har dog betalt 1200 RD. til en Grosser Christensen den 11 Juli 1827. og der er før han underskriver

      Fæstekontrakten. det må være en gæld fra den tidligere Kromand han indløser.

    

    

     1. Matr. 16. i 1876 bliver matr.15 lagt sammen med matr. 16. og gården får navnet Damshøj.

     2: Adressen er Landevejen 4. Kirke Såby.

     3: Han skriver under på Fæste og skøde i 1827 og som ejer i 1828. Det må dog være forkert med ejerskabet. da kroen stadig er underlagt godset Åstrup frem til 1876, hvor den udskødes og sælges

     I 1827 den 3. november dør en gæst på kroen. han var syg og på rejse til Købehavn for at komme på hospital der.

 

 

                             Børn:

 

            13.     i.     Søren Smith #463 født 4 mar 1819.

 

                      ii.   Henrik Christian Smith #451, født 19 feb 1821 i Holbæk, døbt 30 apr 1821 i Skt. Nicolai, død 28 december 1827 i Kirke Såby, Skomagerkroen, begravet 2 januar 1828 i Kirke Såby.

 

                      iii.  Johannes Baptiste Smith #450, født 12 aug 1823 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 18 aug 1823 i Hjemme, død 13 dec 1824 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 18 dec 1824 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

 

            14.     iv.   Folmer Dyrlund Smith #452 født 21 mar 1825.

 

            15.     v.    Inger Kirstine Smith #498 født 27 jun 1827.

 

            16.     vi.   Ane Marie Emilie Smith #425 født 10 apr 1829.

 

            17.     vii. Maren Christine Smith #437 født 28 mar 1831.

 

                      viii.               Johanne Henriette Smith #465, født 16 dec 1832 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 27 maj 1833 i Kirke Såby Kirke, død 1 jun 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 6 jun 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

                             Faddere: Gæstgiver Smith Uggeløse, Købmand Barnucka i Kolbæk, Johanne Nielsdatter Vennelyst.

 

            18.     ix.   Claus Bertrand Christensen Smith #438 født 11 nov 1834.

 

                      x.    Emma Smith #439, født 24 jun 1836 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 3 okt 1836 i Kirke Såby Kirke, død 27 sep 1855 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 3 okt 1855 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Dåben:

                             Faddere var. Prop. Hilarius Kalko Vennelyst

                             Gæstgiver Smith Uggerløse

                             Cand. Schvan Uggerløse.

 

                      xi.   Andrea Fridericka Smith #445, født 2 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 9 sep 1838 i Hjemme, død 22 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 27 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

 

            19.     xii. Bolette Christine Smith #440 født 28 mar 1840.

 

                      xiii.               Johannes Henrik Smith #466, født 16 aug 1842 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 22 sep 1842 i Kirke Såby Kirke, død 22 sep 1842 i Der er en fejl i oplysningen, begravet 26 sep 1842 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

 

            20.     xiv. Johannes Baptista Barnucka Smith #441 født 24 dec 1844.

 

8.  Carl Frederik Baptista Barnucka #532, også kendt som Carlo Baptista Barnucka, født 16 sep 1804 i Holbæk, døbt 5 okt 1804 i Skt. Nicolai Kirke Holbæk, død 15 feb 1870 i Holbæk, begravet 22 feb 1870 i Holbæk, stilling: Købmand i Holbæk.

     Italienske nation : Markedhandler.

     Folketælling 1870 Holbæk

     Carl Baptist Barnucka., M., 65 aar., Gift., Holbæk Kjøbstad., Husfader.,

     Ingeborg Marie Pedersen., K., 55 aar., Gift., ----"-----         Husmoder

     Ane Marie Barnucka  32 aar., ugift .,  datter

     Maren Johanne  Barnucka., 30 aar., ugift., datter

     Petrine Emilie Barnucka ., K. , 27 aar., Ugift., datter

     Da han dør 15 februar 1870  fremgår det også af skiftet at Sønnen  Johannes ikke er i live. Og hustruen Ingeborg får lov til at sidde i Uskiftet bo. Underskives af Maria Barnucka , Ane Marie Barnucka, Petrine Emilie Barnucka, Maren Johanne Barnucka f. Pedersen,

    

     den 7 jan 1835 fik han borgerskab til Købmand  Det gik ikke så godt, og den7 juli 1856 måtte han indgive en erklæring om at han var falit, det afstedkommer en gennemgang af hans værdier.  ialt bliver det til 1200 Rd.

     Skifteprotokolen:

     Han søger nu også om at få markedspas, og første gang er den 20 juni 1838 hvor han får pas til at tage til Hjembæk noget som fortsætter gennem årene til den 22 juni 1855, her stopper hans rejser pludseligt. Grunden er beskrevet herunder for at han stoppede. Det er ret tydeligt at han er glad for den plads, og at han meget tit har rejst sammen med sin bror Frantz  som dog havde sin egen bod.

    

     Aar 1856 den 7. Juli formiddag kl 9 blev til Skifteretten afleveret

     en Reqvisition af gaards dato, hvormed Kjøbmand Carl Barnucka

     her i Holbæk begjærde sit bo taget under Skifterettens behandling som

     Fallitboe. bemeldte Reqvisition blev  ?? til Indlemmelse

     paalydende.

     Skifteforvalteren indfandt sig derefter samme dags efter-

     middag kl 3 i sit forefald, med hans af Amtets (Udnævnte)

     Fuldmægtig Blum med vidnerne Brenøe og Groth på Fal-

     lentens bolig i Gaarden n. 71 Ahlgade heri Byen for at foretage

     en lovlig registrering og Vurderingsforretning med Fallen-

     tens Ejendele idet Skifteforvalteren bemærkede at han i Forening med

     Vidnet Brenøe fand umidelbart efter Reqvisitationens aflevering

     aflåset,

     Dette er indledningen til et meget langstrukket og omfangsrigt skifte. og

     Opgørelsen der er på hans personlige ejendele er på 281 numre hvor hver rum bliver gennemgået og forseglet efterhånden som man er færdig.

     den 16 Juli genoptages konkursboet, for denne gang at registrere hans varelager her er der indkaldt 2 Købmænd til at vurdere sagerne. man begynder med nr. 334 og med en overført sum på 1209 RD. og slutter med nr. 3289. altsammen omhandlende stoffer og tilbehør til bearbejdning af disse stoffer.

     i Butikken var der jo også ting der skulle registreres det var 1 vægtskål med lodder, 2 alenmål,  5 grønne butiksstandere, 4 vægtskåle med lodder, 2 saltmål, 3 linealer 3 linnednåle og en tragt. i Kælderen var desuden forskellige skabe og vægte og andet udstyr til butikken. så var man også nået op på ialt 3317 genstande der var registrerer.

     den 1 september fremkommer der en liste over hvem der har penge tilgode.

     12 fra L. Kirkegaards efterfølger i København  1204 RD og 249 RD.

     13 fra Købmand H. S. Koefoed i Holbæk for     1000 Rd

     14 fra J. L. Ehlert af Kjøbenhavn Vesterbro        113

     15 fra Johs. Bruun på Ny Bruunshaab for           402

     16 fra Jacob Holm og Sønner i Kjøbenhavn         93

     17 fra Gaardejer Christen Larsen i Nørre Jernløse 300 RD

     18 fra Julius Løvenborg i Kalundborg                    81 RD

     19 fra Carl Frøih a Corup i Hamborg                      70

     20 fra Brødrene Schultz i Kjøbenhavn                 644

     21 fra Mægler M. Busch i Holbæk

           paa L. Møller af Svendborg                               25

     22 fra Holmblad i Kjøbenhavn                                 46

     23 fra Urtekræmmer S. P. Aucken i København 1534 RD.

     desuden en hørkræmmer i København Søren Jensen 118 RD

     og F. E. Gotschalk                                                   438 Rd.

     og som om det ikke var nok den 29 sep 1856 fremkommer der yderlige krav.

     Tobaksfabrikant N. F. Bonnesen i København 54 RD

     Købmand Kornerup i Holbæk                           2349 RD

     den 13 okt. kom der flere regninger

     fra F. W. Tapenhausen   Kjøbenhavn                152 RD

     J. E. Møllers enke i København                           377 Rd

     den 22 oktober fortæller Barnucka at han mangler fra nogle af hans kreditorer i Kalundborg

     den 29 okt kommer der endnu 2 regninger 1. fra Johannes Christian Lund i København 442 Rd

     og Chjokoladefabikant A. L. Bagger i københavn 15-1-8 RD

     den 10 november samme år kommer der nyt frem idet et falitbo i Korsør om en Aagesen (Side 227)

     Tilsyneladende forhandler Barnucka også selv med sine kreditorer for den 24 november beder han om udsættelse og får det. der er da i mellemtiden yderligt dukket 6 nye regninger op.

     den 22 dec ønsker han sagen udsat til den 30 dec samme år.

     Aar 1856  den 30d December Eftermiddag Kl.4 blev paa Holbek

     Raadhuus af undertegnede Skifteforvalter i overværelse

     af Vidnerne Blum og Groth afholdt en Skiftehandling

     i Kjøbmand Carl Barnucka,s falitbo, i henhold til

     den ved Skifteforsamlingen den 22 d. M. tagne bestemmelse

          Fallenten Kjøbmand Carl Barnucka mødte og

     fremlagde en in duplo af Hrr N. T.Staurholm og

     P. H. Petersen her af Staden den 3. September  d. A. udstedt

     [Stregssition ?

    

     I folketællingen 1860 er han stadig købmand og fra samme adresse  nemlig Ahlgade 71.

    

     Skifteprotokol udlånt den 10-2-06. Holbæk Byfoged pag. 196.

 

     Han blev gift Ingeborg Marie Petersen #536, født 31 jul 1814 i Holbæk (datter af Peder Gothfredsen #537 og Maren Berthelsen #538), døbt 21 aug 1814 i Holbæk, stilling: 1880 Klasselotterikolektør, død 13 aug 1887 i Holbæk.  Ingeborg:

     Folketælling 1880

     Ingeborg Marie Barnucka Enke Klassekolektør

     Ved hendes død er der kun de tre piger der efterlever hende:

     Marie Barnucka 41 datter ugift

     Johanne Barnucka 39 datter ugift

     Petrine Emilie Barnucka 37 datter  ugift

    

     Hun læst til Lotterikollektør den 21 marts 1870. og beskikket samme år.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Anne Marie Barnucka #539, født 24 mar 1836 i Holbæk, døbt 16 jun 1836 i Skt.Nicolai Kirke Holbæk, konfirmeret 6 okt 1850 i St Nikolai Kirke Holbæk, død 3 mar 1895 i Holbæk.

                              Skifteretten : Søstrene mødte op og erklærede at de ønskede at overtage boet uden Skifterettens medvirken.

                             boede i Ahlgade No. 3. og var ugift.

 

                      ii.   Maren Johanne Barnucka #540, født 15 mar 1838 i Holbæk, døbt 16 jun 1838 i Skt. Nicolai Kirke Holbæk, konfirmeret 2 okt 1853 i St. Nikolai Kirke Holbæk, død 2 aug 1918 i Ahlgade 42., 1., begravet 7 Aug 1918 i Holbæk.  Dåben. faddere, Madame F. Barnucka, Hr. Christ. Pedersen, Søren Nehammer, Gæstgiver Petersen og Gæstgiver Smith.

                             Ugift.

                             døde ret velhavende Indboet en del sølvting samt andet indbo opgjort til 3573 Kr. samt bankbøger på tilsammen 6400 kr. Hun har oprettet et testamente. som tilgodeser hendes og familiens gravsted med en sum på 1000. kr samt 15 kr. om året til vedligeholdelse. 2 døtre af Sparekasse kasserer Blum, Sophie Augusta Mathilde Blum og Emilie Caroline Blum arver noget af sølvtøjet, Grosserer Jacob Sophus Hansen i København søn af Købmand Søren Christen Hansen i Holbæk  får en Sølvsukkerskål og et Stueur i Maghognikasse., og Frøken Anna Elisabeth Marie Fensmark  som bor hos hende  får en sum på 200 kr. samt en del udstyr og møbler.

 

                      iii.  Petrine Emilie Barnucka #541, født 10 jul 1840 i Holbæk, døbt 1 sep 1840 i Skt. Nicolai Kirke Holbæk, død 31 jul 1894.

 

                      iv.   Johannes Baptista Barnucka #542, født 5 nov 1842 i Holbæk, døbt 23 maj 1843 i St. Nicolai Kirke, stilling: Hotelejer i Kalundborg, konfirmeret 19 apr 1857 i Holbæk.

                             ved folketællingen 1845 for Holbæk a. Tuse Orø Bybjerg,  Her er Johannes Plejebarn på Orø hos sin tante Dorthea Petersens forældre Hans Pedersen 47 år født i Orø sg. Frederiksborg amt. og hans kone er Kirsten Esbensen 44 år, fra Gladsakse sg. Kbh. han er der også i 1850.

 

                      v.    Minna Mathilde Barnucka #543, født 12 nov 1845 i Holbæk, døbt 29 apr 1846 i Skt. Nicolai Kirke Holbæk, død 27 apr 1866 i Holbæk.

                             Faddere til dåben : Hendes Moder, Madam Smith og Faderen.

                             Ved hendes død er faderen Købmand og Kornrmåler. Det er også ham der anmelder hendes død.

 

                      vi.   Peter Gotfred Barnucka #544, født 15 jun 1848 i Holbæk, døbt 29 aug 1848 i Skt.Nicolai Kirke Holbæk, død 6 jan 1849 i Holbæk, begravet 12 jan 1849 i Holbæk.

 

9.  Frantz Anton Barnucka #444, født 3 marts 1807 i  Holbæk, døbt 9 mar 1807 i Skt. Nicolai kirke, død 26 dec 1863 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 2 jan 1864 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., stilling: Købmand og Gæstgiver i  Uggerløse.

     fik Lærerbrev 31 oktober 1822

    

     nedsætter sig som købmand i Holbæk 1832 den 30 april

     Konditorsvend fra 1.nov 1827 - 3. maj 1831 (den italienske Nation RA) fra 1855 Gæstgiver  i Ugerløse    den 5 Maj 1832 i Holbæk dokument for borgeskabs erhvervelse, et sådant borgerskab er ikke noget man bare får, Her er en afskrift at Dokumentet. der indledes med: at der skal betales stempelpenge  1 Rigsbankdaler og 72 skilling sølv.

     ----------------------

     Johan Anthon Lynge

     Hans kongelige Maje-

     stæts  virkelige Justits-

     raad, Borgmester, Bye-

     foged og Bye= og Raad

                             i Holbæk

     Kjøbstad, samt Birkedom=

     mer og Skriver i Baro=

     niet Løvenborg Birk

     --------------------------

     Gjør vitterligt, at Aar 1832 den 30 april

     var Magistraten tilstæde paa Stadshuset, hvor

     da fremstod:

     Handelsbetjent Frank Anthon Barnucka

     der var begærende at vinde Borgerskab

     som Kjøbmand i Holbæk, i hvilken henseende han

     producerede: a/ Døbe=Attest som viser at Comparen=

     ten er født i Holbæk den 3 Marts 1807 b/ Koppe=

     indpodnings Attest, c/ Lærebrev d: 31 Octbr. 1822, med

     Paategning at ham conditioneret som Svend den

     1. Novbr. 1827 til 3 maj 1831, d/ aftryk af Comparen=

     har anskaffet behørig Armatur til Boger=

     væbningen. - Da magistraten intet fandt at er=

     rindre mod det Beggiærte, blev samme bevilget

     og fremstod da Handelsbetjent Frantz Anthon

     Barnucka, der med oprakte fingre aflagde Lo=

     vens Ord, at ville være sin allernaadigste Arneher=

     re og Konge Huld og tro, sin foresatte  [?]

            hørig og lydig, trolig at ville udrede de

     ham paaliggende Skatter og Afgifter, endelig om=

     gaaes sine medborgere, og i enhver henseende

     sig saaledes og føre, som det egner og

     nu indelig og ærekjær Borger.

     Saaledes blev da Frank Anthon Barnucka til

     borger og Kjøbmand her i Holbæk antaget, med

     udtrykkeligt tilhold ikke at befatte sig med nogen an=

     den Næringsvei, end dem hvortil Anordningerne hjem=

     le ham til som Kjøbmand, samt med fforpligtelse

     at tage sit Borgerskab

                                                               Lynge

     Dette til Bekræftelse under min Haand og

     Stadsseglet

          Holbæk den 5 maj 1832.

                                                           Lynge

    

     Han søger nu også om at få markedspas, og første gang er den 20 juni 1838 hvor han får pas til at tage til Hjembæk noget som fortsætter gennem årene til 1855 sammen med Carl. Men fra den 22 juni 1855 til den 21 juni 1861  rejser han alene. Og det er altid til Hjembæk

    

      Borgerrepræsentant i Holbæk fra 1840 til 1850. Det var også en tid hvor der skete store omvæltninger på pengemarkedet. på grund af den slesvigske treårskrig. Som Bogerrepr. skulle man jo skaffe de fornødne midler til at bygge det nye rådhus i Holbæk. Således låner Frantz Barnucka 300 Rd til Byen. men det er penge der tilhørte en bonde, som formodentlig havde givet tilladelse til at blev lånt af Bystyret. Bystyret var i hvert fald orienteret om hvor pengene kom fra. De penge skulle jo tilbagebetales så Byen skulle til at skaffe et fast lån til den efterfølgende termin.

    

     Da han dør skrives der i Skifteprotokolen  følgende :

     1859 - 1864. her registres blot dødsfaldet og henviser til efterfølgende protokol. som er

     Protokol. 1864 - 1867. side 4.

     Nr. 322 sag no 4.

     Boet eftet Giestgiver Frantz Anton Barnucka af Uggerløse Kro.

     Skifteforvalteren fremlagde en Skrivelse med Bilag fra Enken

     saalydende.

     Ugerløse den 4 Feb 1864

     Jeg Undertegnede Maren Barnucka , Enke efter afdøde

     Giestgiver  Frantz Anton Barnucka af Ugerløse Kro, tillader mig

     hermed at meddele den ærede Skifteret, at jeg i henhold til

     vedlagte samtykke af min undertegnede Medarving agter

     at forblive hensidende i uskiftet bo efter førnævnte min

     afdøde Mand.

                                                  Maren Barnucka

     Merløse og Tuse Herreds Skifteret.

     Ifølge min Svigermoder  Maren Barnuckas ønske om

     at måtte hensidde i uskiftet bo erklærer jeg hermed som

     eneste myndige arving i Boet ikke at have noget derimod

        Oxlev den 25 Jannuar 1864

                                               Eduard Bailum

                                               Guide i Generalstaben

     I henhold hertil hensidder Enken i Uskiftet Bo.

    

     Som borgerrepræsentant låner han Holbæk by 400 Rd til hjælp til Rådhusbyggeriet i 1849. Pengene var nogle der tilhører en Bonde !

 

     Han blev gift Maren Smith #479, født 2 jun 1800 (datter af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), døbt 29 jul 1800 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., død 23 feb 1880, begravet 28 feb 1880 i Garnisions Kirkegård Kbh.  Maren: Marens dåb: Ugerløse Kirke. født 2. juni : Faddere Madam Dyrlund, Folmer Dyrlund af Kiøge, Niels Dyrlund Ostermann

      Ane Cathrine Olsdatter, som døde d. 6. jan. 1819 og efterlod kroen til sin forholdsvis lidt sørgende ægtefælle, Andreas Gabrielsen Schandorph. Dårligt nok var nemlig Ane Olsdatter blev-en kold i sin grav, før den næsten 60-aarige Schandorph d. 5. marts 1819 lod sig vie iUggerløse kirke til den knapt 19-aarige ungmø - Maren Smith fra byens gamle kro. hvad Schandorph har tænkt sig med dette mærkværdige ægteskab, er let nok at regne ud; thi trods et nominelt rigtig pænt overskrud i boet efter Ane Olsdatter sad han i virkeligheden meget stramt i det, og Dyrlund'erne var nok værd at komme i slægt med; ikke blot var svigerfader Smith en særdeles velhavende og agtet mand; men længere ude sad købmand Christensen i Sorø, den hovedrige Folmer Dyrlund i Køge og mange andre, som i påkommende til-fælde kunne rage hans svedne kastanier af ilden. Betydeligt sværere er det at fatte, hvad den kloge og rettænkende kromand, Søren Jensen Smith i Uggerløse, har ment med at give sin unge datter til pris for en sølle gammel kanut som Schandorph; men maaske har han tænkt ad denne vej ogsaa at faa Skomagerkroen ind under sit magtom-raade.

