Første Generation

sidste ændringer den 2-4-2015

 

1.  Giulio Bernucca #3467.  Kirkebogen for Pianello del Lario starter i 1640 og opbevares på den lokale Præstegård, Kirkebogen er skrevet på Latin. Kirkebogen er skrevet med normale bogstaver med skråskrift.

     For at følge denne slægt op senere har Lilly og Henrik,vores datter og svigersøn, samlet en del løse data, som kan blive af interesse senere

     Diverse navne fundet i Pianello del Lario

     Giuseppe Bernucca født 1803 død 11.04.1880

     Dette navn er nævnt på en tavle opsat på præstegården umiddelbart til højre for kirkens hovedindgang. Tidligere Borgmester i Pianello.  

    

     Giulia Bernucca født ???? død 10.02.1909

     Dette navn er nævnt på en tavle ved indgangen til kirkegården, hvor der også er påsat et billede af Giulia.

    

     Anna Maria Bernucca

     Optræder som vidne i 1766 (11.07.1766 ??) til en barnedåb ifølge kirkebogen.

     !! Hun er gift med Johannes Baptista Dall'era 16 jul 1742  Pianello Del Lario, Como, Italy (denne oplysning fra IGI) !!

    

     Angela Bernucca

     Optræder i forbindelse med en barnedåb (som vidne ??) i 1766 i følge kirkebogen.

    

     Antonio Maria Bernucca gift med ?????

          Maria Magdalena Bernucca født ???? død 19.10.1727

    

     Lorenzo Bernucca født 1651

          Pietro Bernucca født ???? gift med Magdalene Amadea

                      Lorenzo Bernucca født 1766 døbt 15.08.1766             Vidne: Victoria Bernucca

    

     Lorenzo Bernucca født ca. 1865 død 1940

     Lorenzo døde i Bournesaires Argentina i en alder af 75 år. Rizzerio Morelli har billede af Lorenzo og har oplyst dødsår, sted og alder.

     Sidste Bernucca i Pianello del Lario

    

     ?? Bernucca gift med ??

     Lorenzo Bernucca født ca. 1865 død 1940 i Argentina

          Domenico Bernucca gift med ??

          Ugolina Bernucca

                      Ingen børn

          Dolores Bernucca

                      Ugolina

                      Domenico

                      Mario

                      Marie Therese

     Maria Bernucca født 06.01.1906 død ??.??.1976

    

     Gabriele Morelli født 1906 død 1992 gift med Maria Bernucca

    

          Valeria Morelli

          Onelia Morelli

          Rizzerio Morelli

    

     Hvis man kan tro på de omtaler vi har hørt om Bernucca familien i Pianello, blandt befolkningen, skulle Bernucca familien have været en meget rig og betydningsfuld familie. Bernucca familien skulle bl.a. have ernæret sig ved kvæg handel.

                             Børn:

            2.       i.     Giovanni Battista Bernucca #3468 * CA 1650.

 

 

Anden Generation

 

2.  Giovanni Battista Bernucca #3468, * CA 1650,[1] † FØR 1728.  Han blev gift med Dominica Fontana #3469, * CA 1650 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                             Børn:

            3.       i.     Giulio Bernucca #3470 * 27 jul 1683.

 

 

Tredje Generation

 

3.  Giulio Bernucca #3470, * 27 jul 1683 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[2]  der omtales blandt nulevende , at det var en meget rig familie, og aktive som handelsfolk, Barnukaerne rejste fra italien til flere Europæiske lande , blandt andet Ungarn og Tyskland. Han blev gift med (1) Maria Elisabetta Bonvini #3471, * 1687 i Pianella del Lario., Como.,  Italien,[3] † 30 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.  Maria: født i Scarpagiano, Pianello d.L. død samme sted. Han blev gift med (2) Maria Maddalena Marchea #3472, * 1701 i Cremia de Loco Caslie.  Maria: Død 40 år gammel.

                             Børn:

                      i.     Giovanna Maria Barnucca #3473, * 27 dec 1718 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[4]  født i Scarpagino. Pianello d. L.

            4.       ii.    Giovanni Battista Domenico Bernucca #3474 * 30 maj 1721.

                      iii.   Maria Magherita Barnucca #3475, * 20 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien,[5] † 25 aug 1727 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                      iv.   Marie Elisabetta Barnucca #3476, * 2 jan 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien,[6] † 16 dec 1741 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                      v.    Maria Caterina Barnucca #3477, * 10 dec 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.

                      vi.   Ciovanna Maria Barnucca #3478, * 10 dec 1729 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[7]

                      vii.  Giovanna Maria Barnucca #3479, * 13 feb 1731 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[8]

 

 

Fjerde Generation

 

4.  Giovanni Battista Domenico Bernucca #3474, fødenavn Giovanni Batista Bernucca, * 30 maj 1721 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[9]  Domenico er muligvis ikke hans navn. Han blev gift med Maria Maddalena Parola #3480, * 1718.  Maria: født i Scarpagino. Pianello d. L.

                             Børn:

            5.       i.     Carolus Julius Bernucca #3481 * 9 okt 1741.

                      ii.    Maria Elisabetta Barnucca #3482, * 6 sep 1743 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[10]  født i Scarpagino. Pianello d. L.

                      iii.   Domenico Antonio Barnucca #3483, * 16 sep 1746 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.  Navnet Domenico Bernucca er nævnt på en tavle på kommunekontoret med årstallet 1788, som en person der har gjort noget stort for Pianello. Han blev gift med Maria Bruni #3484, * i Coslia, Pianello d. L.

                      iv.   Giuseppe Pasquale Barnucca #3485, * 11 dec 1748 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[11]

 

 

Femte Generation

 

5.  Carolus Julius Bernucca #3481, andet navn Carlo Giulio Barnucca, * 9 okt 1741 i Pianella del Lario., Como.,  Italien.[12]  Navnet Carolus Julius er den Latinske form for navnet Carlo Giulio. Han blev gift med Anna Maria Botta #3486, * OMK 1743.

                             Børn:

            6.       i.     Johannes Baptist Barnucka #569 * OMK 1766.

                      ii.    Anna #15799.

 

 

Sjette Generation

 

6.  Johannes Baptist Barnucka #569, fødenavn Giovanni Battista Barnucca, * OMK 1766 i Italien,[13],[14] † 6 jul 1836 i Holbæk,[15] begravet 11 jul 1836 i Holbæk.  Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår han ankommer til Danmark, eller hvor han kommer ind i landet, men det må da have været lige omkring 1800, han havde jo forsøgt sig som handelsmand og på den baggrund søgt om Borgerskab.

     Efter at han bliver gift, får han jo en del børn, og er leveringsdygtig med nogle meget smukke piger , som er meget eftertragtede. hvilket jo også fremgår af de meget unge pigers ægteskaber.

     Fra Den italienske Nation. en masse små sedler om Barnuckaerne. Her en : Johannes Bernuck 22/3 1802 Heglemager i Holbæk, som siden sidste Mikkelsdag har opholdt sig i Holbæk og handlet med Nürnberg varer, Rådstueprotokol fol.37 C.

     Han får et rejsepas den24 marts 1821 for at tage til Aarhus, rejsen foregår over land og tilbage til Holbæk. Her beskrives en ret pæn mand Midelhøj Middel af bygning Gråt hår og Brune øjne. Han blev gift med Anne Marie Steenberg #443, * 4 apr 1783 i Holbæk (datter af Søren Christensen Steenberg #530 og Anne Jonasdatter Hielm #531), † 10 sep 1855 i Holbæk,[16] begravet 14 sep 1855 i Holbæk.  Anne: Skifte efter enken Anne Marie Steenberg.