     Om Marens tanker behøver vi slet ikke at tale; noget inklinationsparti fra hendes side var det jo ikke; men naturligvis kunne det altid have sin charme at blive herskerinde i en kro, og flot blev hun udstyret med baa-de senge- og dækketøj, chatol og kommode i blankpoleret mahogni, 12 stole af bøgetræ, meget gedigent sølvtøj, porcelæns-urtepotter at sætte i vindueskarmen samt kammerpot-te og to fuglebure at anbringe i sovekam-meret. Dette med skovens vilde fugte, som blev installerede i sovekammeret, finder

     man saa ofte i de gamle hjem, at vi maa nævne hensigten dermed, nemlig den gan-ske simple, at før man kendte til vækkeure, skulle disse befjerede væsener fungere som saadanne ved at kvidre løs, som de jo ogsaa brugte det ude i det fri, naar det var tid »at sidde op«.

     At det imidlertid ikke var det rene Him-merige, den unge Maren var gaaet ind til, fik hun meget snart øjnene op for; Schan-dorphs økonomi var raadden helt ind til marven. Ved siden af sit krohold havde han i mange aar drevet en gaard under Svenstrup gods, og den gik ikke. godt. Heller ikke hjemme passede han at betale, hvad han skyldte, saa inden der var gaaet tre aar, maatte han melde sig konkurs. Og det var bedrøvelige ting, skifteretten her fik at tumle med: Marens fine sølvtøj havde Schandorph pantsat i København, kromand Ole Bendsens børn havde ikke nær faaet den arv, de havde krav paa, brændevinsbrænder Wold i Holbæk havde 1200 rd., vinhandler Schou i København 206 rd. til gode, og Folmer Dyrlund i Køge havde Schandorph slaaet for 1000 rd., mens der var et utal af regninger paa kontante laan. Heller ikke sine tjenestefolk havde han betalt; en pige, som var bleveæ gift i november 1819, skyldte han endnu 50 rd., og en karl fra sidste aar 28 rd.

     Det. var den rene jammer og elendighed, saa svigerfaderen, Smith i Uggerløse, maatte træde til og tilbyde at overtage konkursboet mod at udløse samtlige privilegerede kredi-torer med 3000 rd.; med de andre ville han ikke have noget at gøre. Da Schandorph saa døde midt i hele historien d. 10. juli 1822, og Maren erklærede at ville fortsætte bedrif-ten paa sin afdøde mands fæstebrev, fandt retten, at der var rimelighed i Smiths til-bud og sluttede dermed boet.

     Nu var Maren altsaa blevet eneraadende i skomager kroen -kun 22 aar gammel At det ikke var helt let, siger sig selv; men det gik og foreløbig var Maren ogsaa grundigt vakcineret mod ægteskabets mikrober. Til kroen hørte imidlertid ogsaa en købmandshandel, og lidt over midten af 20'erne lejede hun den ud til en jævnaldrende, ugift mand som hed Frederik Mellerup, og ham blev hun gift med d. 27. okt. 1827 i Kirke-Saaby Denne mand tilhørte den store Mellerup slægt, som holdt til i egnen omkring Roskilde og Holbæk. Hans bedstefader. var de) mægtige godsforvalter, først paa Benzons dal, siden paa Bidstrupgaard, kammerråd Søren Mellerup (1737-1801), hans fader. Immanuel (1768-1847) var møller i Thorslunde

     hans ældste broder, Søren Chr. (1797-1860) var ejer af ladegaardsmøllen ved Roskilde og fra ham stammede modellen til Gustav Wieds berømte »Thummelumsen«, antikvitetshandler Otto Mellerup i Roskilde (1871 1932); en datter, Maren Sofie, f. 1838, a ovennævnte Søren Chr. i ladegaardsmøllen blev i 1876 gift med skomagermester Erni August Sørensen paa Jernbanevej i Holbæk Frederik Mellerups yngre broder, Frants Daniel (1809-89) blev ejer af "Mellerup gaard« i Holbæk, og hans yngste søster Emanuelline, f. 1816, blev moder til kordegn Otto Lund (1848-1923) i Holbæk.

     Den 30. jan. 1828 fik Frederik Mellerup

     borgerskab i Holbæk og forlod skomager kroen, som derefter overtoges helt af Marens broder, Niels Dyrlund Smith, der alle rede i en aarrække havde boet derude OE bestyret den for hende. I Holbæk fik Marer en datter, Inger Johanne Mellerup, som dog døde i 1834, og allerede i 1830 var Frederik Mellerup død. Aaret efter giftede Maren sig for tredie gang, nemlig med den 7 år yngre handelsbetjent Frantz Anthon Barnucka, der var broder til Marens to broder. koner, henholdsvis i skomagerkroen og Uggerløse kro. Den 30. april 1832 tog han borgerskab som købmand i Holbæk, hvilken forretning han drev til 1855, da Jens Smith i Uggerløse kro var død, og enken i begyndelsen af dec. 1855 solgte kroen til sin broder Barnucka for 25,000 rd.; handelen ind-befattede 58 tdr. land, besætning og avlsredskaber, købmandshandel, 6-8 huse, medens enken beholdt skoven og skovmarken. Faa dage efter solgte Barnucka sin forretning i Holbæk for 11,150 rd. til C. W. D. Horn.

     Herude i Uggerløse residerede familien Barnucka i godt en halv snes aar med deres datter, Anna Marie, f. 1832 i Holbæk, og Hans Peter (1844-96), en søn af mandens afdøde broder, skomagermester i Holbæk; Joseph Baptista Barnucka. Omkring midten af

     1860'erne blev Uggerløse kro solgt til Michael Hansen fra Kundby, og Maren f. Smith, gift Schandorph-Mellerup-Barnucka, endte sit begivenhedsrige liv d. 23. febr. 1880 i København, næsten 80 aar gammel, og blev fem dage senere stedet til hvile paa Garnisons kirkegaard, hvor gravlundens højtidsfulde stilhed kun brydes af den samme slags morgenfriske smaafugle, som ogsaa  for mange, mange aar siden kvidrede for hende ude i skomagerkroens sovekammer hos den aldrende Andreas Gabrielsen Schandorph.

     Hun omtales som er særdeles gæstfri person  således bemærker Slagtermester Rasmus Frederiksen fra Roskilde der også var opkøber af af dyr til slagterierne. Fra hans optegnelser : Men fast Station tog jeg i Uggerløse, hvor Kroen den ejedes af Enkemadam Barnucka, også kaldet Md. Benøk, det kunne folk lettere komme komme over at sige. Kroen lå den gang på venstre side af landevejen når man kommer fra Holbæk, Rejsestalden på højre side, hvor nu også kroen er flyttet over til. Madam Barnucka var en lille ca. 60 årig kone, hun var meget venlig og inviterede mig unge dreng ind til sit private aftenbord, men for mit vedkommende var det ikke altid lige behageligt, for næppe havde vi sat før den ældre stille husjomfru som nok havde spist et stykke mad inden , rejste sig for at hente teen  og for mig var det et tegn på at måltidet var ved at være forbi. og jeg var jo stadig sulten. så det fik jeg lavet om på.

     Han fortæller videre at Madam Barnuka solgte kroen til Michael Hansen for 26.000, Rd.

 

 

                             Børn:

 

            21.     i.     Anna Maria Barnucka #485 født 3 jul 1832.

 

10.  Anna Maria Barnucka #462, født 30 maj 1812 i Holbæk, døbt 19 jun 1812 i Skt. Nicolai Kirke Holbæk, død 9 nov 1881 i Lille Skov Uggerløse, begravet 18 nov 1881 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

       i folketællingen fra 1860 fortælles at hun som 48 årrig lever af sin Jordlod og er Husejer.

 

       Hun blev gift Jens Smith #461, født 4 dec 1798 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a. (søn af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), døbt 25 jan 1899 i Ugerløse kirke, død 16 jun 1850 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 23 jun 1850 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., stilling: Gæstgiver i Uggerløse.  Jens:.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Søren Smith #467, født 16 feb 1833 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 8 apr 1833 i Ugerløse kirke, død CA 1920 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

            22.     ii.   Johannes Batista Smith #545 født 30 jun 1835.

 

            23.     iii.  Inger Kirstine Smith #442 født 22 jan 1837.

 

                      iv.   Anna Marie Smith #468, født 20 apr 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 12 jun 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., død 18 jun 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 22 jun 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

            24.     v.    Jens Gottfried Smith #469 født 24 feb 1840.

 

                      vi.   Clausine Eline Hansine Christensen Smith #470, født 25 jun 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 12 aug 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., død 11 nov 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 17 nov 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

                      vii. Clausine Eline Smith #471, født 20 okt 1843 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 26 dec 1843 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

                             Hun blev gift Niels Hansen #472, født 2 sep 1842 i Slaglille (søn af Hans Nielsen #12523 og Else Kirstine Hansdatter #12524), døbt 9 okt 1842 i Slaglille kirke, stilling: Møllersvend.  Niels:

                             Faddere

                             Pigen Inger Olsdatter af Alsted,

                             Gmd. Anders Sørensen Af Fiennerslev

                             Gmd. Jørgen Ibsen og Gmd. Poul Nielsen af Slaglille

                             Gmd. Christen Hansen af Gyrstinge

                            

                            

                             ved vielsen ungkarl 30 år gl. og af Steenmagle

                             Forlovere er : Brødrene L. Smith og B. Smith

                            

                             Folketællingen 1870 Stenmagle  er han arbejder hos Johannes Baptista Smith og kommer fra Slaglille.

 

 

                      viii.               Hans Henrik Smith #477, født 23 jun 1845 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 1 aug 1845 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., død 30 dec 1847 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 7 jan 1848 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Faddere.

                             Forpagter Niels Thørsøe og kone Christa på Mellerup på Mineslyst

                             Købmand Christensen fra Sorø Gjestgiver Smith fra Skomagerkroen og Kiøbmand C. Barnucka fra Holbæk.

 

                      ix.   Anna Smith #473, født 29 jun 1847 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 10 sep 1847 i Ugerløse kirke.

                             Faddere:

                             Kiøbmand Barnucka i Holbæk.

                             Kiøbmand Christensen i Sorø

                             Giestgiver Smith i Skomagergaarden

                             Lægen Sønderup og Søren Smith i Uggerløse

                            

                            

                            

                            

                             .

 

                             Hun blev gift Ole Christian Carl Olsen #474, født 10 mar 1843 i skt. Mikkels sogn Slagelse (søn af Carl Niels Olsen #475 og Mette Kirstine Jensdatter Pedersen #476), døbt 19 maj 1843 i Skt. Mikkels Kirke Slagelse, stilling: Brygger i Slagelse.

 

11.  Joseph Batista Barnucka #534, født 15 jun 1813, døbt 9 jul 1813 i St. Nicolai Kirke, stilling: Skomagermester og Købmand.

       2 år gammel bliver han vacineret med Kokopper det sker den 14 august 1815, mellem den 7 og den 9 dag klare indikationer på at han nu ikke kan få børnekopper.

       Indskrevet som lærling 25 apr 1831 til Skomagermester Peter Wolqwartz i Kbh. Svend 25 apr 1831 han var da 18 år gammel  og havde udstået sin læretid på 4 år. Laugsprotokol p 219. Document vedr. Borgerskab i Holbæk

       Bopæl 1850 Pølsekrogen 3b. Holbæk

       fik borgerskab 17 april 1839 til Skomager.

 

       Han blev gift Dorthea Maria Pedersen #548, født 13 apr 1824 i Herlev Sg. Sokkelund h. (datter af Hans Pedersen #1826 og Kirsten Espensdatter #1827), døbt 28 mar 1824 i Herlev Kirke.  Dorthea:

       Dorthea opholder sig ved folketællingen 1860 på Orø hos hendes forældre sammen med 3 af sine børn. Johannes, Frantz og Jens som forsørges af dem.

 

 

                             Børn:

 

            25.     i.     Johannes Baptist Barnucka #609 født 9 nov 1841.

 

            26.     ii.   Hans Peter Barnucka #549 født 14 jan 1844.

 

                      iii.  Frans Anton Barnucka #1380, født 4 okt 1846 i Holbæk, døbt 9 mar 1847 i St. Nicolai Kirke.

 

                      iv.   Jens Barnucka #8676, født 20 jul 1850 i Holbæk, døbt 18 okt 1850 i St. Nicolaj Kirke., Holbæk, død 3 feb 1869 i Svinninge af Mæslinger. (Holbæk), begravet 9 feb 1869 i Holbæk, stilling: Handelslærling.

 

12.  Sørine Emilia Barnucka #535, født 11 apr 1817 i Holbæk, døbt 10 maj 1817 i St. Nicolaj Kirke., Holbæk, død 11 apr 1878 i Holbæk.

       Hun er jo heller ikke ret gammel  ved denne vielse 16 år.

 

       Hun blev gift Jens Christian Emilius Hilarius Kalko #551, fødenavn Jens Christian Emilius Ferdinand Hillarius Kalko, født 7 aug 1812 i København (søn af Jens Peter Kalko #12620 og Sidse Cathrine Danielsdatter Høfner #12621), døbt 28 dec 1812 i København, død 8 maj 1869 i Holbæk, begravet 14 maj 1869 i Frederiksberg, stilling: ejer af Vennelyst.  Jens:

       Køber Vennelyst den 30 april 1833.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Jens Peter Villiam Hilarius Kalko #552, født 21 feb 1834 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 14 maj 1834 i Saaby kirke, død 22 mar 1837 i Saaby, begravet 28 mar 1837 i Saaby.

 

            27.     ii.   Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko #553 født 14 jan 1836.

 

                      iii.  Cecilie Chathrine Hilarius Kalko #554, født 1 feb 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 20 maj 1838 i Kirke Såby Kirke, død 22 sep 1852 i Holbæk.  Dåben. Faddere Købmand Barnucka af Holbæk

                                          Købmand F. Barnucka af Holbæk

                                          Gæstgiver Smith Skomagerkroen.

                            

                             død af Typhus.

 

            28.     iv.   Anne Marie Hilarius Kalko #555 født 17 maj 1840.

 

                      v.    Theodor Emil Hilarius Kalko #4666, født 16 feb 1844 i Holbæk, døbt 17 maj 1844 i St. Nicolaj Kirke., Holbæk, død 23 apr 1845 i Holbæk.  Død  1 1/6 år. Dødårsag en  sygdom som ikke kan læses.?(hvamsyg og sødlinger (?)) Har en fornemmelse af at kirkebogsføreren ikke viste hvad han skulle skrive.

 

                      vi.   Theodor Emil Hilarius Kalko #558, født 23 sep 1848 i Holbæk, døbt 29 maj 1849 i Holbæk, død 26 aug 1933, stilling: Grosserer Translatør.

                             stifter af Th. Hilarius Kalko' Buerno Ayres, Argentina . Medlem af bestyrelsen for det internationale Handels-Societet i Buerno Ayres. fra 1903 til 1907 det næstformand. 1910 vendte han tilbage til Danmark. hvor han blandt andet sai bestyrelsen til oprettelse af friskolebørneasyler i Københavns arbejderkvarterer, og hvor han også var formand.

 

                             Han blev gift Rosine Georgine Giseler #559 (datter af F.A. Giesler og Haase ? #560).

 

 

                      vii. Dagmar Wilhelmine Hilarius Kalko #4667, født 12 apr 1851 i Holbæk, døbt 25 jul 1851 i St. Nicolaj Kirke., Holbæk, reference Tvilling, død 16 aug 1902.

 

                      viii.               Caroline Euprosine Hilarius Kalko #4668, født 12 apr 1851 i Holbæk, døbt 24 apr 1851, død 30 apr 1851 i Holbæk.

 

 

Ottende Generation

 

13.  Søren Smith #463, født 4 mar 1819 i Holbæk, døbt 4 maj 1819 i Skt. Nicolai kirke, død 16 dec 1896 i Sorø, begravet 22 dec 1896 i Sorø kirkegård, stilling: Købmand i Sorø.  Faddere til Dåben i Skt. Nikolai Kirke:

       Maren Schandorh, (Sørens Faster)

       Anna Smith (Sørens faster)

       Jens Smith (Sørens farbror)

       Jørgen Vill

       Carl Nehammer, Pottemager

       G. Christensen

       Tast Jensen.

       Manufakturhandler, Borgerrepræsentant, Kammeråd, og Forligskommisær

       7. Sønner og 2 døtre.

 

       Han blev gift Louise Christine Kreutzbach #490, født 21 jun 1825 i Kongens Lyngby sg., Sokkelund h., København a. (datter af Wolther Marcus Kreutzbach #1874 og Christiane Margrethe Olsen #1875), døbt 17 okt 1825 i Trinitatis Kirke., kbh, død 6 mar 1894 på Diagonissestiftelsen ., Frederiksberg, begravet 14 mar 1894 på Sorø kirkegård.  Louise: Johanne Marie Kreutzbach Husjomfru hos Søren Smith og hustru (en søster ?)

      

       Lysning af vielsen i  Sorø Kirke. forlovere N. C: Christensen og F. Smith i Sorø.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Jens Gotfred Smith #491, født 14 mar 1851 i Sorø, døbt 25 maj 1851 i Sorø kirke, død 1919, begravet 6 dec 1919 i Frederiksberg, reference Tvilling, stilling: Direktør i Trifolium Mælk.  Ridder af Dannebrog 1902, og dannebrogsmand 1918

                             Ingen Børn.

 

                             Han blev gift Thora Augusta Karen Piper Schiøtz #492, født 18 apr 1856 i Rendsborg (datter af R.W. Schøtz #561 og Clara Piper #562), død 22 maj 1930 på Frederiksberg.  Thora:.

 

 

                      ii.   Christiane Marie Smith #494, født 14 mar 1851 i Sorø, døbt 25 maj 1851 i Sorø kirke, død 3 maj 1856 i Sorø, begravet 9 maj 1856 i Sorø, stilling: tvilling.  Død af Tyfus

                            

                             Faddere Madame Christensen, Kjømand Christensen, og Bogbinder Koop, Inspecteur Jensen.

 

                      iii.  Niels Christian Christensen Smith #495, født 6 apr 1852 i Sorø, døbt 31 maj 1852 i Sorø kirke, død CA 1918 i Frederiksberg, stilling: Tømrermester i kbh.

 

                             Han blev gift Sophie Christiane Metzgen #19248, født 14 dec 1856 i I København, død 18 okt 1921 på Frederiksberg.

 

 

            29.     iv.   Inger Kristine Ellen Smith #496 født 10 jan 1854.

 

            30.     v.    Valter Max Emanuel Søren Smith #502 født 6 feb 1856.

 

            31.     vi.   Henrik Christian Dyrlund Smith #504 født 5 dec 1857.

 

                      vii. Johannes Marius Smith #508, født 7 mar 1859 i Sorø, døbt 2 jun 1859 i Sorø kirke, stilling: 1873 Elev på Sorø Akedemi.  Ved dåben en fejl i Kirkebogen han får navnet Johannes Smidt, men det rettes senere til Hans Smidt man gør nemlig opmærksom på at Smith er familienavnet.

 

                      viii.               Luis Christian Smith #509, født 12 maj 1860 i Sorø, døbt 8 jul 1860 i Sorø kirke, stilling: Gartner.

 

            32.     ix.   Anne Marie Louise Smith #16251 født 25 jan 1862.

 

                      x.    Frantz Anton Dybbøl Smith #510, født 10 dec 1863 i Sorø, døbt 5 maj 1864 i Sorø kirke.

 

                             Han blev gift med Olga Annine Jensen #19252, født 2 jan 1875 i Lyby sg., Nørre (Sallingland)., Viborg (datter af Peder Kristian Jensen #19253 og Kirstine Dahlgaard #19254), døbt 6 jan 1875 i hjemmet, død 7 maj 1951 i København.

 

14.  Folmer Dyrlund Smith #452, født 21 mar 1825 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 21 mar 1825 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., død 25 aug 1898 i Sorø, begravet 1 sep 1898 i Sorø.

      

       Ved brylluppet bosat i  Sorø, Brylluppet tilladt ifg. Zeuthen 8.10.53: Forlovere Gæstgiver Smith i Skomagerkroen og  Søren Smith i Sorø.

 

       Han blev gift Philippine Josepha Mørch #453, født 21 mar 1822 i Horsens (datter af Phillip Joseph Mørch #511 og Ane Elisabeth Franzen #512), døbt 2 jun 1822 i Vor Frelser Kirke., Horsens, død 6 jan 1865 i Sorø, begravet 13 jan 1865 i Sorø.  Philippine:

       Dåben: Faddere: Skipper Jens Andersen Hustru, og Jomfrue Maria Fogede, Niels Bille, Høker Christian Hansen, Snedker Hans Nielsen. Moderen Introdukseret i Kirken  Søndag den 28 Juli 1822.

       Ved bryllupet Bosat i Sorø Bryllupet tiladt iflg. Zeuthen,8-10-1853 Forlovere Gæstgiver Smith fra Skomagerkroen og Søren Smith i Sorø.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Niels Christian Dyrlund Smith #454, født 15 aug 1855 i Sorø, døbt 7 okt 1855 i Sorø, død 3 apr 1872 i Sorø, begravet 10 apr 1872 i Sorø, konfirmeret 24 apr 1870 i Sorø.

                             Ved dåben Stavet "Smidt" Faddere: Jomfru M. Smidt, KjøbmandS. Smidt,... Rasmussen alle af Sorø.Vacc. 4.9.56 af Boyesen,

                             Ved konfirmationen den 24 april 1870 boede Forældrene i Storgaden i Sorø, og Niels var elev på Sorø Akademi.

                            

                             Død af tuberkulose

                             boede i Realgade i Sorø.

 

            33.     ii.   Joseph Emanuel Smith #449 født 30 sep 1856.

 

            34.     iii.  Charlotte Amalie Smith #448 født 30 nov 1857.

 

            35.     iv.   Johannes Smith #455 født 3 dec 1859.

 

15.  Inger Kirstine Smith #498, født 27 jun 1827 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 29 jun 1827 i Hjemme, død 16 apr 1921 i Brorsonsgade 1. St. Kbh., begravet 21 apr1921 på Vester Kirkegård., Kbh.  FT Holbæk  : Husjomfru  hos sin moster Emilie Barnucka og hendes onkel Jens Hilarius Kalko.

 

       Hun blev gift Carl Christian Julius Bruhns #959, født 21 apr 1825 i Tårnby sg., Sokkelund h. (søn af Hans Christian Frederik Bruhns #16235 og Dorthea Weidemann #16236), døbt 5 jun 1825 i Tårnby Kirke, stilling: Bager i Tøløse, død 23 mar 1883 i Valby., Kbh., begravet 30 mar 1883 i Valby., Kbh.  Carl:.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Olaf Christian Dyrlund Bruhns #960, født 14 aug 1859 i Fløng sg., døbt 11 sep1859 i Fløng Kirke.  Faddere: Lars Hansen , Bagersv. Niels Theodor Bruhns., Gæstgiver Claus bertram Smidt.

 

                      ii.   Julius Edvard Marius Bruhns #961, født 31 aug 1861 i Fløng sg. Sømme h., døbt 6 okt 1861 i Fløng Kirke, død 11 apr 1869 i Tølløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 18 apr 1869 i Tølløse Kirkegård.

                             Faddere ved dåben:Gmd. Lars Hansen,, Kroejer, Bruhns, Og forældrene

                            

                             Døde af Skarlagensfeber.

 

                      iii.  Wilhelm Teodor August Bruhns #962, født 12 feb 1863 i København, død 25 aug 1922 i Vester Fælledvej 74, stilling: Tømrer.  Begravelseskirken er Krist Kirken, i Kbh.

 

                             Han blev gift med Anne Marie Louise Petersen #19567, født 7 sep 1870 i Ude Sundby., Frederikssund, døbt 4 nov 1870 i Strø Kirke.

 

 

            36.     iv.   Emma Dorthea Marie Bruhns #963 født 18 okt 1865.

 

                      v.    Augusta Wilhelmine Johanne Bruhns #964, født 24 aug 1867 i Tølløse, døbt 13 okt 1867 i Tølløse Kirke.  Faddere: Moderen, Gmd. Anders hansen, i Alkerup, Skovfoged Peder pedersen, og Marie Levinsky.

 

                      vi.   Evanda Juliane Marie Bruhns #965, født 11 apr 1870 i Tølløse Holbæk, døbt 6 jul 1870 i Tølløse Kirke.

                             faddere: Barnets moder bar barnet.

                             Enkemanden Smith Uggerløse

                             Gårdbestyrer Søren Smith

                             Lærer Johannes Smith Tommerup.

 

                             Hun blev gift med Emil Adolph Theodor Hansen #19566, født 11 apr 1870 i Tølløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

16.  Ane Marie Emilie Smith #425, andet navn Ane Marie Elsebeth Smith, født 10 apr 1829 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 9 maj 1829 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., død 1 apr 1888 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a., begravet 6 apr 1888 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.

       Hun født på Skomagerkroen ved Kirke Såby. Det er fine folk der er med til hendes dåb i Kirke Såby Kirke.

       Amtsfuldmægtig Larsen Bonderup. Herredsskriver Christensen fra Sorøe. Anna Marie Barnucka fra Holbæk

      

       Ved bryllupet var Broderen Claus Smith forlover.

      

       Hun dør før sin Mand Hans.

 

       Hun blev gift Hans Andersen #427, født 24 mar 1838 i Rye sg., Voldborg h., Københavns a. (søn af Anders Petersen #1248 og Ane Kirstine Jensdatter #1249), døbt 24 maj 1838 i Rye Kirke., stilling: Arbejdsmand.  Hans:

        de har også været på Vennelyst, omtalt i hans svigermors skiftesag.

            1863 ankommer de til Vindinge fra Skomagerkroen, med sønnen Niels Marius Andersen, de øjner måske en bedre mulighed den 29 juni 1865 flytter de til Roskilde de er da 27 og 36 år gamle. ved flytningen i 1865 er der ikke nævnt noget om børn. De bliver viet i Kirke Såby kirke og hendes broder er med som sidne og hans bror er også med

      

       Da konen dør er han Brolægger.

       Eftersøgt død i Roskilde skt. Jørgensbjerg 1907.

 

 

                             Børn:

 

            37.     i.     Niels Marius Andersen #857 født 7 dec 1862.

 

                      ii.   Emma Marie Magdalene Andersen #858, født 21 jan 1864 i Vindinge sg. Tune h. Københavns a., døbt 10 apr 1864 i Vindinge kirke hjemmedøbt 13 marts.  Dåben:

                             Faddere: moderen Ane Marie Elsebeth Andersen f. Smith  (Over Elsebeth er der en rettelse til Emilie.)

                             Grdmd. Lau Nielsen og

                             Niels Vilhelmsen af Vindinge.

 

                      iii.  Frans Anton Julius Andersen #1805, født 26 dec 1865 i Roskilde Domsogn, døbt 28 dec 1865 i Hjemmedøbt, død 7 jan 1866 i Roskilde, begravet 11 jan 1866 i Roskilde.

 

            38.     iv.   Frans Anton Julius Andersen #139 født 21 feb 1867.

 

            39.     v.    Kristian Edvard Andersen #6366 født 24 apr 1874.

 

17.  Maren Christine Smith #437, født 28 mar 1831 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 7 jun 1831 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Faddere ved dåben var: Forvalter Molrup Aastrup, Handelsbetjent Carl Barnucka do, Frans Barnucka begge fra Holbæk, Madame Smith af Ugerløse Kro.

       Hendes broder Folmer Dyrlund Smidt dør hjemme hos hende den 25 aug 1898

      

       I en folketælling for 1850 er der en pige Maren Smith i pleje hod Niels Christian Christensen og Ane Smith som er hendes faster.

 

       Hun blev gift Laurits Christian Ditlev Poulsen #464, født 14 august 1830 i Sorterup sogn, Sorø amt (søn af Mandrup Poulsen #20142 og Trine Christine Becker #20143), døbt 23 oktober i Sorterup Kirke, stilling: Kirkesanger og Skolelærer i Karebæk sg.  Laurits:

       Ved vielsen var følgende forlover Mantrup Poulsen Kirkesanger og Skolelærer i Pedersborg

       og Søren Smith Kjøbmand i Sorø.

       Har bliver hjælpelærer i Munkebjergby 1851, 1852 lærer i Sørbymagle, 1856 i Karebækstorp, 1859 i Fuldby, og 1874 i Slaglille alt er ved Sorø

       Der er 3 børn i deres ægteskab.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ane Kirstine Marie Poulsen #20141, født 18 februar 1859 i Karebæk, Sorø amt., Karebækdtorp, døbt 7 maj 1859 i Karebæk kirke.

                             Faddere til hendes dåb. Enkefrue Christensen af Sorø.

                             C.B. Mandrup Poulsen af Pedersborg

                             Mandrup samt Skolelærer Poulsen af Pedersborg.

                             Skolelærer Clausen af Karebæk

                             Gårdejer U. Hansen af Karebækstorp

                             .

 

                      ii.   Karen Marie Poulsen #20327, født 30 maj 1861 i Bjernede sogn Sorø amt, døbt 12 juni 1961 i Bjernede Kirke.

 

18.  Claus Bertrand Christensen Smith #438, født 11 nov 1834 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 30 mar 1835 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., stilling: 1862 ejer af Nurupgaard.

       Han er Fadder ved sin søsters barn Niels Marius Andersens dåb. og han var ved sin søster Anne Maries vielse, bestyrer af Skomagerkroen.

 

       Han blev gift med Christine Hermansen #1885.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Hans Christian Smith #1886.

 

19.  Bolette Christine Smith #440, født 28 mar 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 8 jun 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., død 3 maj 1911 i Frederiksberg.  Bolette er Lizzies oldemors søster.

       Faddere: Mad. Christine Sørensen, Gæstgiver Smith Uggerløse,  Jfr. Hilaria Sheclend Holbæk, Frantz Barnucka Ibid. (Samme ).

 

       Hun blev gift Iver Frederik Ludvig Mansa #16290, født 8 mar 1835 i Engestofte sg., Musse h. (søn af Johan Ludvig Mansa #16291 og Ivare Petrine Hviid #16292), døbt 29 apr 1835 i Engestofte Kirke, død 1916, stilling: Materialforvalter.  Iver: Forvalter på Grønholt.

 

 

                             Børn:

 

            40.     i.     Wilhelmine Marie Mansa #16293 født 25 maj 1863.

 

                      ii.   Ivare Louise Mansa #16294, født 13 okt 1863 i Ørsted sg., Ramsø h., døbt 24 apr 1864 i Ørsted kirke.

 

                      iii.  Frederik Ludvig Mansa #16788, født 2 dec 1865 i Ørsted sg., Ramsø h. København a.

                             ved Vielsen Sergent i Kjøbenhavn Garderhussarregimentets kasserne.

 

                             Han blev gift Laura Jensine Petersen #16789, født 31 jul 1871 i Sundby Øster Kbh.  Laura:

                            

                             Vielsen Forlovere: Forvalter Iver Frederik Ludvig Mansa af Grønholtgaard og Maskiningeniør Carl Valdemar Birk i Roskilde.

 

 

                      iv.   Axel Mansa #20310, født 29 februar 1868 i Ørsted sg., Ramsø h., døbt 29 marts 1868 i Ørsted kirke.

 

                      v.    Johan Edvard Mansa #16307, født 1871 i Borup Sg., Ramsø h., døbt 8 mar 1871 i Borup Kirke.

 

                      vi.   Frantz Anton Mansa #16308, født 26 oktober1873 i Borup Sg., Ramsø h., døbt 26 december  1873 i Borup Kirke.

 

                      vii. Niels Emil Mansa #16309, født 1875 i Borup Sg., Ramsø h., døbt 24 apr 1875 i Borup Kirke.

 

                      viii.               Ivar Mansa #16306, født 3 aug 1877 i Borup Sg., Ramsø h., døbt 9 aug 1877 i Borup Kirke.

 

                      ix.   Poul Christian Mansa #16310, født 1879 i Borup Sg., Ramsø h., døbt 16 mar 1879 i Borup Kirke.

 

20.  Johannes Baptista Barnucka Smith #441, født 24 dec 1844 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 20 mar 1845 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., stilling: Lærer fra Jonstrup seminarium.  Lærer. Dimm. den 26 og 27. juni 1865 Jonstrup Seminarium. med ret dårlige karakterer men bestod dog eksamen og fik udmærkelse i Kirkesang. han spillede ikke på orgel.,  1.12 1884 lærer i Overvisskum v. Viborg.1.11 1875. lærer og Kirkesanger i Kisserup v Roskilde.

       Faddere: Gæstgiver Smith Uggerløse, Handelsbetjent Søren Smith, Folmer Dyrlund Smith, begge Sorø. Jmf. Rasmine Holm, Skomagerkroen Jfr. Johan. Kirstine Smith Holbæk.

 

       Han blev gift Maren Stine Amalie Hansen #860, født 17 nov 1849 i Damsholte sg. Præstø a. (datter af Hans Rasmussen #4580 og Johanne Andersen #4581), døbt 2 dec 1849 i Damsholte Kirke.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     En Datter #4699, død i død ung.

 

            41.     ii.   Niels Dyrlund-Smith #5784 født 12 jan 1877.

 

21.  Anna Maria Barnucka #485, født 3 jul 1832 i Holbæk, døbt 25 sep 1832 i Skt. Nicolai kirke, død 26 sep 1871 i København.  død af Hjertesygdom.

 

       Hun blev gift Ingvard Bailum #486, kaldenavn Eduard Bailum, født 6 apr 1833 i Skive Købstad., Hindborg h., Viborg. (søn af Anders Lausen Bailum #15897 og Gjertrud Marie Laurisdatter #15898), døbt 10 aug 1833 i Skive Kirke, død efter1897, stilling: Guide ved Generalstaben i København.  Ingvard: Hans dåb i Skive Kirke. Faddere Slagter Niels Pedersens hustru Ane Marlene Larsine Caroline Bailum, Skomager Nicolai Svanberg, Skomagersvend Bendt Smith, Christen Werner Aae, af Skive. Moderen introduceret den 9 juni.

      

       Guide i Generalstaben i København

       han var altså attacheret ung Officer der blev anvent som fører for en kollonne, Medlem af et korps der danner en slags livvagt for hærføreren og forrette ordonanstjeneste. Guiderne skulle have rang med underofficererne i Armeen.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Frantz Anton Bailum #12240, født 22 sep 1863 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 30 Okt 1863 i Ugerløse kirke.

                             Faddere til dåben: Madam M. Barnucka., Forvalter S. Smith, Uggerløse., Gæstgiver Barnucka, uggerløse.

 

                      ii.   Franziska Gertrude Bailum #12241, født 16 nov 1865 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 25 dec 1865 i Ugerløse kirke.

 

                             Hun blev gift Frands Peter Nicolai Nehammer #13645, født 15 jul 1857 i Mullerup., Drøsselbjerg sg., (søn af Johannes Conrad Nehammer #13649 og Julie Kirstine Omøe #13650), døbt 15 sep 1857 i Drøsselbjerg Kirke, stilling: Købmand i Mullerup.  Frands:

                             Faddere Fornavn ? Lassen og Frøken Laura Lassen af Kalundborg, Forpaget C. Colstrup af Bødstrup teglmark, Kjøbmand Daugaard af Slagelse, samt barnets forældre.

                            

                             Kirkebogen for Musse sogn 616 Corpulerede:

                            

                             Ungkarl Frants Peter Nicolai Nehammer Kjøbmand i Mullerup på Sjælland 30 år gammel , født i Mullerup den 5 Juli 1857, døbt den 15 sep 1S.a. Drosselbjerg Kirke Vacineret 24 juli af Læge T: Hemming ~ Pige Anna Marie Pouline Henriette Christensen, 22 år på Bramslykke

                             viet den 4 marts i Hjemmet.

 

22.  Johannes Batista Smith #545, født 30 jun 1835 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 4 sep 1835 i Ugerløse kirke, stilling: Mølleforpagter  i Stenmagle.

 

       Han blev gift med (1) Ane Cathrine Andersen #7240, født 1838 i St Tåstrup sg. Merløse h. (datter af Anders Andersen #7241).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ane Sophie Smith #12521, født 9 sep 1865 i Stenmagle, døbt 3 nov 1865 i Stenmagle Kirke.

 

                      ii.   Jens Christian Smith #12522, født 23 feb 1868 i Stenmagle sogn Sorø Amt., døbt 16 apr 1868 i Stenmagle Kirke.

                             Faddere

                             1. Jmf. Maren Kirstine Pedersen

                             2 Ungkarl Søren Smith af Uggerløse

                             3. Grdm. Hans Jensen Af Stenmagle.

                             Gaardforpagter Lauritz Jørgensen af Stenmagle.

 

                      iii.  Marie Christine Smith #7242, født 24 maj 1869 i Stenmagle sogn Sorø Amt., døbt 30 jul 1869 i Stenmagle Kirke, død 21 jun 1882 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

       Han blev gift (2) Caroline Amalie Luise Sophie Schou #547, født 1846 i Augustenborg (datter af Hans Christian Jepsen Schou #1828 og Ane Cathrine Bendicte Møllersted #1829).

 

 

                             Børn:

 

                      iv.   Ane Katrine Smith #4700, født 23 maj 1880 i Ugerløse kirke, døbt 8 jun 1880 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

                      v.    Ingeborg Karla Marie Smith #4701, født 11 nov 1881 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

 

                      vi.   Karl Marius Smith #4702, født 5 aug 1883 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 9 sep 1883 i Ugerløse kirke.

 

                      vii. Hans Christian Smith #4703, født 17 mar 1885 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 16 apr 1885 i hjemmet, død 16 apr 1885 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 21 apr 1885 fra Ugerløse kirke.

 

                      viii.               Anna Kirstine Marie Smith #4704, født 13 maj1886 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 20 jun 1886 i Ugerløse kirke, død 6 apr 1888 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 11 apr 1888 fra Ugerløse kirke.

 

                      ix.   Dora Valborg Smith #4705, født 14 sep 1887 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 27 sep 1887 i hjemmet, død 27 sep 1887 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 2 okt 1887 fra Ugerløse kirke.

 

23.  Inger Kirstine Smith #442, født 22 jan 1837 i Uggeløse Sogn, døbt 28 mar 1837 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

       kommer i pleje på Skomagerkroen.

 

       Hun blev gift Jørgen Wendelboe Johansen #4698, stilling: Lods.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Jens Smith Wendelboe Johansen #20321, født 4 juni 1859 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a., døbt 31 juli 1859 i st. Jørgensbjerg Roskilde.

                             Faddere til dåben

                              [?] Smith fra Ugerløse.

                             Sophie Johansen fra St. Jørgensbjerg

                             Lods Johan Andersen fra St. Jørgensbjerg

                             Søren Smith og Johannes Smith Ugerløse (hendes brødre).

 

                      ii.   Ane Kirstine Johansen #20324, født 3 juli 1874 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.

 

                      iii.  Anna Maren Kirstine Johansen #20325, født 17 august 1861 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a., døbt 27 september 1861 i st. Jørgensbjerg Roskilde, konfirmeret 3 oktober 1875 i Vor Frue Kirke.

                             Faddere: Johan Andersens kone Sine Smith

                             Murermester Johan Andersen

                             Christian Hansen

                             Søre Smith af Ugerløse.

 

                      iv.   Frederik Frants Wendelboe Johansen #20322, født 6 oktober 1866 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a., døbt 11november 1866 i st. Jørgensbjerg Roskilde.

 

                      v.    Niels Wendelboe Johansen #20323, født 7 september 1871 i Frederikssund, døbt 17  december 1871 i Frederikssund, Ude Sundby. Frederiksborg amt., stilling: Tømrersvend.

 

24.  Jens Gottfried Smith #469, født 24 feb 1840 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., døbt 8 maj 1840 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., død 17 okt 1893 i Cambridge Minesota USA, stilling: Tømrer.  Udvandrede til USA Oktober 1891.

 

       Han blev gift Karolina Maria Gundersdatter #499, født 9 nov 1841 i Grimstad i Norge, død 17 okt 1902 i Cambridge Minesota USA.

 

 

                             Børn:

 

            42.     i.     Jenny Frenska ? Smith #514 født 2 nov 1865.

 

            43.     ii.   Gunnar Christian Smith #515 født 7 feb 1868.

 

            44.     iii.  Anna Maria Mathilda Smith #516 født 6 mar 1870.

 

                      iv.   Olga Sophia Smith #517, født 26 sep 1871 i Grimstad Norge, død 12 aug 1899 i Cambridge Minesota USA.