      [der er visse detaljer der ikke er oversat, hvilket også fremgår af teksten der er temmelig uforståeligt visse steder]

     Aar 1855 den 10 september Blev for Skifteretten anmeldt at Ane Marie Barnucka født Stenberg Enke efter af tidligere afdøde Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka heraf Byen 73 Aar gammel idag er afgaaet ved Døden efterladende sig følgende Livsarvinger nemlig en Datter Marie Barnucka, enke efter Gæstgiver Smith i Uggerløse, en Søn Joseph Baptist Barnucka 42 Aar gammel og Skomagermester her i Byen, og en datter Emilie Barnucka gift med [?]      Partikulier Christian Emilius Hilarius Kalko heri Byen, Købmand Hans Jacob Koefoed her i Byen Beskikket værge. Kjømand F. A. Barnucka der anmeldte det omhandlede dødsfald begjærede Berammelsen om Boets behandling udsat indtil begravelsen af den afdøde var tilendebragt, til hvilken samtlige arvinger formodentligen ville indfinde sig heri Byen hvilket efter omstændighederne blev imødekommet.

     Aar 1856 den 9 Juli bemærkede Skifteretsforvalteren i Overværelse af vidnerne Blune og Brenøe at en under 3. d: M. i behørig  Form affattet anmeldelse fra de  ?givdige  Arvinger eftr den under 10 september 1855 heri Holbæk ved døden afgaaede Anne Marie Barnucka født Steenberg, Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka's enke under dags dato var afgivet til skifteretten ifølge  samtlige Anmeldelse  det Arvebeløb som i det hele er tilfaldt samtlige  Arvinger efter bemeldte Anne Marie Barnucka, der hensad i uskiftet Bo efter hendes tidligere afdøde Mand udgjorde 10912 Rdl. 4 sk. 13.

            Bemeldte Anmeldelse der er forsynet med Holbæk amtstues Kvittering af dags Dato for Modtagelsen af den befalede [ ???????]    54 Rd. 3 S. 6 P.  blev fetegnet med Skifterettens paategning for derefter at tjene som bilag med det efter [ ? ] kan aflæggende regnskab over de Status kurser med Holbæk Kjøbstad

    

     Aar 1855 10 oktober mødte for Skifteretten samtlige arvinger efter den i Holbæk  10 f. m. ved Døden afgaaet Ane Marie Barnucka født Steenberg, enke efter afdøde Kjøbmand Johannes Baptist Barnucka, nemlig Gjæstgiver Niels Dyrlund Smith af Skomagerkroen, Kjøbmanden Carl Barnucka og Frantz Anthon Barnucka samt Skomagermester Joseph Baptist Barnucka heraf byen. Ligesom og Arvingen Particulier Kalko,s Beskikkede Værge Kjøbmand H.J. Koefoed heraf byen ligeledes var mødt. og erklærede da alle at de agtede at Skifte og dele bemeldte afdødes bo uden Skifterettens Mellemkomst, hvilken Erklæring førnævnte Carl Barnucka i egenskab af  lanværge for hans Søster Marie Barnucka Gæstgiver Smiths enke af Uggerløse, ogsaa  for Hendes  -?-  tiltraadte i følge den ham af hende givne bemyndigelse. Paa Grund heraf blev det af Skifteretten tilstaaet at samtlige at vidnerne Bluuen og Brense tilkendegivet de tilstedeværende at samtlige arvinger haver inden 6 maaneder fra fornævnte instition tilfaldne arveafgifter.Idet Skifteforvalteren derfor bemærkede at han af de 3 Arvinger [ ??? ] denne Kjøbstads Juristiktion, nemlig  Giæstgiver Smith Skomagerkroen, Forhenværende Kjøbmand i Holbæk Frans Barnucka der nu er bosat i Uggerløse og Gjæstgiver Smiths Enke   de befalede forlønspenge med 3 Rd. blev af parterne bekræftet med deres underskrifter[17]

                             Børn:

            7.       i.     Maria Magdalena Barnucka #436 * 19 maj 1802.

            8.       ii.    Carl Frederik Baptista Barnucka #532 * 16 sep 1804.