 

                             Hun blev gift med Coates #1858.

 

 

            45.     v.    Agnes Margreta Smith #518 født 13 sep 1873.

 

                      vi.   Olena Katrina Smith #519, født 10 jun 1877 i Cambridge Minesota USA.

 

                      vii. Lydia Sifora (?) Smith #520, født 27 mar 1881 i Cambridge Minesota USA, død 24 jun 1881 i Cambridge Minesota USA.

 

                      viii.               Johannes Ingvoll Smith #521, født 7 jan 1883 i Cambridge Minesota USA.

 

25.  Johannes Baptist Barnucka #609, født 9 nov 1841 i Holbæk, døbt 7 jan 1842, død 3 apr 1914 i Kalundborg by., Holbæk a., begravet 9 apr 1914 i Kalundborg by., Holbæk a., stilling: Hotelejer i Kalundborg.  Johann blev vacineret mod

       Bådfører i Bykær senere kromand. Bisættelsen foretaget af Stiftsprovst Hofmejer. Rentier.

       Skifteretten tager sig af hans død ved at give konen tilladelse til at sidde i Uskiftet bo. noget de to børn også giver tilladelse til. det bliver berigtiget af skifteretten den 26 april 1915. den 4 april 1914 anmelder Hr. Carl Barnucka København, at hans fader Rentier Baptist Barnucka Slotsgade i Kalundborg hersteds under gaards dato er afgået ved døden 72 år gammel. side 196. den 16 april1914 bliver skifteretten sat for at give enken Kirsten Knudsen ret til at sidde i uskiftet bo. ud over enken er deres to børn også til stede nemlig Carl Barnucka og Dorthe Marie Barnucka der er gift med Sagfører Emil Hilbert de gav deres samtykke og derefter er sagen afgjort.

 

       Han blev gift Kirsten Knudsen #565, også kendt som Kirstine Kuntse, født 29 dec 1844 i Gislev Sogn Svendborg amt. (datter af Knud Pedersen #1870 og Anne Marie Mathiasdatter #1871), døbt 25 feb 1845 i Gislev Kirke, død 8 apr 1923 på Sundby Hospital, begravet 13 apr 1923 fra Bispebjerg Krematorium.  Kirsten:

       Bliver kaldt for Kirstine og Stine Er i Kalundborg 1911. også kaldt Kirsten Kuntse

      

       ved sin død oplyst at hun boede fra 1916 1/11 på Alfred Sørensens Alle 4 .,1.  Fillips sogn Sundbyvester og indskrevet som Kirstine Barnucka og der opgives at hun er født 31/12 1845 i Sandager på Fyn. Gislev sogn.

 

 

                             Børn:

 

            46.     i.     Carl Barnucka #566 født 12 dec 1865.

 

                      ii.   Frederik Emil Barnucka #567, født 8 maj 1868 i  Bybjerg Orø, døbt 30 jun 1868 i Orø Kirke, død 21 jul 1886 i Skt.Mikkels sogn Slagelse., begravet 26 jul 1886 i skt. Mikkels sogn Slagelse, stilling: Smedelærling.  døde på Slagelse sygehus.

 

            47.     iii.  Dorthea Marie Barnucka #568 født 12 aug 1873.

 

                      iv.   dødfødt søn #1873, født 5 jul 1881 i Orø sg., Tuse h., Holbæk a.

 

26.  Hans Peter Barnucka #549, født 14 jan 1844 i Holbæk, døbt 2 maj 1844 i Holbæk, død 3 jan 1896 Slagelse, begravet 10 jan 1896 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a., stilling: Lærer og Kirkesanger, konfirmeret 3 okt 1858 i St. Mikkels Kirke., Slagelse.

       Skolelærer 1863 fra Jonstrup Seminarium, Lærer i Skjellerup ved Silkeborg 13 .1. 1867., i Solbjerg ved Slagelse 1873.

       Der er to børn der er døde inden de skriver testamente.

      

       Vielsen : Forlovere Bryggeribestyrer N. Olsen og Kjøbmand Hans Petersen begge af Slagelse Tillysning i St. Mikkels sogn., Kirkens embede ere blevet honoreret. der blev ingen børn.

      

       Hans  Død.

       død den 3 jannuar 1896. i Slagelse., St. Mikkels sogn. begravet på Solbjerg Kirkegård den 10 jannuar 1896. Præsten bemærker til denne begravelse "Skolelærer og Kirkesanger i Solbjerg . Siden 1 jan 1896 Pensioneret og bosat i Slagelse, Skolegade 273. Pastor Beck stod for begravelsen.

       Skifteprotokolen er delt op i flere afsnit, efterhånden som oplysningerne kommer ind til Skiftefogeden.

       den 4  jannuar 1896 anmelder Købmand Hans Andersen fra Slagelse at Hans Peter Barnucka er død dagen før. han lovede snarest at indfinde sig efter begravelsen og give skifteretten meddelelse om arveforhold og at Boet ikke blev forringet.

      

       den 6 februar afleveres et Testamente.  det er oprettet den 21 februar 1883. .

       Undertegnede Ægtefolk, Skolelærer i Solbjerg Hans Peter Barnucka og Hustru Jensine Johanne Barnucka f. Olsen, der ikke havde Livsarvinger, bestemmer herved, at naar en af os ved døden afgår skal den Efterlevende være den først afdødes Arving, og som saadan overtage og beholde som sin ejendom, samtlige boets ejendele, det være sig fast Ejendomme, rede penge, Penge eftekter og løsøre, intet i nogen maade undtagen uden Skifterettens mellemkomst, og uden derimod skal kunne rejses nogen indsigelse for først afdødes Arvinger .  Det skal derfor staa den efterlevende frit for ved Testementarisk bestemmelse at disponere over det hele bo. Men skulde den længst levende uden at have gjort brug af denne ret, skal alt hvad den lægst levende efterlader sig deles mellem vore arvinger efter loven. således at den ene halvdel tilfalder den først afdødes, og den anden havldel den sidst afdødes arvinger

        den 22 sep 1866 modtager Skifteretten en Kvitering for modtagelse af Arveafgift.   Og hermed er sagen afsluttet.

 

       Han blev gift Jensine Johanne Olsen #550, født 23 jun 1844 i skt.Mikkels sogn Slagelse (datter af Carl Niels Olsen #475 og Mette Kirstine Jensdatter Pedersen #476), døbt 18 sep 1844 i Skt. Mikkels Kirke Slagelse., stilling: Sygeplejerske.  Jensine:

       Hun skulle være Sygeplejerske efter mandens død i Slagelse.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Fransiska Antonette Barnucka #15943, født 3 mar 1875 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a., døbt 17 maj 1875 i Solbjerg Kirke, død 12 sep 1880 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a., begravet 16 sep 1880 på Solbjerg Kirkegård.

                             Båret af Brygger Olsens Hustrue i Slagelse.

                             Faddere: Enken Kristiane Olsen i Slagelse

                                              Brygger Olsen i Slagelse

                                              Kjøbmand Hans Petersen i Slagelse

                                              og Barnets fader.

                            

                             Skifteprotokol. 13 september 1880. at Fransiska Antoinette Barnucka, 5 Aar gl.Datter af Skolelærer Barnucka i Solbjerg er død igaar, intet at skifte.

 

                      ii.   Johanne Marie Barnucka #16782, født 1872 i ?, død 26 sep 1882 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a., begravet 2 okt 1882 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a.

 

27.  Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko #553, født 14 jan 1836 på Vennelyst i Kirke Såby sogn Roskilde amt., døbt 27 feb 1836 i Kirke Såby Kirke, død 17 okt 1907 i Tårbæk, begravet i  Frederiksberg Frue Kirkes sogn, stilling: Overretssagfører RD, stilling: Overretsprokurator.

 

       Han blev gift Helga Marie Engel #570, født 25 maj 1839 i Frederiksberg (datter af Adam Wilhelm Engel #12606 og Mette Bolette Frederiksen #12607), død 17 sep 1911 i Tårbæk, begravet 22 sep 1911 i Frederiksberg.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Hulda Hilario Kalko #571, født 8 sep 1863 i København, døbt 25 okt 1863 i Frue Kirke Kbh.

 

                      ii.   Axel Hilarius Kalko #572, født 30 jun 1865 i Kbh., død 26 jun 1931 i København, begravet fra Vor Frue Kirke ., København, stilling: Overretssagfører.

 

                             Han blev gift Fanny Emilie Klenz #573, født 14 feb 1863 i København (datter af Gotfred Christian Wilhelm Klentz #15801 og Johanne Cathrine Bernhøft #15802), død 27 aug 1939 i Helsingør.

 

 

                      iii.  Oscar Kalko #574, født 4 okt 1866 i København, død 18 feb 1923 i Kbh., stilling: Redaktør Nationaltidende.   Overretssagfører i Kbh 1910.

 

                      iv.   Harriet Hilarius Kalko #15803, født 9 jul 1868.

 

            48.     v.    Frans Adam Vilhelm Hilarius Kalko #575 født 12 jun 1872.

 

                      vi.   Johannes Baptista F. Hilarius Kalko #577, født 16 feb 1876 i København, død 26 nov 1941 i KH. Kbh., stilling: Overretssagfører i Kbh.  Fulde navn Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko.

 

                             Han blev gift (1) separeret 1931, Johanne Louise Hansen #578, født 20 dec 1875 (datter af Thorvald Emil Hansen #580 og Marie Jørgensen #581).

                             Han blev gift (2) Karen Ellen Gerda Højer #579, født 6 mar 1899 i Frederiksberg (datter af Jørgen Høier #582 og Kirsten Rasmussen #583).

 

28.  Anne Marie Hilarius Kalko #555, kaldenavn Marie Kalko, født 17 maj 1840, død 7 mar 1899.

 

       Hun blev gift Axel Harald Balduin Andersen #584, stilling: Fuldmægtig i finansmin., død 5 maj 1885.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Hjalmar Hilarius Andersen #585, født 21 okt 1872 i København, stilling: Assistent i Kbh. Magistra.

 

 

Niende Generation

 

29.  Inger Kristine Ellen Smith #496, født 10 jan 1854 i Sorø, døbt 13 maj 1854 i Sorø Kirke., konfirmeret 24 apr 1870 i Sorø.  Faddere : Madame Laura (?) Smith, Handelsbetjent S. Smith, Kjøbmand J. (.) Hansen vacc. 15.9.54 Konf. 24.4.1870. Bryll. lyst i Sorø Kirke 4.11.83

       konfirmeret på adressen Storegade.

 

       Hun blev gift lysning 4 nov 1883 i Sorø, Vilhelm Peter Bonnichsen #497, fødenavn Wilhelm Peter Gunlygsen, født 27 nov 1860 i København (søn af Peter Bender #500 og Vilhelmine Gunlygsen #501), døbt 9 maj 1861 i Trinitatis Kirke København., stilling: Manufakturhandler i Hillerød.  Vilhelm:

       Da han bliver døbt i Trinitatis Kirke, Kaldes han Wilhelm Peter Gunløgsen, Hans mor er Ugifte Vihelmine Gunlygsen Møntegaden 6. og udlagt fader er Styrmand Peder Bender, Hans faddere er Mad. Bonnesen og Mad. Lindorf. Ifølge kgl. bevillinge ændres navnet Gunløgsen til Bennichsen den 11 jun 1874.

       Kilde Akivalieonline. opslag 124. Trinitatis sogn 1858 - 1861.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Søren Peter Eiler Bonnichsen #17658, født 15 maj 1886 i København, døbt 3 jun  1886 i St. Jacobs Kirke., Kbh., konfirmeret 31 mar 1901 i Sorø.  han født på Abildgaards gade 15 st.

                             faddere: Forretningsfører G. Smith og Hustru. J. Bonnichsen og L. Smith. [G. Smith er sansynligvis Jens Gotfred Smith direktør for Trifolium Mælk.

 

                      ii.   Vilhelmine Louise Christiane Bonnichsen #17659, født 13 sep 1888 i København, døbt 28 okt 1888 i St. Johannes Kirke., Kbh., konfirmeret 5 apr 1903 i Sorø.

                             Hendes dåb: Faddere er hendes mor, Fuldmægtig C. Bonnichsen og fru Anna Bonnichsen.

 

30.  Valter Max Emanuel Søren Smith #502, født 6 feb 1856 i Sorø, døbt 9 maj 1856 i Sorø kirke, død 16 nov 1909 i Odense, stilling: Exam. Jur. Sagfører, konfirmeret 24 apr 1870 i Sorø.  faddere ved dåben:

       Baaren af Mad. Philiphine Smith. Kjøbmand Folmer Smith, Fuldmægtig S. Smith, Handelsbetjent Klug. Alle Sorø. Sagfører i Holstebro og Odense.

 

       Han blev gift Maria Sophia Birgitte Gleerup #503, født 16 nov 1857 i Holstebro (datter af Mourits Gleerup #563 og Maria Sophie Smith #564), død 6 feb 1939 i Slagelse sct. Peder sg., begravet 12 feb 1939 i Slagelse.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     NN Smith #19249, født 19 feb 1891 i Odense, død 19 feb 1891 i Odense., St. Hans sg.

 

31.  Henrik Christian Dyrlund Smith #504, født 5 dec 1857 i Sorø, døbt 30 apr 1858 i Sorø kirke, stilling: Manufakturhandler i Sorø.

       Faddere ved dåben:

       Mad. L. Smith, Kiøbmand Klug , Kjønmand F. Smith. Fuldmægtig S. Smith alle af Sorø

       Ved vielsen: Kirkebogen for Sorø

       Henrik  Christian Dyrlund Smith., søn af Kjøbmand Søren Smith og Hustru Louise Chathrine f. Keutzbach., født i Sorø den 20-4 57 dbt. 30/4 58 konf. i Sorø Kirke den 20/4 73. Manufakturhandler i Sorø., Ungkarl 27 år.

       Forlovere var . Brudgommens fader Kiøbmand S. Smith og Brudens plejefader Fabrikant H. C. Lunge, begge af Sorø. Løst Vielsesbrev dateret og forsynet med det kngl. Segl, 27/5 85. altsaa ingen lysning. viet 31 maj 1885 i Kirken.  Brudgommens forsørgelssted er Sorø, Attest derfor af 27/5 85. Attest fra den mindreaarige Bruds Curator Tømmermester Sick hvori Samtykke til Ægteskab meddeles, dat 28/5 85.

 

       Han blev gift Christine Marie Larsen #505, født 10 okt 1864 i Næsby sg., Tybjerg h., Præstø a. (datter af Jens Larsen #506 og Christine Marie Lunge #507), døbt 12 nov 1864 i Næsby Kirke, død 1 okt 1917 i Odense.  Christine:

       Mikrokort no 3/4., 2- 516- 3 Fødte. Christine Marie Larsen.

       Ugift Fruentimmer Christine Marie Lunge, Udlagt Barnefader Ungkarl og Snedkersvend  Jens Larsen af Næsby., Baaret af Karen Marie Lunge, Husmd. Jens Lars Hansen, Husmd. Chritoffer Christensen, Ungkarl Hans Chr. Lunge alle af Næsby. Moderen 20 år

       Vielsen I Sorø Kirke. Christine Maria Larsen datter af Ugift Christine Maria Lunge,og udlagt Barnefader Ungkarl Smedesvend Jens Larsen af Næsby, Plejedatter

       af Jernstøber Maskinfabrikant Lunge i Sorø., Hun født i Næsby 10/10 64. dbt. 12/11 64. hjemme hos Plejefaderen, Priorgade i Sorø.Pige 20 år.

      

       Konf. 20-4-1879 i Sorø.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Peter Knud Dyrlund Smith #1857, født 7 aug 1886 i Sorø, døbt 19 sep 1886 i Sorø Kirke., stilling: Fuldmægtig i Den Danske Landmandsbank, død 26 jan 1939 i København.

                             Faddere til Dåben: Jernstøber Hans Christian Lunge og Hustru

                             Enkefru Bonnichsen f. Smith. Maskintegner Carl Lunge, Kammerråd S. Smith og barnets fader.

 

                             Han blev gift med (1) Louise Elisabeth Larsen #19250, født 17 feb 1887 på Frederiksberg, død 31 okt 1918 i København.

                             Han blev gift med (2) Edit Derinda Stockel #19251, født 28 dec 1897 i Struer, død 22 sep 1969 i Menton, Frankrig.

 

 

                      ii.   Sigrid Louise Marie Dyrlund Smith #16250, født 10 maj 1894 i Sorø, døbt 15 jul 1894 i Sorø kirke, død 15 okt 1896 i Sorø, begravet 20 okt 1896 på Sorø kirkegård.

                             Faddere til Dåben:

                             Jernstøber Hans Chr. Lunge og Hustru Kirsten Enkefru Bonnichsen f. Smith., Maskintegner Carl lunge, Kammerråd S. Smith. og Barnet forældre. alle af Sorø.

                            

                             dødsstedet er på adressen Realgade 29.

 

32.  Anne Marie Louise Smith #16251, født 25 jan 1862 i Sorø, døbt 28 apr 1862 i Sorø Kirke., konfirmeret 14 apr 1878 i Sorø kirke.

 

       Hun blev gift Niels Christian Stricker #17109, født 16 nov 1858 i Fløng sg. Sømme h. (søn af Børge Thor Carl Stricker #17111 og Cathrine Agate Hansen #17112), døbt 19 jan 1859 i Fløng Kirke, død 26 sep 1939 i Gentofte Amtssygehus, begravet 30 sep 1939 i Hvidovre Kirkegård., konfirmeret 20 apr 1873 i Hvedstrup Kirke.  Niels: Konfirmeret i Hvedstrup Kirke, Niels Christian Stricker i Gundsølille. den 20 april 1873 forældre forhen Møllebestyrer i Hove Mølle Børge Thor Carl Stricker og Cathr. Agathe Hansen . Niels Christian er født på Langebjerggaard i Fløng.

      

       Deres vielse er forloverne følgende, Forhenværende Gårdejer Børge Thor Carl Stricker af Gjerlev Præstegård ved Randers, og Forhenværende Købmand i Sorø Søren Smith

       Ved datteren Anna's dåb er han mejerist på Falkoneralle 100.

       forpagter af Eriksminde i Hvidovre, medlem af Hvidovre sogneråd 1909 til 1913. formand for samme 1912 -1913 Sognefoged i Hvidovre fra 1. maj 1922, død 26 sep 1939 i Gentofte på Amtssygehuset. Begravet 30 sep. 1939 på Hvidovre Kirkegård.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Anna Gudrun Stricker #17110, født 3 sep 1893 i Frederiksberg.,, døbt 1 okt 1893 i Frederiksberg Kirke, konfirmeret 26 apr 1908 i Hvidovre Kirke.  Dåben i Frederiksberg Kirke

                             født den 3 september på Falkoneralle 100

                             forældre Mejerist Niels Christian Stricker og Hustru Ane Marie Louise Smith. hun 31 år.

                             døbt 1 oktober 1893 i Frederiksberg Kirke af en af sognets præster.

                              Faddere Forældrene og og forhen Propietair Børge Stricker af Gjerlev ved Randers, Pastor Adolp Stricker samme steds. [Randers]

                             Forældrene viede i Frederiksberg kirke 19-7-1890 i Frederiksberg Kirke

                            

                             Konfirmeret i Hvidovre Kirke den 26 apr 1908 hendes forældre er forpagter på Eriksminde i Hvidovre.

 

33.  Joseph Emanuel Smith #449, født 30 sep 1856 i Sorø, døbt 9 nov 1856 i Sorø kirke.  Faddere: Kjøbmand s. Smith,Fuldmægtig S. Smith. Udvandret til USA (ifg. Martin Kolnæs).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Emanuel Smith #954.

 

                      ii.   Kate Smith #955.

 

                      iii.  Martha Smith #956.

 

                      iv.   Folmer Smith #957.

 

                      v.    Robert Smith #958.

 

34.  Charlotte Amalie Smith #448, født 30 nov 1857 i Sorø, døbt 16 maj 1858 i Sorø kirke, stilling: Fortepianostemmer.

       Dåben i Sorø kirke:

       Madame Møller Kiøbenhavn

       Jomfrue Emma Sørensen i Sorø

       Kiøbmand Søren Smith

       Handelsfulmægtig s. Smith.

      

       Konfirmeret i  Stege efterår 1857.

      

       Vielsen : Forl.: Materialist Bülow i Sorø,forhenværende Kjøbmand Folmer Smith, attest for Brudg.fra Randers Fattigvæsen af. 3.10. 83 modt.