            9.       iii.   Frantz Anton Barnucka #444 * 3 MARTS 1807.

                      iv.   Joseph Barnucka #533, * 23 maj 1809 i Holbæk, † 13 maj 1810 i Holbæk.  Han kom i lære som skomager i København hos SkomagermesterPeter Wolguartz,og fik svendebrev den 25 april 1831

                             fik borgerskab 17 april 1839 til Skomager.

            10.     v.    Anna Maria Barnucka #462 * 30 maj 1812.

            11.     vi.   Joseph Batista Barnucka #534 * 15 jun 1813.

            12.     vii.  Sørine Emilia Barnucka #535 * 11 apr 1817.

 

 

Syvende Generation

 

7.  Maria Magdalena Barnucka #436, navn i folketælling Marie Magdalene Rasmussen, * 19 maj 1802 i Holbæk, † 12 maj 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.,[18] begravet 19 maj 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Som pige i huset hos Herredsfoged Jens Dahl, Holbæk

    

     Da hun bliver enke i 1857, anmoder hun om at hensidde i Uskiftet bo. det bevilges og boet er opgjort til 6000. Rd.

    

     Lidt om Marie Magdalene Hvis navn hentyder til Biblen. Da hun dør skal der holdes Skifte, det sker i Herredsretten i Lejre.

     Den 15 maj 1862 anmeldte Claus Bertrand Smith af Skomagerkroen at hans moder Marie Magdalene Smith,  Enke efter tidligere afdøde Gæstgiver Smith af Skomagerkroen, ved døden er afgaet den12 dennes , efterladende sig som arvinger paa f ??? der var myndige ; en søn Søren Smith,myndig, Volmer Dyrlund Smith myndig, en datter Inger Kirstine Smith gift med Bager Bruun i Kiøbenhavn, en datter Ane Smith myndig, en d. Maren Smith med Skolelærer Poulsen i  Fuldbye , en datter Bolette Smith  gift med Gaardejer Manza, en søn Johannes Smith 17½ Aar gl.

     Det skallige nævnes at der her mangler en, nemlig Ane Marie Smith, måske skyldtes det at hun ikke var så fint gift som alle de andre.

    

      Den 7 juni 1862, Mødte i Skifteretten sønnen Claus Bertrand Christensen Smith , Kiøbmand Søren Smith af Sorø, der efter fuldmagt mødte for arvingen Kiøbmand Folmer Dyrlund Smith af Sorø og kirkesanger Lauritz Christian Ditlev Poulsen af Fuldbye, ligeledes var mødt Bager Bruun af Kiøbenhavn, Gaardmand Manza af Ørsted,  den umyndige søn, Giæstgiver Barnucka af (Unløse Kro).  For datteren Ane Marie Smith mødte efter fuldmagt broderen C.B. C. Smith.-- C.B.C. Smith fremkom med at Aastrup gods var i færd med at opgøre Fæste og Forpagtning.

     14 jan 1863 fremkommer der endeligt regnskab som andrager 2670 RD.  for salg af løsøre, af forvalter Schwalte på Aastrup blev indbetalt 349 Rd. og Kiøbmand Smith 100 Rd.. Men det hele ender med at der bliver en rest på 1925 Rd. Dette beløb udbetales af Skifteretten. Man fortæller dog ikke hvordan. Hun blev gift med Niels Dyrlund Smith #435, * 17 mar 1797 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[19] (søn af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), † 11 feb 1857 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 16 feb 1857 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Niels: Hjemmedøbt  den 3 Marts 1797 Båret af Madam Dyrlund, Faddere : de Neergaard af Boserup, Dyrlund i Køge,

     Skriver hos herredsfoged Dahl, Holbæk 1822 Bestyrer af Skomagerkroen,

     der bliver underskrevet skøde og fæstebrev 1827 her overtager han Kroen efter sin søster Maren der var enke efter Schandorph

    

     1828 ejer

     Folketælling 1845, fortæller en hel del om hans virke på Skomagerkroen.