 

       Hun blev gift Nicolai Thorvald Starup #513, født 8 sep 1843 i Stege (søn af Niels Harald Starup #522 og Thora Mathea Sophie Smith #523), døbt 27 maj 1844 i Stege Kirke, stilling: Musiklærer i Randers.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ellen Starup #1876.

 

                      ii.   Ingrid Starup #1877, født 29 mar 1886 i St Morten, Randers, døbt 25 apr 1886.

 

                      iii.  Christian Starup #524, født 28 jul 1888 i Randers, døbt 10 aug 1888 i Skt. Mortens Kirke Randers, død 9 okt 1952 i Skt. Lukasstiftelsen Helleruplund sogn, begravet 14 okt 1952 i Bispebjerg Kirkegård, stilling: Boghandler.  Faddere: Frøken MariePoulsen , Sorø. Kjøbmand Folmer Smith , Sorø.

 

 

 

                      iv.   Kai Starup #1878.

 

35.  Johannes Smith #455, født 3 dec 1859 i Sorø, døbt 24 jun 1860 i Sorø kirke, død 4 nov 1926 i Oslo Norge, stilling: Dyrlæge i Stavanger.  Eksamen 1881 i Danmark. Ansat i den Græske arme.  fra 1882 bosat i Norge. Kommunedyrlæge i Stavanger.

 

       Han blev gift Cecilie Sophie Hagerup #556, født 18 jun 1859 i Stavanger (datter af Søren Vincents Hagrup #1879 og Wilhelmine Wilhelmsen #1880), død 6 maj 1936 i Stavanger.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Folmer Dyrlund Smith #1881, født 2 apr 1885, død 27 apr 1964 i Buøya Tregde Norge.  Ansat på Landbrugshøgskulen på Ås.

 

            49.     ii.   Wilhelmine Smith #557 født 17 jan 1887.

 

                      iii.  Eiler Smith #1882, stilling: Genealog.

 

            50.     iv.   Eivind Smith #1883 født 29 jan 1890.

 

                      v.    Rolf Smith #1884, født 1 okt 1893, død 16 sep 1915 i Rjukan Norge, stilling: Stud. Polyt.  Død af Leukæmi.

 

36.  Emma Dorthea Marie Bruhns #963, født 18 okt 1865 i Tølløse sg., døbt 28 jan 1866 i Tølløse Kirke.

       Boede ved vielsen på Valby Langgade 46.

 

       Hun blev gift Carl Peter Hansen #11258, født 19 maj 1861 (søn af Mads Hansen #11266 og Margrethe Jensdatter Pind #11267), død 8 dec 1910 i Helsingør, stilling: Hotelejer, begravet 15 dec 1910 i St. Olai Sogn., Helsingør.  Carl:

       om Vielsen i Valby.

       Forlovere: P. Hansen Skvaldergade 12,2. Kbh. og Frhv. P. Arvadsen Zinnsgade 4 Kbh. Ø.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Carla Ingeborg Margrethe Hansen #11259, født 4 okt 1893 i Helsingør, døbt 12 nov 1893 i st Olai Kirke., Helsingør.

                             Krikebogen Olai Sogn, Helsingør Pag 177. no. 78.

                             Forældrene: Resturatør Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea Bruhns

                             Fadderne: Enken Marie Bruhn  Valby, Jfr. Charlotte Hansen København, Kontorbud Jens Peter Hansen København, Købmand Kr. J. Kreutz.

 

            51.     ii.   Carl Christian Edward Dyrlund Hansen #11260 født 14 mar 1895.

 

                      iii.  Carlo August Henry Emanuel Hansen #16234, andet navn Henry Carlo August Emanuel Hansen, født 12 maj 1896 i Helsingør, døbt 20 aug 1896 i st. Mariæ Kirke., Hensingør, død 22 jun 1897 i Helsingør.

                             Kirkebogen - Forældrene Gæstgiver Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns

                             Fadderne:

                             Moderen., Næstformand Otto Nielsens Hustru Thora f. Rasmussen, Malermester Jacob Hansen., Restaratør Biørn., samt faderen.

 

                      iv.   Ketty Johanne Louise Alexandra Hansen #11261, født 25 dec 1898 i Helsingør, døbt 26 feb 1899 i st. Mariæ Kirke., Hensingør, død 1 dec 1918 i Helsingør.

                             Dåben i Kirkebogen st. Mariæ Sogn Helsingør pag. 165.

                             Forældre Hotelejer Carl Peter Hansen Hustru Emma Marie Dorthea Bruhns

                             Fadderene: Forældrene ., Ugift Johanne Eisenhardt., Tømrer Vilhelm Bruhns.

 

                      v.    Axel Henry Theodor Hansen #11262, født 15 maj 1900 i Helsingør, døbt 12 jun 1900 i Hjemmet af sognepræsten, død 27 aug 1900 i Helsingør.

                             der er ingen faddere nævnt i Kirkebogen.

 

                      vi.   Conny Axel Emanuel Dyrlund Hansen #11263, født 9 sep 1903 i Helsingør, døbt 18 okt 1903 i st. Mariæ Kirke., Hensingør.

                             Kirkebogen for fødte:

                             1903 9 september., Helingør St. Mariæ sogn., Hestemøllestræde 6., Conny Axel Emanuel Dyrlund Hansen., Hotelejer Carl Peter Hansen, Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns., 1903 18 okt ., Sognepræsten i Kirken., Forældrene. ugift Augusta Bruhns n Valby, Klner Heinrich Schwarz.

 

                      vii. Paula Victoria Hansen #11264, andet navn Paula Victoria Augusta Hansen, født 8 mar 1905 i st. Olai sg., Helsingør, død 25 mar 1905 i Helsingør, døbt 25 mar 1905 i hjemmet, begravet 28 mar 1905 i st. Olai sg., Helsingør.

                             kirkebogen for Olai sogn 1905 fødte Kvindekøn. pag 288

                             8. Marts 1905. St- Olai sogn Helsingør. Strandgade 75.

                             hendes dåb ingen Faddere nævnt.

                             dåben 25 marts i Hjemmet.

 

                      viii.               Rosa Evanda Wilhelmine Charlotte Hansen #11265, født 31 dec 1909 i st. Olai sg., Helsingør, døbt 3 jun 1910 i st. Olai Kirke ., Helsingør, død 21 jul 1911 i Helsingør, begravet 26 jul 1911 i Helsingør Kirkegård.

                             Hun født på Stubbedamsvej "Sundborg"

                             Forældrene Kellner Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns.

                             Fadderne:

                             Forældrene, Baneformand Otto Nielsen og Hustru Thora f. Rasmussen

                             Ved hendes død står der i Kontraministerialbogen disse oplysninger

                             dødsprotokol st. Mariæ sogn Helsinør. Pag. 170.

                             "No. 24., 1911 21 Juli Olaigade 7 St. Helsingør St. Mariæ Sogn.

                               Helsingør Kirkegaard 1911 26 Juli.,

                               Rosa Evanda Wilhlmine Charlotte Hansen .,

                               Dt af Kellner Carl Peter Hansen Hstr. Emma Marie Dorthea  f. Bruhns . Født i Hensingør., Olaigade 7.,

                               1Aar., født i Helsingør

                               Pastor Kiørboe.,

                               Skifter., Dødsattest 22/7.11- Meningitis tuberkuloce.

 

37.  Niels Marius Andersen #857, født 7 dec 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., døbt 22 feb 1863 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., stilling: 1 dec 1895 Farveriarbejder boede Jagtvej 47.3.  Faddere: Claus Smith,  Nyrupgaard,(Ane Maries broder) Grdmd. Jens Rasmussen V. Såby. Hjulmand Hans Nielsen, Jfr. Kaia Achen? V. Såby

      

       Han er forlover da hans bror Kristian Edward Andersen bliver gift med Caroline Emalie i 1895., og da Frans Anton Julius Andersen gifter sig med Marie Vilhelmine Herta Hansen i 1896.

 

       Han blev gift med Olga Andersen #12252, født 11 dec 1872 i København.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ellen Marie Andersen #12253, født 28 nov 1890 i København.

 

                      ii.   Hans Oluf Andersen #12254, født 1892.

 

38.  Frans Anton Julius Andersen #139, født 21 feb 1867 i Roskilde, døbt 16 maj 1867 i Roskilde Domsogn, død 5 feb 1937 i Københavns amts sygehus Frederiksberg, begravet 10 feb 1937 fra Rødovre Kirke, stilling: Tømrer.

       Dåb:  Faddere. Faderen og Peder Andersen. Pedersen i Vindinge, Ane Marie Pedesen ibid.

      

       Forlovere:Niels Pedersen Skomagersvend Slotsgade 27.,4., og Marius Andersen Farveriarbejder Jagtvej 47A., 3. vielsen foretaget af Pastor Johannes Lund

      

       Begravelsen foretaget af Pastor Käsner.

 

       Han blev gift Marie Vilhelmine Herta Hansen #140, født 7 okt 1874 i Søllerød sg., Sokkelund h. Kbh.a. (datter af Rasmus Nielsen #19060 og Ane Sophie Sørensen #19061), døbt 26 dec 1874 i Søllerød Kirke, død 5 apr 1944 i København, Tømrerstiftelsen, Østerbro, begravet 10 apr 1944 i Rødovre Kirkegård.  Marie:

       Faddere:

       Mad. Mathilde Eiberg, Slagter P. Eiberg, Arbejdsmand Hans Rasmussen, alle af Nærum.

       Niels Lorentzen, Pige Emmely Pedersen. af Vedbæk.

      

      

       Folketælling 1880., Nærum By., Søllerød sg., 1. hus.

       Rasmus Hansen 28 år Husfader, Parcellist.

       Sophie Hansen f. Sørensen 26 år Hans Kone.

       Børn Marie Hansen 5 år,

       Theodor Hansen 1. år.

      

       Vielsen i St. Johannes Kirke.

       den 18 okt. 1896.

       Ungkarl og Tømrer

       Frands Anthon Julius Andersen. f. 21 februar 1867 i Roskilde, boende Vævergade 7 st. Søn af Arbejdsmand Hans Andersen og Hustru Ane Marie Emilie f. Smith Roskilde.

       Pigen Marie Vilhelmine Herta Hansen

       f. 7 okt 1874 i Søllerød . boende Ravnsborggade 18.3.

       Datter af Arbejdsmand Rasmus Hansen og Hustru Ane Sophie Sørensen Søllerød.

       Forlovere Niels Petersen Skomagersvend, Slotsgade 27.,4. Marius Andersen Farveriarbejder, Jagtvej 47 St.

      

       Døde i Faxegade 8,1. sal. i Kbh. (Tømrerstiftlsen) som aldersrentenyder, der bliver afholdt privat skifte , det er hendes søn Emil der står for skiftet.

       Her en afskrift fra Skifteprotokolen.

       Privat Skifte, til Skifteretten i København, i fortsættelse af tidligere sket anmeldelse om at Enkefru Herta Marie Vilhelmine Andersen født Hansen, Faxegade 8,1. den 5 april er afgået ved døden 69 år gammel, tillader vi undertegnede at meddele:

        At: afdøde kun har været i Ægteskab med Tømrer Frands Anton Julius Andersen, der afgik ved døden den 5 feb

             1937, Jfr. vedlagte udskrift fra Københavns Amts søndre Birks Skifteret.

       At: først afdøde ej heller har været i andet Ægteskab.

       At: Afdøde ikke har efterladt andet  arveberettiget afkom end os nedennævnte Fællesbørn

      

       1. Revisor Emil Andersen Skyttegaardsvej 12

       2. Fru Viola Sofie Andersen, Peter Sabroesgade 21

       3. Fru Emma Alma Astrid Steffensen, Hviddingevej 14

       4. Fru Edit Anna Johanne Hansen Skyttegaardsvej 12

      

       [afdøde har ikke adopteret, intet Testamente eller særeje]

       Samt at vi der alle er myndige og råder over vore boer agter at overtage vore forældres bo til privt skifte og deling, idet vi påtager os ansvaret for den boet påvilende gæld og lover rettidigt at berigtige arveafgiften.

          Samtidigt bemyndiges den under 1. nævnte arving Revisor Emil Andersen Skyttegårdsvej 12. til på samtlige arvingers vegne at modtage og kvitere for ethvert boet tilkommende beløb samt til i øvrigt at foretage ethvert skridt boet vedrørende.

                                                København 15 maj 1944

       Emil Andersen.       Edit Andersen,         Emma Steffensen,          Viola Andersen.

 

 

                             Børn:

 

            52.     i.     Emil Andersen #422 født 10 okt 1901.

 

            53.     ii.   Viola Sofie Andersen #421 født 6 jan 1905.

 

            54.     iii.  Emma Alma Astrid Andersen #64 født 3 feb 1908.

 

            55.     iv.   Edit Anna Johanne Andersen #423 født 18 dec 1911.

 

39.  Kristian Edvard Andersen #6366, født 24 apr 1874 i st. Jørgensbjerg Roskilde, døbt 3 jul 1874, stilling: Skrædder.  Faddere ved dåb:

       Johan Peder Olsens hustru af sct. Jørgensbjerg.  Hans Jensen og Hustru ibid.  Peder Rasmussen.

      

       Kirkebogen 1895 side 210 no. 206. Vielser.

       Kristian Edward Andersen Ungkarl og Skrædder, Møntergade 21,. 3. født 24 april 1874 st. Jørgensbjerg Roskilde. Forældre Stenhugger Hans Andersen og Hustru Ane Marie Emilie Smith. Faderen er enkemand. Pigen Caroline Amalie Frederikke Hansen Tjørnegade 6.-4. født 28 Jan 1868 i Lynge sg. Sorø a. Forældre Husmand Niels Hansen og Hustru Margrethe Sofie Jensen. Moderen enke og bor i Sorø.

       Forlovere Niels Marius Andersen Farveriarbejder Jagtvej 47- 3. og Hans Peter Jacobsen Skræddermester Møntergade 21..3. vielsen fandt sted 1. december 1895 Præsten var Zimmermand.

 

       Han blev gift Caroline Amalie Frederikke Hansen #6367, født 28 jan 1868 i Lynge sg. Sorø a. (datter af Niels Hansen #6371 og Margrethe Sofie Jensen #6372), døbt 18 maj 1868 i Lynge Kirke.  Caroline:

       Faddere til dåben var: Båret af Ingeborg Jacobsen af Pedersborg Grmd. Niels Jensen, Hmd. Peder Nielsen i Haraldskildetov. Gmd. Niels Hansen.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ferdinand Hans Julius Andersen #6369, født 7 apr 1898 i Helligkors sogn København, døbt 8 maj 1898 i Helligkors sogn København, konfirmeret 14 apr 1912 i Glostrup Kirke.

 

                      ii.   Svend Aage Andersen #6368.

 

            56.     iii.  Karl Frederik Johannes Andersen #428 født 26 feb 1900.

 

            57.     iv.   Egon William Barnucka Andersen #6364 født 1 mar 1913.

 

                      v.    Ejnar Andersen #6370.

 

40.  Wilhelmine Marie Mansa #16293, født 25 maj 1863 i Ørsted sg., Ramsø h.,, døbt 3 aug 1863 i Ørsted kirke, død 6 apr 1937 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., begravet 10 apr 1937 ved Ligbrænding på Bispebjerg Krematorium.

       Ved hendes død skriver præsten i Kirkebogen :

       Hustru til Partikulier. Carl Ammitzbøll af Skuldelev by og sogn Horns h. Frederiksborg a.

       født paa Ørsted Mark, Ørsted sogn Ramsø H. Gammel Roskilde amt 1862., 25 maj. Datter af Ivar Frederik Ludvig Mansa og Bolette Christine Smith.

 

       Hun blev gift Carl Ammitzbøll #16295, født 13  nov 1855 på Nørlund  Ravnkilde sg. Ålborg a. (søn af Niels Ammitzbøll #16311 og Cathrine Marie Ammitzbøll #16312), død 24 okt 1940 i Skuldelev sg., Horns h., begravet 30 okt 1940, stilling: Landbrugskandidat.  Carl: Fødested oplyst af Skuldelev kirkebog., Nørlund er en hovedgård på 40 td. hk. i Ravnkilde Sogn

       .

       Hans mor der er enke, solgte Marienborg som ligger i Tamdrup sogn i Nim Herred. 1879 til sin søn Carl for 90.000 kr. Som igen afhændede den i 1903 for 99.000 kr. Men hvad sker der i den tid der går inden han køber Strandvejen 8  og 11 i Skuldelev ved ingen. Men

       Fredens hjem og Lærkegården må have været lagt sammen da Carl Ammitzbøll køber stedet Strandvejen 8 0g 11. Skuldelev. Købet finder sted d. 16 dec 1915 Tinglæst den 11 jan 1916 af den tidligere ejer Chr. Iversen. 3 år efter sælger han gården til sin søn Erik Ammitzbøll den 22 nov. 1918. Senere bor han i Koholmen og lever af sine penge.

      

       Alt det der kommer nu vedrører Skuldelev Kro og Gården der hører til denne.

       Der er i Realregisteret for Hornsherred en del notater af mærkelig værdi,, og følgende datoer er nævnt15/10 1912- - 22/10 1912 samt 21/9 1915 her er nævnt 3000. kr.

       så er der et notat om Overformynderiet  hvor der er nævnt en Niels Ammitzbøll og Hustru Emma Ammitzbøll, herefter igen nogle datoer 17/ 8 1916. 29/8 1916  10.000 kr.

       bortset fra det. så er der i Skøde og Panteprotokolen fra tirsdag den 29 august 1911  side 205. en fornyelse af Panteobligation.

       " Undertegnede Gård og Kroejer Carl Ammitzbøll i Skuldelev som er bleven ejer af Gaardejer Jens Peter Jensen sammesteds til 4'serie 2'afd. af Chreditkassen for Landejendomme i Østifterne Pantsatte ejendom Matr. No 16a. og 77a i Skuldelev By og Sogn Horns Herred og Frederiksborrg amt.. Tilbagestående Restgæld 20780kr. 72 øre. og erkender saaledes at jeg indtræder i forrige Debitors sted, til samme Tyve Tusinde Syvhundrede og firsindtyve Kr. 72 øre. i Forhold til den oprindeligegæld 21.000 kr. ejendommen var vurderet til en værdi af 50.000. kr.  Bygningerne er forsikret til en værdi af 2600. kr. desuden en bemærkning om at Herlighed og Jagtret er forbeholdt Selsø Herskab.

      

       Skøde på ejendommen:

       sag 1036. Tirsdag den 11 jan. 1916.

       Stempel 131 Kr. 40 øre.

       Imellem underskrevne Parcellist Christian Iversen af Skuldelev, som sælger, og medunderskrevne Gårdejer C. Ammitzbøll. sammesteds, som køber, er i dag indgaaet og oprettet følgende.

       Købekontrakt.

       Det solgte angaar den mig C. Iversen tilhørende Ejendom i Skuldelev By og Sogn, Horns Herred, Frederiksborg amt, der er skyldsat Saaledes:

       Matr. Nr. 36 a  af Skuldelev for Hartkorn 0 tdr. 3 skp, 0 fdk. 0½ Alb.

          "       "   37a  af    "                "        "         0   "    2 "      2   "    1 1/4  "

          "       "   38a  af    "                "        "         0   "    2 "      1  "      0 3/4 "

                                       Ialt Hartkorn                0   "    7 "      3  "      2 ½   "

         Med disse ejendommes rette Grund og Tilliggende og de til samme hørende Andele paa Koholm og Svinholm, nemlig til hver Matr. Nr. 1/37 af Matr. Nr.  77n, 1/37, af Matr, Nr. 78. og en 1/35 af Matr. Nr. 79. De paa Ejendommen opførte Bygninger med grund - mur og Nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne , Komfur og elektriske ledninger ; Ejendommens Besætning  med undtagelse af 1 fedegris og hvad der er mere end 30 høns, Avlsredskaber og Driftsinventar med undtagelse af en hesteomgang, avl og Afgrøde i Hus og på Mark, Tærsket og utærsket Hø, Halm, Rodfrugter og Gødning, dog at sælgeren har forbeholdt sig halvdelen af Kartoflerne mod at tage dem op og 1 td. Rug , Det solgte overdrages i den Stand og Stilling hvori det er og forefindes ved overtagelsen og for Ejendommens Vedkommende med rettigheder, Byrder og Forpligtigelser hvormed den hidtil har tilhørt mig, og hvorved bemærkes, at, Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige  , og at Standhuset Selsø har 1. prioritet for arvefæsteafgifter samt Rekognition ved Ejerskifte, der skal erlægges , inden Skødet kan antages til Tinglæsning.

       Herefter kommer nogle betingelser for handlen som jeg ikke har skrevet ned endnu.

       Købesummens opgørelse

          Vederlaget for denne Overdragelse er fastsat til 16200,Kr.

      

      

        Pantegæld  Østifterne             6500

          "       Hypotekforeningen       1500

         Til Stamhuset Selsø              1200

          Køber betaler                         3000

          Restsum betales 11 dec. d.å. 4000

               Ialt købesum 16200. Kr.

       Til sidst er der et forbehold som nok er vigtigt for hermed kan vi jo se at han har haft Skuldelev Kro inden denne handling. nemlig at han betinger sig at salget af Skuldelev Kro træder i kraft der er altså afgivet et købstilbud på kroen.

 

 

                             Børn:

 

            58.     i.     Hans Henrik Mansa Ammitzbøll #16297 født 15 aug 1885.

 

                      ii.   Niels Frederik Mansa Ammitzbøll #16298, født 28 dec 1886 på Marienborg, død 22 nov 1951, stilling: Tømrer i København.

 

            59.     iii.  Aage Mansa Ammitzbøll #16296 født 15 dec 1887.

 

            60.     iv.   Erik Mansa Ammitzbøll #16299 født 5 feb 1889.

 

41.  Niels Dyrlund-Smith #5784, født 12 jan 1877 i Kisserup, døbt 18 mar 1877 i Kisserup Kirke, død 22 nov 1955 i Frederiksberg Hospital kl. 13,15, begravet 26 nov 1955 fra Fredriksberg Kirke til Søndermarkens krematorium, stilling: Tandlæge.

       Ved hans død udfærdiget skifteattest den 24 nov 1955

       Dødsårsag Uræmia (Nyresvigt).

 

       Han blev gift (1) Marta Henriette Rifbjerg #5785, navn i folketælling Henriette Marta Rifbjerg, født 22 jan 1880 i Marstal sg., Ærø., Svendborg a. (datter af Frans Peter Rifbjerg #12724 og Laura Sophie Hermansen #12725), døbt 18 feb 1880 i Marstal Kirke (Handelspladsen), død 20 jun 1928.  Marta:

       Faddere:

       Barnets forældre ., Postbestyrer Mygind

       Pige Ane Amanda Hermansen

       alle af Marstal.

 

      

       Han blev gift (2) Stella Hansen #5786.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Niels Jørgen Dyrlund-Smith #5787, født 14 feb 1931 på Bakkegårds alle 18, døbt 25 maj 1931 i Gilleleje Kirke.

                             Faddere:

                             Fru Anna Hansen Åboulevarden 49.,2.

                             Restaurtør Georg Hansen  samme sted.

                             samt forældrene.

 

                      ii.   Inger Vibeke Dyrlund-Smith #5788 (detaljer udeladt).

 

42.  Jenny Frenska ? Smith #514, født 2 nov 1865 i Grimstad Norge.

 

       Hun blev gift med Joseph Helmer #525.

 

 

                             Børn:

 

            61.     i.     Stanley Helmer #526.

 

43.  Gunnar Christian Smith #515, født 7 feb 1868, død 23 aug 1936 i Grand Rapids Minesota USA.

 

       Han blev gift Ester Amanda Jerney #527, født 1 mar 1885 i Canon River Minesota USA (datter af Anders Larsson Jerney #528 og Sara Nielsdotter #529), død 1 jan 1953 i Skt. Poul  Minesota USA.

 

 

                             Børn:

 

            62.     i.     Genevieve Olga Smith #1421 født 12 sep 1909.

 

            63.     ii.   Ronald Gunner Smith #1422 født 26 mar 1911.

 

            64.     iii.  Minerva Sarah Smith #1423 født 25 maj 1913.

 

            65.     iv.   Emma Ruth Smith #1424 født 7 sep 1918.

 

            66.     v.    Lois June Smith #1425 født 22 jun 1920.

 

                      vi.   Norman Smith #1426, født 5 sep 1920 i Grand Rapids Minnesota USA, død mar  1986.

 

                      vii. Spurgeon Emmanuel Smith #1427, født 20 dec 1921 i Grand Rapids Minnesota USA, død 23 dec 1943 i Atlanten ud for Cape May N.J.

 

            67.     viii.               David Wayne Smith #1450 født 14 sep 1924.

 

44.  Anna Maria Mathilda Smith #516, født 6 mar 1870 i Grimstad Norge.

 

       Hun blev gift med Eric J. Osell #1428, født 6 mar 1870 i Cambridge Usa.

 

 

                             Børn:

 

            68.     i.     Rudolph Osell #1429 født 6 jan 1896.

 

                      ii.   Ralph Osell #1430.

 

                      iii.  Lillian Osell #1431.

 

                      iv.   Soren Osell #1432.

 

                      v.    Clarence Osell #1433.

 

45.  Agnes Margreta Smith #518, født 13 sep 1873.

 

       Hun blev gift med Thomas Rosser Dodson #1434, født 1 maj 1867 i Springs Hills Campaign, død 27 apr 1941 i Nashwauk Minnesota USA.

 

 

                             Børn:

 

            69.     i.     Ruth Elisabeth Dodson #1435 født 16 maj 1895.

 

                      ii.   Raymond Dodson #1436, født 1 apr 1899.

 

                      iii.  Horace Greely Dodson #1437, født 6 apr 1902.

 

                      iv.   Jewel Cecilia Dodson #1438, født 16 maj 1911.

 

                             Hun blev gift med NN. Mosely #1439.

 

46.  Carl Barnucka #566, født 12 dec 1865 i Orø sg., Tuse h., Holbæk a., døbt 27 feb 1866 i Orø Kirke, død 19 feb 1931 i Apostelkirkens sg. København, begravet 24 feb 1931 i Søndermarkens Krematorium, stilling: Hotelejer i Kalundborg.  Ved folketællingen 1890 er han Hotelejer, FT 1911 er han ikke i Kalundborg.

       Han døde af 'Paralysis Agitans.'

 

       Han blev gift med Kirsten Maria Iversen #4460, født 23 apr 1863 i Ådum sg  nr. Horne h. ringkøbing a., død 22 mar 1944 i Kbh.  indført i Apostelkirkens kirkebog., dødsårsag Åreforkalkning og hjertesvækkelse, begravet 29 mar 1944 i Frederiksberg Kirkegård.  Kirsten: Stoustrup Ullerup sg Elbo h. Vejle a.(underlagt Fredericia Trinitatis (C 460 +A)).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Frederikke Emilie Franciska Barnucka #4461, født 29 mar 1887 i Kalundborg by., Holbæk a., døbt 22 maj 1887 i Kalundborg by., Holbæk a.  den 15 juli 1908 beskikkes Hotelejer Carl Barnucka til Kurator for hende.

 

47.  Dorthea Marie Barnucka #568, født 12 aug 1873 i Bybjerg Orø, døbt 23 sep 1873 i Orø Kirke., død 17 apr 1925 i Ingerslevsgade 106., 2., begravet 22 apr 1925 i Frederiksberg Gamle Kirkegård.

 

       Hun blev gift Emil Christopher Hilbert #4300, født 9 feb 1871 i Kalundborg (søn af Frederich Wulf Hilbert #4326 og Kirsten Pinborg #4327), døbt 23 mar 1871 i Kalundborg Kirke, død 20 okt 1933 i Sundby hospital.,  kl. 14.30, begravet 24 okt 1933 i Frederiksberg Ældre Kirkegård, stilling: Exam. Jur.  Emil: IGI opgiver fødested som Fovling, ved Rive

      

       Sagfører., Enkemand efter Dorthea Marie Barnucka , Bopæl Magnoleavej 2.,1.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Carl Åge Hilbert #4315, født 27 mar 1899 i St. Matthæus sg. Kbh., død 17 okt 1953 i KH. Kbh., stilling: Højesteretsdommer,. R.  Tidl. Amtmand på Færøerne.

 

                             Han blev gift Gudrun Marie Christine Nielsen #4316, født 25 mar 1900 i Nykøbing Falster (datter af Niels Rasmus Nielsen #4317 og Bertha Marie Andreasen #4318).

 

 

                      ii.   Hans Peter Barnucka Hilbert #4319, født 19 nov 1909 i Frederiksberg.  Revisor i Fr. berg Skattedirektorat.

                            

                             Vielsen med Eli Vinding Eriksen f. Holst. den 3 sep 1943.

                             Hans Peter Barnucka Hilbert født den 19/11 1909 Frederiksberg sg. Frederiksberg. Stilling Sagfører, cand. jur. Skilt ved bevilling. 7/5 1943 fra Gudrun Bing Hansen

                             Gift med:

                             Eli Vinding Eriksen f. Holst. født 30/3. 1913 Mariendals sg., Frederiksberg.

 

                             Han blev gift (1) separeret 1943, skilt 7 maj1943 i København., Gudrun Bing Hansen #4320, født 4 apr 1911 i St. Mortens sg.  Randers (datter af Valdemar Hansen #4324 og Kirstine Marie Rasmussen #4325).  Gudrun:

                             Skilt fra Hans Peter Barnucka Hilbert ved bevilling. 7/5 1943.

                             Han blev gift (2) borgerlig viet 3 sep 1943 i København (b.v.), skilt 24 jul 1943 i fra Ivertsen, Eli Winding Holst #4321, født 30 mar 1913 i Mariendals sogn., Frederiksberg (datter af Einar Peter Winding Holst #4322 og Freja Thyra Rye #4323), døbt 25 maj 1913 i Mariendal Kirke., Kbh.  Eli: Faddere Til dåben:

                             Retsvidne Fritz Syberg Petersen, Rolighedsvej 19 A. Handelsrejsende Martin Hansen Læsøgade 4.,4. Odense.

                             Frk. Chistiane Petersen Gentofte allè 18 Hellerup. Frk Anna Hansen Odense. Døbt af Pater N. Bodersen

                             Hun separeret 1943.

                             Skilt ved bevilling den 24/7 1943. fra Hans Nogel Eriksen

                             Hvad der har ligget bag de to Skilsmisser,kan man kun gætte om, men der er jo påfaldende at de bliver skilt samme år som de gifter sig igen, mon der har været en lille afære inden de blev skilt.

                             Meddelt udtrådt af Folkekirken den 4/4 1974.

 

48.  Frans Adam Vilhelm Hilarius Kalko #575, født 12 jun 1872, døbt 8 sep 1872 i Frue Kirke Kbh., stilling: Læge i Birkerød 1899-02., Tårnbæk 1902-33, død 16 dec 1943 i Skodsborg badesanatorium, begravet 21 dec 1943 i Frederiksberg Kirke.

       Peter Hilarius Kalko fortæller at hans bestefar blivver født 28 -7 1876 . hvilket kunne tyde på at der har været født en søn af samme navn tidligere og er død. ???

 

       Han blev gift Margrethe Katrine Bertelsen #576, født 26 jul 1876 i København (datter af Guido Bertelsen #5832 og Marie Catrine Klenz #5833), døbt 13 sep 1876, død 22 maj 1934.

 

 

                             Børn:

 

            70.     i.     Mogens Guido Johannes Frants Hilarius Kalko #12608 født 7 okt 1899.

 

                      ii.   Flemming Adam Oskar Vilhelm Hilarius Kalko #12609, født 9 mar 1903 i Lyshøjgård Græsted.

 

 

Tiende Generation

 

49.  Wilhelmine Smith #557, født 17 jan 1887, død 24 okt 1973 i Stavanger.

 

       Hun blev gift Elias Theodor Knoph #4626, født 30 dec 1883 i Stavanger (søn af Johan Enevald Knoph #4674 og Martha Marie Thorsen #4675), død 31 maj 1950 i Stavanger.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Cecilie Knoph #4627, født 2 okt 1910 i Stavanger.

 

                             Hun blev gift Lars Hommersand #4629, født 17 dec 1908 i Stavanger, død 1 feb 1979 i Riska Norge.

 

 

            71.     ii.   Ester Marie Knoph #4628 født 5 jan 1919.

 

            72.     iii.  Ruth Knoph #4642 født 20 apr 1922.

 

50.  Eivind Smith #1883, født 29 jan 1890 i Bergen, død 19 aug 1964 i Stavanger, stilling: Distriksdyrlæge.  Kontroldyrlæge på Slagtehuset i Stavanger.

 

       Han blev gift Eli Mosgren #4659, født 28 maj 1890 i Haugesund, død 7 nov 1966 i Stavanger, stilling: Lærer.

 

 

                             Børn:

 

            73.     i.     Anna Mosgren Smith #4660 født 7 dec 1919.

 

            74.     ii.   Cecilie Sophie Smith #19940 født 14 okt 1921.

 

            75.     iii.  Eli Johanne Smith #19941 født 8 nov 1923.

 

            76.     iv.   Johannes Smith #19942 født 8 nov 1923.

 

            77.     v.    Børge Christian Smith #19943 født 18 mar 1932.

 

51.  Carl Christian Edward Dyrlund Hansen #11260, kaldenavn Edward, født 14 mar 1895 i Helsingør, døbt 19 maj 1895 i st. Mariæ Kirke., Hensingør.

       Krikebogen for fødte folie.31.

       No 20.

       1895 14 marts

       Helsingør St. Mariæ sogn Hestemøllestræde 6.

       Carl Edvard Christian Dyrlund Hansen

       Gæstgiver Carl Peter Hansen og  Hustru Emma Marie Dorthea f. Buhns

       1895 19. maj

       Sognepræsten i Kirken

       Tømrer O. Bruhns hustru., Jmf. E Bruhns., Gæstgiver Chr. Rathjen. og Tømrer V. Bruhns

       Bemærkning.

       Traadte 1914 over til den Romersk Katolske Kirke. Men efter 10 maj 1919 optaget i Folkekirken.

 

       Han blev gift Josefine Johanne Mathilde Sørensen #16228, født 18 sep 1900 i Vissenbjerg. sg. (datter af Hans Christian Sørensen #16229 og Johanne Marie Zachariasen #16230).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Henry Dyrlund Hansen #16231, født ca. 1920.

                             døde som ung.

 

            78.     ii.   Poul Erik Johannes Dyrlund #11282 født 4 mar 1921.

 

                      iii.  Ulla Ketty Elly Dyrlund Hansen #16232, født 16 dec 1926 i Slagelse, døbt 6 feb 1927 i st. Peders Kirke., Slagelse.

 

            79.     iv.   Else Margrethe Dyrlund Hansen #16206 født 29 jul 1929.

 

52.  Emil Andersen #422, født 10 okt 1901 i Brohusgade 35.,4., døbt 29 jun 1902 i Broson Kirke, stilling: Revisor.

       Brorsons sogn Kirkebog: 1901 - 1911 No. EC 003.

       10 oktober 1901 Brohusgade 35, 4sal.

       Emil Andersen

       forældre: Andersen, Frands Anton Julius, Tømrer og

       Hustru Marie Vilhelmine Herta Hansen 27.[år]

       Døbt 29 Juni 1902 holdt i Kirken.

       Faddere: Skomager Niels Pedersen og Hustru Emma og Datter Anna Slotsgade 27, 4 sal,

       Formand Bengt Persson Brohusgade 35, 4 sal.

       Forældrene viet 18 /10 1896 i Skt. Johanne Kirke.

 

       Han blev gift med skilt 1945 i Rødovre sg. Sokkelund h. Københavns a., Tove #432.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     søn #5215.

 

53.  Viola Sofie Andersen #421, født 6 jan 1905 i Brohusgade 35,4. Brorson sogn., Kbh., døbt 6 jan 1905 i Brorson Kirke., død 18 dec 1979 i Kbh. Kommunehospital., begravet 21 dec 1979 fra Frederiksholm Kirke til Søndermarkens krematorie.

      

       Folketælling 1930. Kbh. kommune Peter Sabroesgade. den 5. nov. 1930

      

       Jeg vil her beskrive den familie, som jeg lærte den at kende. Det var en pæn og velholdt lejlighed, med mange pyntegenstande, især  kongelige porcelænsfigurer, Ved et indbrud senere blev alle deres fine ting stjålet, Onkel Johannes lærte jeg ikke at kende ret godt, jeg mener at han gik meget dårlig lige inden han døde. Moster Viola var en dame med et fantastisk godt humør, der gerne var med på en oplever. De tre børn fik jeg aldrig rigtig forbindelse med.

      

       Ved deres første barns fødsel er der en anden oplysning om moderens alder, her står at hun er født den 6 jan. 1893 og at de er viede i Brorsons kirke 26. 2. 1926. Begge disse oplysninger er forkerte, og hvor præsten har dem fra er ikke godt at vide.

      

       Bliver begravet på Søndermarkens kirkegård i "Birkelunden" Brændt 31 dec 1979.

 

       Hun blev gift Karl Frederik Johannes Andersen #428, født 26 feb 1900 i Nørrebrogade 182A København (søn af Kristian Edvard Andersen #6366 og Caroline Amalie Frederikke Hansen #6367), døbt 22 apr 1900 i Sct. Stefans Kirke, konfirmeret 19 apr 1914 i Glostrup, død 18 jul 1967 i Sønderbro Hospital, begravet 24 jul 1967 fra Søndermarkens Krematorium.  Karl: Faddere til Barnedåben: Jfr. Elvira Rylander Tjørnevej 6.4.  Skrædder Vilh. Johansen og Hustru Livjægergade 12-1. Snedker Frd. Johansen Nordbanevej 12 II

      

       I vielsesattesten på Rådhuset i Kbh. står der født i Kbh.

       Han var arbejdsløs i 1930 i FT står at de den 5. nov 1929 boede på Højdedraget 6. st. tv.

      

       Folketælling i Kbh. 5. nov. 1930.

       Peter Sabroesgade  forhuset stuen.

       Karl Frederik Johannes Andersen bopæl den 5 nov 1929 Højdedraget 6 st. tv. Valby født 26- 2 1900 i København. Husfader Former og Arbejdsløs. gift 26-2- 1926 2 levende børn, ingen døde.

       Viola Sofie Andersen gift Højdedraget  f. 6- 1- 1905 i Kbh. Husmoder

       Børn:

       Kjeld Johannes Andersen født 15- 5- 1926 Rødovre.

       Ivan Max Andersen f. 15- 1929 Rødovre.

      

       Johannes død er indberettet til Skifteretten. den 19 -7- 1967.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Kjeld Johannes Andersen #429, født 14 maj 1926 i Rødovre sg. Sokkelund h. Københavns a., døbt 29 aug 1926 i Vanløse Kirke.  Faddere til Dåben: Tømrer Julius Andersen og hustru Marie Hviddingevej 15. Frk Edit Andersen. Hviddingevej 15. Tilskærer Christian Andersen Frederiksdalsvej 35.

 

                      ii.   Ivan Max Andersen #431, født 15 jan 1929 i Rødovre sg. Sokkelund h. Københavns a.

 

                      iii.  Stig Ejvind Andersen #430 (detaljer udeladt).

 

54.  Emma Alma Astrid Andersen #64, født 3 feb 1908 i sct. Lukas sg. Frederiksberg [Yrsavej 15, stue], døbt 23 aug 1908 i sct. Lukas sg. Frederiksberg, død 7 jul 1987 i Skibby, bisat 11 jul 1987 fra Skibby Kirke, urne nedsat på Skibby Kirkegård.

       Notat fra den 6 marts 2001. Besøg på Landsarkivet.

       Kirkebogen:

       3. februar 1908. Emma Alma Astrid Andersen Yrsasvej 15 st. v.  Forældre. Tømrer Frans Anton Julius Andersen og Hustru Marie Vilhelmine Hansen. 33.Aar.

       Døbt den 23 August 1908 i Stk. Lukas. Kirke. Faddere: Tømrermester Wormsen. Holte og Frk. Anna Pedersen Elmegade 26 og Moderen.

       Anmærkninger.

       Faderen født i Roskilde den 21. Februar 1867 .

       Askebegravelse, på Skibby Kirkegårds fællesgrav.

       ved hendes død står der i Kirkebogen noget om Ballerup af 14/7 .87  No 6184- 306 - 87.