     Samtlige personer i husstanden

     Roskilde, Voldborg, Saaby, Vester Saaby, , Skomager Kro, gaard ..., 5, FT-1845

     Der vises flg. felter:

     Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

     Niels Dyrelund Smith, 48, Gift, , Gjestgiver, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Maria Magdalena Smith, født Barnucka, 43, Gift, , hans kone, Holbek

     Ane Marie Emilie Smith, 16, Ugift, , deres børn, her i sognet [Kirke Saabye]

     Maren Christine Smith, 14, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Claus Bertrand Christensen Smith, 11, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Emma Smith, 9, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Bolette Christine Smith, 5, Ugift, , deres børn, her i sognet [Kirke Saabye]

     Johannes Baptista Barnucka Smith, 1, Ugift, , deres børn, ibid [Kirke Saabye]

     Inger Kirstine Smith, 9, Ugift, , pleiebarn, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Erasmine Holm, 33, Ugift, , lærerinde, Kjøbenhavn

     Jens Hansen, 29, Ugift, , gaardskarl, Bringstrup sogn, Ringsted Amt

     Lars Olsen, 21, Ugift, , avlskarl, Udby sogn i Holbeks Amt

     Peder Nielsen, 38, Ugift, , staldkarl, her i sognet [Kirke Saabye]

     Rasmus Jensen, 17, Ugift, , dreng, Soderup sogn, Holbeks Amt

     Ane Kirstine Christensdatter, 22, Ugift, , kjælderpige??, Sonnerup sogn, Roeskilde Amt

     Ane Kirstine Christensen, 22, Ugift, , kokkepige, Uggeløse sogn, Holbeks Amt

     Mette Kjeldsdatter, 26, Ugift, , bryggerpige, her i sognet [Kirke Saabye]

    

     Skomagerkroen der i mange aar havde været en sløj bedrift, men som Niels Dyrlund Smith igen fik bragt orden i. Foruden sin store familie havde han 4 mandlige og 5 kvindelige tjenestefolk samt en lærerinde at skaffe kost og løn til.

     Ingen af disse mange børn kom til at drive skomagerkroen videre; da forældrene døde, han i 1857 og hun i 1867, overgik kroen til københavneren Christoffer Emil Halvorsen, der i en årrække havde flakket rundt i am-tet som gæstgiver, krovært og forskelligt andet.

     Den næste søn af Søren Jensen Smith i Uggerløse kro blev født i 1798 og kom som nævnt til at hedde Jens; ogsaa han faldt for en mørkøjet skønhed fra Holbæk, nemlig søsteren Anna Marie til broderkonen Marie Magdalene Barnucka i skomagerkroen; hun var født 1812; de blev viet i 1830 og slog sig straks ned hos moderen i Uggerløse kro, og herfra flyttede de først, da døden hentede dem. Næsten al deres tid fik de lov at beholde den gamle moder hos sig; hun døde først i 1856, mere end 87 aar gammel. Deres børneflok kunne ikke staa maal med broderens i skomagerkroen, den blev kun paa 6; men til gengæld fulgte de enkelte eksemplarer jævnt og pænt paa hinanden fra 1831-46. Ogsaa her var bedriften stor med en avlsforvalter, 9 tjenestefolk og en huslærer til børnene; som fast pensionær havde de desuden i mange aar den ugifte læge P.V. Sønderup.

    

     Heller ingen af disse børn kom efter forældrenes død til at drive kroen videre; den overgik i 1855 til Jens Smiths søster Maren; men da hendes skæbne blev meget broget : og må ses i sammenhæng, hvis man overhovedet skal holde rede paa den, er det bedst, at vi gør os klar af hendes yngste søster først. Hun blev født i 1804, kom til at :hedde Anne og blev til sin tid gift med sin fætter, købmand Niels Chr. Christensen (1791-1854) i Sorø, ældste søn af ovennævnte købmand Claus Bertram Christensen og tanten Ellen Dyrlund fra Uggerløse kro. Anne  Christensen, f. Smith, døde i Sorø i 1872.