 

       Hun blev gift (1) Poul Peter Steffensen #63, født 24 mar 1900 i Karlslunde sg., Tune h., Københavns a. (søn af Jens Peter Steffensen #65 og Henrikke Margrethe Poulsen #66), døbt 29 apr 1900 i Karlslunde sg., Tune h., Københavns a., konfirmeret 19 apr 1914 i Karlslunde sg., Tune h., Københavns a., stilling: Snedkermester., død 5 maj 1961 på Frederikssund Sygehus., bisat 9 maj 1961 fra Skuldelev Kirke.  Poul:

       Dåben den 29 april i Karlslunde  kirke af Sognepræsten, Faddere: Moderen bar,. Syjomfru Ane Hansen Karlslunde., Gartner Jens Andersen Karlslunde., Murer Lars Jensen., Karlslunde og Barnets fader.

      

       Uddannet som snedker. Arbejdede helt frem til 1948 hos Axel Larsen i Glostrup,hvor han var værkfører,  derefter købte han Skuldelev Maskinsnedkeri,  Han var en meget omhyggelig snedker med stort ansvarsfølelse, Hans største fornøjelse var hans gamle bil. I det hele taget tro jeg at han havde benzin i blodet, for også motorcykler var hans lidenskab, han var også skaberen af en sidevogn til motorcykler nemlig "Danstef" desuden fremstillede han en overgang kajakker. . I Skuldelev, fortælles at han en dag lå under bilien et sted i Skuldelev, Sygeplejersken der boede i deres hus kom styrtende ind ind til Emma og fortalte at snedkeren var blevet dårlig og lå under bilen. Hun kunne dog beroliges med "nå ikke andet, det plejer han,  for at se hvorfor den nu gik så godt i motoren."

       Askebegravelse på Søndemarken fællesgrav.

 

 

                             Børn:

 

            80.     i.     Lizzie Emma Steffensen #2 født 27 feb 1932.

 

       Hun blev gift (2) Vilhelm Larsen #157, født 27 maj 1902 i Skibby. (søn af Kristian Rasmus Hansen #19093 og Kirstine Rasmussen #19094), død 20 jan 1986 i Skibby, urne nedsat 25 jan 1986 i Bisat fra Skibby Kirke., stilling: Tømrer.

 

55.  Edit Anna Johanne Andersen #423, født 18 dec 1911 i Solbjerg sg. Frederiksberg, døbt 30 jun 1912 i Solbjerg kirke Frederiksberg., død 4 jul 1946 i Kommunehospitalet., begravet 10 jul 1946 på Rødovre Kirkegård.

       hendes dåb. Faddere, Enken Emma Petersen efter Axel Petersen Elmegade 26,. Farveriarbejder Jens Petersen og Hustru Anna Poppelgade 5.

       Ved hendes vielse boede hun på Hviddingevej 15 i Rødovre

       de boede På Skyttegårdsvej 12 ved hendes død.

 

       Hun blev gift borgerlig viet 18 dec 1929 i Rødovre, Svend Ove Heinrich Hansen #434, født 6 mar 1904 i Haslev (søn af Niels Christian Hansen #16145 og Anna Maanson #16146), døbt 7 mar 1904 i hjemmet, stilling: Smed., Rørlægger.  Svend: Dåben blev bekendtgjort i Kirken den 13 nov samme år. Fadderne var Arbejdsmand Hans Kristiansen og hustru, Haslev., Husmd. Per Nilsson og Hustru, Præstemarken- samt faderen.

       da de blev gift boede han i Oehlenschlægergade Kbh. Der var givet tilladelse til vielsen fra Brudens far.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Johnna Margot Hansen #5214, født 10 apr 1930 i Hviddingevej 15 Rødovre, døbt 19 okt 1930 i Rødovre Kirke, død 1 mar 1932 Københavns Amts sygehus, begravet 3 mar 1932 i Rødovre Kirkegård.  om forældrene står: Rørlægger Svend Ove Heirich Hansen født i Haslev 6-3-1904,Hst. Edith Anna Johanne f. Andersen. f. 18-12-1911, boende på Grambyvej 35.borgerligt viede i Rødovre18-12-1929

                             Faddere til dåben var: Tømrer Julius Andersen og Hustru Herta Marie samt Tømrermester Carl Jacobsen Roskildevej.

                             Død af Mening ,Tub.

 

            81.     ii.   Kirsten Ingelise Hansen #433 født 21 nov 1933.

 

                      iii.  Dødfødt #15955 (detaljer udeladt).

 

56.  Karl Frederik Johannes Andersen #428 (Se ægteskab med nummer 53.)

      

57.  Egon William Barnucka Andersen #6364, født 1 mar 1913 i Glostrup, døbt 27 jul 1913 i Glostrup, død 5 dec 1997, begravet i Ukendte Bispebjerg, stilling: Buntmager.  Ved dåben følgende:Glostrup Kirke Glostrup sg. (163-10-11

       født 01 marts 1913 Egon Wiliam Barnucka Andersen døbt 27 Juli 1913

       Forældre: Kristian Edward Andersen Skrædder Glosemosevej 6., 1.Glostrup By og sg. og Hustru Caroline Amalie Frederikke Født Hansen 45 år.

       Faddere: Barnets moder, Pigen Marie Johansen København, * Lærer Johannes Smith, Himmelev, Skræddermester Wilhelm Johansen København forældrenes bryllupsdato er nævnt. 1. dec. 1895 Helligkors kirke Kbh.

      

       * Det er Johannes Barnucka Smith.

 

       Han blev gift Edel Cecilie Pedersen #6365, født 13 dec 1920 i Årsballe Bornholm.

 

 

                             Børn:

 

            82.     i.     Michael Barnucka Andersen #6360 (detaljer udeladt).

 

            83.     ii.   Rita Kure Andersen #6437 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Peter Andersen #6438, adoptionsnavn Peter Rasmussen, født BEF 1950 ?.  Der foreligger en oplysning om at han er bortadopteret en gang omkring 1950.  Hedder nu Peter Rasmussen.

 

58.  Hans Henrik Mansa Ammitzbøll #16297, født 15 aug 1885 på Marienborg, død 30 apr 1939, stilling: Dyrlæge i Stokkemarke.

 

       Han blev gift Ebba Frandsen #16347, født 14 dec 1893 i Kongens Lyngby sg., Sokkelund h., København a.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Grete Ammitzbøll #17305, født 17 jul 1916 i Nykøbing Falster., Kongensgade 22, døbt 26 nov 1916 i Nykøbing Falster Kirke.

                             Faddere.

                             fhv. Købmand Carl Frandsen og Hustru af Maribo,

                             Gårdejer Carl Ammitzbøll af Skuldelev.

 

59.  Aage Mansa Ammitzbøll #16296, også kendt som Aage Amnitzbøll, født 15 dec 1887 i Marienborg., Tamdrup sg., Nim h., Skanderborg, døbt 24 jan 1888 i hjemmet, død 9 okt 1960 på Sygehuset i Frederikssund, stilling: Tømrermester i Skuldelev, urne nedsat 23 okt 1960 i Skuldelev Kirkegård.  Efter dåben i Hjemmet fremstillet i Kirken den 27 maj 1888

       Moderen 26 år gammel på Marienborg.

       Faddere: Barnets forældre, Frk Antonisen af Marienborg, Forvalter Frederik Iver Mansa af Graaholdt pr Ringsted, og Stud. teol. Johannes Berggren af Kjørup Præstegaard.  det er tydeligt her, at Præstegård og kirke ikke ligger i samme by. Marienborg er i følge Trap Danmark en mellemstor gård på 13,1 td. h. beliggende i Tamdrup sogn.

      

       Fra bøgerne "Det danske landhåndværk" er der følgende under Horns herred.

       Tømrermester i Skuldelev, født i Kørup pr Horsens den 15 dec. 1887, Lærte 1903 - 07 hos Tømrermester Niels Pedersen Ordrup. Svendestykke i København 1907 antaget med ros, gik først på Roskilde tekniske skole derefter teknisk skole i Kbh. taget Præliminæreksamen fra Horsens Realskole. Har haft tømrerarbejdet på Sønderby Forskole , udvidelsen af Hornsherreds andelsmejeri i Lyngerup og Skuldelev Brugsforening, medlem af Skuldelev Selsø Sogneråd, formand for Brugsforeningen, og næstformand for Sygekassen 1934 køber han ejendommen Søndergade 4 i Skuldelev hvor han også har værksted. ejendommen var sat til salg af Greve Schell- Plessens dødsbo. Matr. nr. 40b og 75?

        den 9. november 1915 køber Aage af Fisker Harald Willumsen af Skuldelev Matr. No. 45 b. 1 fdk.0½ alb. for 1202 kr, 22 øre. Også her er der arvefæsteafgift til Selsø dog kun på 4 kr. 27 øre

       Valg til Kirkesynet af sognerådet den 30 marts 1933 ligeledes som medlem af Sundhedskommisionen.

 

       Han blev gift Rosine Clara Volbold #16316, født 18 okt 1890 i Hildritzhausen., Wurttemberg., Tyskland, død 15 jan 1966 i de gamles hjem Skibby, urne nedsat 31 jan 1966 i Skuldelev Kirkegård.  Rosine:

       fødselsdato oplyst iSkulelev Kirkebog.

       Vielsen indført i Skuldelev kirkebog

       Forlovere: Bestyrer Poul Mansa af Frederikssund og Gårdejer C. Ammitzbøll af Skuldelev.

       Kundgørelse af 8 sep 1913 fra de paagældende af hvilke Bruden tilhører Folkekirken, Brudgommen intet i landet annerkendt Trossamfund, at de agter at indgaa borgerlig ægteskab, tinglyst i Horns herreds ordinære ret den 9 september 1913. a) Herredsfoged i Hornsherred Jürgens b) Rådhuset i Frederikssund . Erklæring fra Brudefolkene , hvorefter deres Børn skal opdrages i den evangelisk- lutherske Trossbekendelse. Alt efter meddelelse fra Herresdfogeden i Horns m. fl. Herreder af 26 marts 1914.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Annitta Gerda Ammitzbøll #16302, født 19 nov1914 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 26 dec 1914 i Skuldelev Kirke, konfirmeret 14 apr 1929 i Skuldelev Kirke.

                             Her er faderen Krobestyrer på Skuldelev Kro. Faddere Barnets Moder. Fru Vilhelmine Ammitzbøll. Tømrer Niels Ammitzbøll.og Faderen  Forældrene borgerligt viede på Rådhuset i Frederikssund 30 sep 1913.

                             Barnets var fader udtrådt af folkekirken. Er 23. December 1914 indtrådt i denne.

                             Annitta blev Konfirmeret af Kristen Amby.

 

                      ii.   Ernst Ammitzbøll #16331, født 21 aug 1916 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 3 dec 1916 i Skuldelev Kirke, død 14 feb 1917 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., begravet 18 feb 1917 i Skuldelev Kirkegård.

                             Frk Emma Voldbold København, Fru Vilhelmine Ammitzbøll . Tømre Niels Ammitzbøll, og faderen alle 3 af Skuldelev.

 

                      iii.  Ella Ammitzbøll #16333, født 3 feb 1918 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 18 feb 1918 i hejmmet, død 18 feb 1918 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., begravet 22 feb 1918 i Skuldelev Kirkegård.

                             Navngivet af Lærer A. C. Andersen. Død inden fremstilling i kirken.

 

            84.     iv.   Otto Arne Ammitzbøll #16300 født 30 jun 1920.

 

                      v.    Ester Vilhelmine Ammitzbøll #16315, født 6 apr 1922 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 9 jul 1922 i Skuldelev Kirke, død 14 okt 1949 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., urne nedsat 5 nov 1949 i Skuldelev Kirkegård.

                             Dåben her er faderen Elektrisitetsværkbestyrer

                             Faddere: Fru Vilhelmine Ammitzbøll, Koholm Skuldelev. Fru Anna Larsen, Sigerslev Øster, Tømrer Niels Ammitzbøll København og Faderen.

                             ikke konfirmeret .

                            

                             Ugift ingen børn.

 

60.  Erik Mansa Ammitzbøll #16299, født 5 feb 1889 i Tamdrup sg., døbt 28 mar 1889 i hjemmet, stilling: Gårdejer i Skuldelev.

       fremstillet i Kirken den 19 apr.Faddere: Barnets forældre, Frk. Marie Ammitzbøll af København og Proprietær Ammitzbøll af Klags Mølle

      

       Vielsen i Helsingør forlovere var Gårdejer Karl Ammitzbøll Skuldelev og fhv. Kbmd. Brinckmeyer Henlsingør.

 

       Han blev gift Anna Sofie Nordstrøm #16303, født 25 mar 1891 på Den kongelige fødselsstiftelse Kbh, (datter af Marie Nordstrøm #16334), døbt 7 apr 1891 på Den kongelige fødselsstiftelse Kbh, konfirmeret 16 apr 1905 i St. Olai, Kirke., Helsingør.  Anna:

       Fødsel og dåb skal være ført i St. Olai Kirkebog den 10 jun 1891

       Konfirmeret i Helsingør boede hos ugift moder Marie Nordstrøm. Klostergade  læst i Borgerskolen.

 

 

                             Børn:

 

            85.     i.     Erik Nordstrøm Ammitzbøll #16304 født 10 dec 1911.

 

                      ii.   Karl Vilhelm Nordstrøm Ammitzbøll #16305, født 22 aug 1915 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 7 nov 1915 i Skuldelev Kirke, konfirmeret 13 okt 1929 i Selsø Kirke., Horns h., Frederiksborg a.

                             Faddere: Fru Sofie Nielsen født Nordstrøm Helsingør. Fru Vilhelmine Ammitzbøll Skuldelev, Hans Petersen Onsved. Husmand Peder Jensen Skuldelev.

                             Notat om at  forældrene er ægteviede i St. Olai Kirke i Helsingør, den 14 juni 1912 efter attest af 11 dec. 1914 fra Sognepræst Kiørboe St Olai Pastorat i Helsingør.

 

                      iii.  Poul Nordstrøm Ammitzbøll #16332, født 13 feb 1925 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 12 apr 1925 i Skuldelev Kirke, stilling: Postbud København, konfirmeret 16 apr 1939 i Skuldelev.

                             Faddere: Fru Vilhelmine Ammitzbøll. Tømrer Aage Ammitzbøll, Parsellist Hans Christian Hansen, og Barnets fader.

                              Lysning af vielsen foregik i Solbjerg Kirke Frederiksberg.

 

                             Han blev gift Kaja F. Hansen #16335, født 13 jan 1929 i Selsø sg., Horns h., Frederiksborg a. (datter af Peter Christian Hansen #16336 og Anna Christine Jensine Andersen #16337).

 

61.  Stanley Helmer #526.

 

       Han blev gift med Elsie Jonsson #1456.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Bev Helmer #1457.

 

                      ii.   Duane Helmer #1458.

 

                      iii.  Terry Helmer #1459.

 

                      iv.   Phillip Helmer #1460.

 

62.  Genevieve Olga Smith #1421, født 12 sep 1909.

 

       Hun blev gift med Olaf Larson #1461, født 2 feb 1909 i Haltby (?) Sverige, død 27 feb 1993 i Jackson USA.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Daniel Larson #1462 (detaljer udeladt).

 

63.  Ronald Gunner Smith #1422, født 26 mar 1911, død 12 jun 1961 i Forest Lake Minnesota.

 

       Han blev gift Katherine Wesanto #1463, født 22 jan 1912 i Hibbing Minnesota USA.

 

 

                             Børn:

 

            86.     i.     Spugeon Brian Smith #1464 (detaljer udeladt).

 

64.  Minerva Sarah Smith #1423, født 25 maj 1913.

 

       Hun blev gift med John Waisenen #1465, død 1984.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Carolyn Waisenen #1466 (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med Arthur Feinberg #1467, (detaljer udeladt).

 

65.  Emma Ruth Smith #1424, født 7 sep 1918, død 1 mar 1983 i St. Poul Minnesota USA.

 

       Hun blev gift David Lehman #1468, født 4 jul 1912 i Gdansk,Polska(Danzig Tyskland).

 

 

                             Børn:

 

            87.     i.     James Bernard Cox Smith Lehman #1469 (detaljer udeladt).

 

            88.     ii.   Laurie Ann Lehman #1470 (detaljer udeladt).

 

66.  Lois June Smith #1425, født 22 jun 1920.

 

       Hun blev gift med Edward Kraynak #1471.

 

 

                             Børn:

 

            89.     i.     Rita Gay Kraynak #1472.

 

            90.     ii.   Byron Kraynak #1473.

 

67.  David Wayne Smith #1450, født 14 sep 1924, død 5 apr 1994 i Minneapolis Minnesota.

 

       Han blev gift med Eileen Genevieve Praught #1474, født 4 apr 1927.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Barry Wayne Smith #1475 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Wayne david Smith #1476 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Joyce Marie Smith #1477 (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med NN Flynn #1485, (detaljer udeladt).

 

 

                      iv.   Linda Ann Smith #1478 (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med NN Hegerman #1486, (detaljer udeladt).

 

 

                      v.    Glenn Russel Smith #1479 (detaljer udeladt).

 

                      vi.   Kent Allen Smith #1480 (detaljer udeladt).

 

                      vii. Elaine Mary Smith #1481 (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med NN Graham #1487, (detaljer udeladt).

 

 

                      viii.               Ronald Gordon Smith #1482 (detaljer udeladt).

 

                      ix.   David Wayne Smith #1483 (detaljer udeladt).

 

68.  Rudolph Osell #1429, født 6 jan 1896.

 

       Han blev gift med Julia #1484.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Julianne Osell #1488.

 

                             Hun blev gift med Laird #1489.

 

69.  Ruth Elisabeth Dodson #1435, født 16 maj 1895.

 

       Hun blev gift med (1) Glen C. Vermilya #1490.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Jocelyn Vermilyea #1492, født 20 mar 1920.

 

                      ii.   Vera Vermilyea #1493, født 14 apr 1922.

 

                      iii.  Beryle Vermilyea #1494, født 7 jul 1922.

 

                      iv.   Glen Vermilyea #1495, født 11 okt 1931.

 

       Hun blev gift (2) Marvin Webster #1491.

 

70.  Mogens Guido Johannes Frants Hilarius Kalko #12608, født 7 okt 1899 i Birkerød sg., Lynge-Kronborg h.,, døbt 19 okt 1899 i Birkerød Kirke, begravet 15 mar 1981 i Helsingør Kirkegård, stilling: Propietær, Søsted, Tikøb. Frederiksborg amt.

 

       Han blev gift Elisabeth Vallø #12610, født 17 mar 1904 i Svendborg (datter af Vilhelm Vallø #12611 og Anna Elisabeth Løngren #12612), døbt 8 maj 1904 i Svendborg, død 5 jan 1971 i Hillerød, begravet 8 jan 1971 i Hillerød Kirkegård.

 

 

                             Børn:

 

            91.     i.     Peter Hilarius Kalko #12613 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Annette Hilarius Kalko #12614 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Marianne Hilarius Kalko #12615 (detaljer udeladt).

 

 

Elvte Generation

 

71.  Ester Marie Knoph #4628, født 5 jan 1919 i Stavanger, død 12 jul 1991 i Stavanger.

 

       Hun blev gift Kristen Kolnes #4630, født 3 nov 1917 (søn af Kristian Bernhard Kolnes #4672 og Klara Marie Fløysvik #4673), død 1 aug 1970, stilling: Gartner på Bekkelund,.  Kristen: Drev Gartneri i Bekkelund, Stokka i Stavanger.

 

 

                             Børn:

 

            92.     i.     Kristian Kolnes #4631 (detaljer udeladt).

 

            93.     ii.   Einar Kolnes #4636 (detaljer udeladt).

 

            94.     iii.  Wenke Kolnes #4640 (detaljer udeladt).

 

72.  Ruth Knoph #4642, født 20 apr 1922 i Stavavnger, stilling: Lærer.

 

       Hun blev gift Kåre Bogen #4643, født 30 apr 1913, stilling: Bygningsnedker.  Kåre: Drev gård i lag i Sørhorsfjord, Bindalen. som pensionist bosat i Sørhusfjord.

 

 

                             Børn:

 

            95.     i.     Steinar Bogen #4644 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Egil Borgen #4649 (detaljer udeladt).

 

            96.     iii.  Wenke Bogen #4650 (detaljer udeladt).

 

            97.     iv.   Jarle Bogen #4651 (detaljer udeladt).

 

73.  Anna Mosgren Smith #4660, født 7 dec 1919 i Sand, død 31 maj 1983 i Stavanger, stilling: Lærer.

 

       Hun blev gift Sverre Leo Olsen #4661, født 24 feb 1908 i Stavanger, død 24 nov 1984 i Stavanger, stilling: Lektor.  Sverre: Først maskininst, så civilingeniør 1942 Rektor ved maskinistskolen iTromsø.

 

 

                             Børn:

 

            98.     i.     Olav Olsen #4662 (detaljer udeladt).

 

            99.     ii.   Eli Jorunn Olsen #19944 (detaljer udeladt).

 

            100.   iii.  Eivind Olsen Smith #19945 (detaljer udeladt).

 

                      iv.   Leiv Birger Olsen #19946 (detaljer udeladt).

 

                             Han blev gift med Hilde Ragna Askeland, (detaljer udeladt).

 

 

            101.   v.    Rolv Olsen #19947 (detaljer udeladt).

 

74.  Cecilie Sophie Smith #19940, født 14 okt 1921 i Sand kommune Norge, død 21 mar 1991 i Grimstad Kommune., Norge.

 

       Hun blev gift med Alf Angel Hetland #19962, født 20 maj 1913 i Norge, gift 20 maj 1950.

 

 

                             Børn:

 

            102.   i.     Ellen Hetland #19963 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Ågot Hetland #19964 (detaljer udeladt).

 

75.  Eli Johanne Smith #19941, født 8 nov 1923 i Stavanger kommune., Norge.

 

       Hun blev gift med Peter Leonard Butler #19948, født 9 aug 1925, gift 16 jun 1954.

 

 

                             Børn:

 

            103.   i.     Pennelope Anne Butler #19949 (detaljer udeladt).

 

            104.   ii.   Peter Nicholas Stephen Butler #19950 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Hugh Jeremy Butler #19951 (detaljer udeladt).

 

                             Han blev gift med Clare Angela Regnart, (detaljer udeladt).

 

76.  Johannes Smith #19942, født 8 nov 1923 i Norge.

 

       Han blev gift med Ingrid Langesæther #19952, født 8 feb 1932, gift 13 jun 1953.

 

 

                             Børn:

 

            105.   i.     Marit Hildegunn Smith #19953 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Eli Johanne Smith #19954 (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med Peter James Morrison, (detaljer udeladt).

 

77.  Børge Christian Smith #19943, født 18 mar 1932 i Stavanger kommune., Norge.

 

       Han blev gift med Rigmor Andersen #19955, født 2 jun 1931 i Norge.

 

 

                             Børn:

 

            106.   i.     Vibeke Smith #19956 (detaljer udeladt).

 

            107.   ii.   Anicken Smith #19957 (detaljer udeladt).

 

            108.   iii.  Irmelin Smith #19958 (detaljer udeladt).

 

78.  Poul Erik Johannes Dyrlund #11282, født 4 mar 1921 i Odense.

 

       Han blev gift med (1) Ella Wendelboe Lund #14765, født 21 jan 1921 (datter af Jens Vendelboe Lund #14752 og Anna Andersen #14763), død 2 jul 1948.

 

      

       Han blev gift med (2) Anna Lise Hansen #16210.  Anna:

       Sønnen Henry Dyrlund fortæller " Min far - der dengang var Buschauffør - mødte senere min mor Anna Lise Johansen ved et stoppested, og de blev gift 5.5.1950.

       De bor nu i Odense i min mors fødehjem, hvor de har boet siden 1950"

       Risgræsset 13., 5220 Odense SØ.

      

      

       .

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Henry Dyrlund #11283, fødenavn Henry Dyrlund Hansen (detaljer udeladt).

 

79.  Else Margrethe Dyrlund Hansen #16206, født 29 jul 1929 i Slagelse, døbt 29 sep 1929 i st. Peders Kirke., Slagelse, død 16 jan 2002 i Næstved, begravet 22 jan 2002 i Næstved.   Else har tidligere været gift Crone.

 

       Partner med ugift Karl Geert Knudsen #16233.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Gitte Marianne Knudsen #16207, andet navn Gitte Jonassen (detaljer udeladt).

 

80.  Lizzie Emma Steffensen #2, formelt navn Lizzie Emma Guldbjerg Jensen, født 27 feb 1932 i København Frederiksholm sogn., døbt 22 apr 1932 i Rødovre Kirke, bopæl (person) 22 apr 1932 i Hviddingevej  14 Rødovre.  Lizzie er enebarn.  Barenedåben i Rødovre Kirke. Faddere mekaniker Hans Adolf Brorson Fogtmann og Hustru Hedvig, Hviddingevej 16 Rødovre. Chauffør Heinz Bollerup Annexgaardsvej 69. Fru Gerda Correll. Carlsbergvej .Samt Moderen.

       Telefonist og Børsteindustriarbejder,Sekretær i Nordsjællands Træindustriforbund,  Skolerleder i AOF (Arbejdernes oplysningsforbund), Nu Folkepensionist.  Vi blev gift i Selsø Kirke. Pastor Lomholt giftede os.

      

       Bryllupsnatten var på Skuldelev Kro. Det var en forfærdelig kold nat og lige uden for Kroen var der en stor militær øvelse. det betød en forfærdelig masse støj på gangen til værelserne. 9 mdr og 1 dag efter kom vores første fødte, søn Tom.

 

       Hun blev gift kirkelig viet 23 feb 1957 i Selsø Kirke., Horns h., Frederiksborg a., Carl Eli Guldbjerg Jensen #1, soldaternavn Guldbjerg, født 8 okt 1931 i Rigsh. Kbh. (søn af Svend Aage Guldbjerg Jensen #3 og Caja Hansen #4), døbt 7 aug 1932 i Rødovre Kirke, stilling: Murer, gift 23 feb 1957 i Selsø kirke.  Carl:

       Jeg er født den 8 oktober 1931 på Rigshospitalet i København, Det kan jeg naturligvis ikke huske, Det første jeg kan huske er fra da vi boede "ved Voldgraven" i Islev der var to hunde som hang sammen og at mor kastede vand på dem,  Mor mente ikke at jeg skulle kunne huske det. Da vi flyttede til Viemosevej i Islev, boede vi vi i et forfærdeligt gammelt hus, men det var kun i kort tid. så lejede far den jord som han senere købte til sit gartneri. Her byggede far et træhus, et dejligt sted for os børn.Adressen var Viemosevej bag hønsehuset., det blev senere til Krarupvej. På et billede kan man få et godt indtryk af vores første rigtige hjem.

      

       Jeg kom i lærer som murer i foråret 1946 hos en murermester Lindhard som boede på Østerbro. Lærestedet var i stor udstrækning rækkehuse i Lyngby, Og det skal tages bogstaveligt når det var fra grunden Og der var næsten altid kælder under.

       efter endt læretid fik jeg prøvet lidt af hvert.Min lærermester mente at han bestemte over mig stadigt, men jeg tog selv fat på at finde arbejde. og det lykkedes, Det startede med at jeg kom på Ortopæisk hospital og senere Kommunehospitalent, et vanskeligt sted at være så ung. Så der var nok at se til. Og ofte var det svært at få tid til arbejdet.

       Det var også en tid med meget arbejdsløshed, så jeg gik da på arbejdsanvisningen og spurgte om der var arbejde andre steder end i København, det var der, jeg kom til Esbjerg på Esbjerg Eksportslagteri, og var med til at pudse de store kølerum op. samt at sætte de store glasuldsmåtter op på vægene, det arbejde blev afbrudt af at der skulle bruges svende på Varde Kasserne. her var over 50% af kolegaerne under 22 år. Herfra indkaldt til Coivilforsvaret i 12 mdr. en herlig tid, uden ret mange penge. Efter den tid en tur til Grøndland i 9 mdr. hvor jeg var alt andet end murer. Og dog en enkelt Skorsten blev det til på et lille udsted ca. 8 timers sejlads fra Holstejnborg. hjem i februar og her lærte jeg så Lizzie at kende. det var i 1956.

       Vores første køb af ejendom, skete i Islev på Krarupvej. Den tidligere ejer var blevet overgivet til tvangsaktion. og grunden blev købt for en ganske lille sum. der var kun en der bød på den. hun solgte så til os gennem en ejendomsmægler. til en pris 9000,00 kr. og med en udbetaling på 1200,00 kr. Den tidligere ejer var mekaniker og  hed Svend Aage Hansen, der havde købt grunden af F. Danfeldt den 22 marts 1944, og bygget et lille hus på stedet, Huset var nærmest opført af sildekasser og andet brugbart træ. bestemt ikke stort, men der var plads til os, og da også gæster, møblerne var et gammelt havebord et par gamle stole og en sovesofa. skulle flere sidde ned var det forhåndenværende kasser og andet. med det gik fint. Især Toms barnedåb blev da holdt her.

 

 

                             Børn:

 

            109.   i.     Tom Guldbjerg Steffensen #43 (detaljer udeladt).

 

            110.   ii.   Bo Guldbjerg Jensen #44 (detaljer udeladt).

 

            111.   iii.  Lilly Guldbjerg Jensen #45 (detaljer udeladt).

 

81.  Kirsten Ingelise Hansen #433, født 21 nov 1933 i Rødovre, døbt 29 apr 1934 i Rødovre Kirke.

       født på Hviddingevej 15 , den 21 nov 1933 Døbt Kirsten Ingelise Hansen, Faddere ved dåben var Johannes Andersen og hustru Viola , Peter Sabroesgade 21. samt forældrene

       Viola er Edit s søster, Johannes er en fætter til Viola og Edit.

 

       Hun blev gift Børge Aagaard Rasmussen #15279, født 29 jul 1926, død 16 dec 2008.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Allan Aagaard Rasmussen #15281 (detaljer udeladt).

 

            112.   ii.   Anne-Marie Aagaard Rasmussen #15280 (detaljer udeladt).

 

82.  Michael Barnucka Andersen #6360 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift Birgit Andersen #6361, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Julius Casper Garcia Andersen #6362 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Cilie Nadja Sun Andersen #6363 (detaljer udeladt).

 

83.  Rita Kure Andersen #6437 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift Jan Anker #6551, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Mie Anker #6552 (detaljer udeladt).

 

84.  Otto Arne Ammitzbøll #16300, også kendt som Otto Amnitzbøll, født 30 jun 1920 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., døbt 25 dec 1920 i Skuldelev Kirke, død 21 oktober 2008 i Skuldelev Horns herred Frederiksborg amt., bisat 25 oktober 2008 i Skuldelev Kirkegård, stilling: Købmand i Østby., Selsø sogn., Horns h., konfirmeret 31 mar 1935 i Skuldelev Kirke.

       Faddere: Barnets Moder. Fru Vilhelmine Ammitzbøll,Niels Ammitzbøl og Faderen Alle af Skuldelev.

 

       Han blev gift Grethe Mikkelsen #16338, født 14 maj 1927 i Selsø sg., Horns h., Frederiksborg a. (datter af Hans August Mikkelsen #16339 og Sidse Christine Larsen #16340), stilling: Syerske.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Bente Ester Ammitzbøll #16390 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Hans Aage Ammitzbøll #16391 (detaljer udeladt).

 

85.  Erik Nordstrøm Ammitzbøll #16304, født 10 dec 1911 i Rigshospitalet København, døbt 20 dec 1911 i Rigshospitalets Kirke, konfirmeret 11 apr 1926 i Skuldelev Kirke.

 

       Han blev gift med Astrid Finne Olsen #17548, født 16 aug 1916 i Allinge  Markjordene 287 (datter af Valdemar Peter Olsen #17549 og Karen Kristine Finne #17550), døbt 25 dec 1916 i Allinge Sandvig Kirke.  Astrid:

       Faddere til Barnedåben.

       Barnets Forældre. Stenhugger Carl Jørgensens Hustru Olga Olsen, Skomagerrsvend Villiam Olsen af allinge.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Ingrid Finne Ammitzbøll #17555 (detaljer udeladt).

 

86.  Spugeon Brian Smith #1464 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift Lorraine Gloria Maki, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            113.   i.     Ronald Gene Smith #1522 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Kristina Smith #1523 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  David Smith #1524 (detaljer udeladt).

 

87.  James Bernard Cox Smith Lehman #1469 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift (1) Joan Susan Gardner, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            114.   i.     Karin Alicia Lehman #1529 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Eric James Lehman #1530 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift (2) Danielle Masset, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      iii.  Elisabeth Andre'e Jones Lehman #1531 (detaljer udeladt).

 

                      iv.   Robert Joseph Jones Lehman #1532 (detaljer udeladt).

 

                             Han blev gift Janice Mano, (detaljer udeladt).

 

88.  Laurie Ann Lehman #1470 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift David Fuith, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Jonathan Fuith #1537 (detaljer udeladt).

 

89.  Rita Gay Kraynak #1472.

 

       Hun blev gift John Constantakis #1538.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Sara Constantakis #1539.

 

                      ii.   Christa Marie Constantakis #1540.

 

90.  Byron Kraynak #1473.

 

       Han blev gift Dana #1541.

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Nicolas Kraynak #1542.  living - details excluded.

 

91.  Peter Hilarius Kalko #12613 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Anja Wagner Smitt, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            115.   i.     Jesper Hilarius Kalko #12617 (detaljer udeladt).

 

 

Tolvte Generation

 

92.  Kristian Kolnes #4631 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Gro Johannesen, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            116.   i.     Klaus Kolnes #4633 (detaljer udeladt).

 

            117.   ii.   Martin Kolnes #4634 (detaljer udeladt).

 

            118.   iii.  Gunhild Koldnes Knoph #4635 (detaljer udeladt).

 

93.  Einar Kolnes #4636 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Astrid Bredal, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            119.   i.     Ola Kolnes #4638 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Helge Kolnes #4639 (detaljer udeladt).

 

94.  Wenke Kolnes #4640 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Børge Tjessem #4641, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            120.   i.     Tone Tjessem #19959 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Jan Tjessem #19960 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Anette Tjessem #19961 (detaljer udeladt).

 

95.  Steinar Bogen #4644 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Liv Berit Siljehaug., (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     David Bogen #4646 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Silje Bogen #4647 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Johannes Bogen #4648 (detaljer udeladt).

 

96.  Wenke Bogen #4650 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Kolbjørn Thun, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Eiruu Thun #4653 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Kristin Thun #4654 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Ingvild Thun #4655 (detaljer udeladt).

 

97.  Jarle Bogen #4651 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Marit Melhus, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Linda Bogen #4657 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Vegar Bogen #4658 (detaljer udeladt).

 

98.  Olav Olsen #4662 (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift Eva Tellesbø, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Miran Olsen Tellesbø #19965 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Maria Leisy Olsen Tellesbø #19966 (detaljer udeladt).

 

99.  Eli Jorunn Olsen #19944 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (1) Børre Andre Sæther, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Øystein Andreas Sæther #19968 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Gry Elise Sæther #19969 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Hjørdis Bitten Sæther #19970 (detaljer udeladt).

 

                      iv.   Tarjei Gerar Sæther #19971 (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (2) Kurt Hein Pedersen, (detaljer udeladt).

 

100.  Eivind Olsen Smith #19945 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Solveig Riska, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Dina Smith #19974 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Anette Smith #19975 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Solgunn Smith #19976 (detaljer udeladt).

 

101.  Rolv Olsen #19947 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Olaug Blindheim #19978, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Eva Jingvan Olsen #19979 (detaljer udeladt).

 

102.  Ellen Hetland #19963 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift med Antonio Torregrosa, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Adrian Alf Torregrosa Hetland #19981 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Jeremy Antonio Torregrosa Hetland #19982 (detaljer udeladt). 

                      iii.  Christina Junana Torregrosa Hetland #19983 (detaljer udeladt). 

                      iv.   Sara Jane Torregrosa Hetland #19984 (detaljer udeladt). 

103.  Pennelope Anne Butler #19949 (detaljer udeladt). 

         Hun blev gift med Dougal Jecelyn Goodman, (detaljer udeladt). 

                             Børn:

                      i.     Alexander Daugal John Goodman #19986 (detaljer udeladt). 

                      ii.   Lucy Emma Rosemary Goodmann #19987 (detaljer udeladt). 

104.  Peter Nicholas Stephen Butler #19950 (detaljer udeladt). 

         Han blev gift med Barbara Jane Hiegtfeld, (detaljer udeladt).

                              Børn: 

                      i.     Andrew John Butler #19989 (detaljer udeladt). 

                      ii.   Hilary Jane Butler #19990 (detaljer udeladt). 

105.  Marit Hildegunn Smith #19953 (detaljer udeladt). 

         Han blev gift med Aage J. Andersen, (detaljer udeladt). 

                             Børn:

                      i.     Marie Andersen #19993 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Eivind Andersen #19994 (detaljer udeladt).

 

106.  Vibeke Smith #19956 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift med Alf Harry Øygarden, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Anne Marie Øygarden #19997 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Kristian Øygarden #19998 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Morten Øygarden #19999 (detaljer udeladt).

 

107.  Anicken Smith #19957 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift Birger Huun, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Mattias Smith Huun #20001 (detaljer udeladt).

 

108.  Irmelin Smith #19958 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift Eystein Eide, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Sigvart Smith Eide #20003 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Erlend Smith Eide #20004 (detaljer udeladt).

 

109.  Tom Guldbjerg Steffensen #43, fødenavn Tom Guldbjerg Jensen (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift Solveig Hansen, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            121.   i.     Christina Guldbjerg Steffensen #101 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Stefan Guldbjerg Steffensen #102 (detaljer udeladt).

 

110.  Bo Guldbjerg Jensen #44 (detaljer udeladt).

 

         Partner med Sussanne Henriksen #104, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Mikkel Guldbjerg Jensen #105 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift (2) Anita Koletzsky, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            122.   ii.   Camilla Cruse Jensen #893 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Caroline Cruse Jensen #103 (detaljer udeladt).

 

111.  Lilly Guldbjerg Jensen #45 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift Henrik Hartmann Lund, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Charlotte Guldbjerg Hartmann Lund #80 (detaljer udeladt).

 

112.  Anne-Marie Aagaard Rasmussen #15280, gældende navn Anne-Marie Aagaard Moth (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift Ivan Moth, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Andreas Leon Aagaard Moth #15282 (detaljer udeladt).

 

113.  Ronald Gene Smith #1522 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Rhonda #1543, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Andrew Smith #1544 (detaljer udeladt).

 

114.  Karin Alicia Lehman #1529 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Robert Doane, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Braeden Hilary Doan #1546 (detaljer udeladt).

 

115.  Jesper Hilarius Kalko #12617 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Helle Bay Jørgensen #12618, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

            123.   i.     Frederik Hilarius Bay Kalko #12619 (detaljer udeladt).

 

 

Trettende Generation

 

116.  Klaus Kolnes #4633 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med (1) Hilde #20005, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Niclas Kolnes #20006 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Rikke Kolnes #20007 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med (2) Siri Brun Henriksen, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      iii.  Ståle Kolnes #20009 (detaljer udeladt).

 

117.  Martin Kolnes #4634 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Tone Ørland Ervik, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Nora Kolnes #4665 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Nicolai Kolnes #20010 (detaljer udeladt).

 

118.  Gunhild Koldnes Knoph #4635 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift med (1) Even #20011, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Loke Eskild #20012 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Nina #20013 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift med (2) Frode Stavenes, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      iii.  Lydia Knoph Stavenes #20015 (detaljer udeladt).

 

119.  Ola Kolnes #4638 (detaljer udeladt).

 

         Han blev gift med Olaug Lunde #20016, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Martin Kolnes #20017 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Maria Kolnes #20018 (detaljer udeladt).

 

                      iii.  Vilde Kolnes #20019 (detaljer udeladt).

 

120.  Tone Tjessem #19959 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift med Bjørn Morten Haara #20020, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Joakim Haara #20021, født 28 jan 1007 i Stavanger kommune., Norge.

 

                      ii.   Fredrik Haara #20022 (detaljer udeladt).

 

121.  Christina Guldbjerg Steffensen #101 (detaljer udeladt).

 

         Hun blev gift Jesper Weide Rungstrøm, (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Emma Weide Rungstrøm #17009 (detaljer udeladt).

 

                      ii.   Mads Weide Rungstrøm #19431 (detaljer udeladt).

 

122.  Camilla Cruse Jensen #893 (detaljer udeladt). 

 

                             Børn:

 

                      i.     Zebastian Jensen #20308 (detaljer udeladt).

 

123.  Frederik Hilarius Bay Kalko #12619 (detaljer udeladt).

 

 

                             Børn:

 

                      i.     Cecilie Bay Kalko #15860 (detaljer udeladt).