                             Børn:

            13.     i.     Søren Smith #463 * 4 mar 1819.

                      ii.    Henrik Christian Smith #451, * 19 feb 1821 i Holbæk, † 28 decEMBER 1827 i Kirke Såby, Skomagerkroen,[20] begravet 2 JANUAR 1828 i Kirke Såby.

                      iii.   Johannes Baptiste Smith #450, * 12 aug 1823 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 13 dec 1824 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 18 dec 1824 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

            14.     iv.   Folmer Dyrlund Smith #452 * 21 mar 1825.

            15.     v.    Inger Kirstine Smith #498 * 27 jun 1827.

            16.     vi.   Ane Marie Emilie Smith #425 * 10 apr 1829.

            17.     vii.  Maren Christine Smith #437 * 28 mar 1831.

                      viii. Johanne Henriette Smith #465, * 16 dec 1832 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 1 jun 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 6 jun 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Faddere: Gæstgiver Smith Uggeløse, Købmand Barnucka i Kolbæk, Johanne Nielsdatter Vennelyst.

            18.     ix.   Claus Bertrand Christensen Smith #438 * 11 nov 1834.

                      x.    Emma Smith #439, * 24 jun 1836 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 27 sep 1855 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.,[21] begravet 3 okt 1855 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.[22]  Dåben:

                             Faddere var. Prop. Hilarius Kalko Vennelyst

                             Gæstgiver Smith Uggerløse

                             Cand. Schvan Uggerløse.

                      xi.   Andrea Fridericka Smith #445, * 2 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.,[23] † 22 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., begravet 27 sep 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

            19.     xii.  Bolette Christine Smith #440 * 28 mar 1840.

                      xiii. Johannes Henrik Smith #466, * 16 aug 1842 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 22 sep 1842 i Der er en fejl i oplysningen, begravet 26 sep 1842 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.

            20.     xiv. Johannes Baptista Barnucka Smith #441 * 24 dec 1844.

 

8.  Carl Frederik Baptista Barnucka #532, også kendt som Carlo Baptista Barnucka, * 16 sep 1804 i Holbæk, † 15 feb 1870 i Holbæk,[24] begravet 22 feb 1870 i Holbæk.  Italienske nation : Markedhandler.

     Folketælling 1870 Holbæk

     Carl Baptist Barnucka., M., 65 aar., Gift., Holbæk Kjøbstad., Husfader.,

     Ingeborg Marie Pedersen., K., 55 aar., Gift., ----"-----         Husmoder

     Ane Marie Barnucka  32 aar., ugift .,  datter

     Maren Johanne  Barnucka., 30 aar., ugift., datter

     Petrine Emilie Barnucka ., K. , 27 aar., Ugift., datter

     Da han dør 15 februar 1870  fremgår det også af skiftet at Sønnen  Johannes ikke er i live. Og hustruen Ingeborg får lov til at sidde i Uskiftet bo. Underskives af Maria Barnucka , Ane Marie Barnucka, Petrine Emilie Barnucka, Maren Johanne Barnucka f. Pedersen,

    

     den 7 jan 1835 fik han borgerskab til Købmand  Det gik ikke så godt, og den7 juli 1856 måtte han indgive en erklæring om at han var falit, det afstedkommer en gennemgang af hans værdier.  ialt bliver det til 1200 Rd.

     Skifteprotokolen:

     Han søger nu også om at få markedspas, og første gang er den 20 juni 1838 hvor han får pas til at tage til Hjembæk noget som fortsætter gennem årene til den 22 juni 1855, her stopper hans rejser pludseligt. Grunden er beskrevet herunder for at han stoppede. Det er ret tydeligt at han er glad for den plads, og at han meget tit har rejst sammen med sin bror Frantz  som dog havde sin egen bod.

    

     Aar 1856 den 7. Juli formiddag kl 9 blev til Skifteretten afleveret

     en Reqvisition af gaards dato, hvormed Kjøbmand Carl Barnucka

     her i Holbæk begjærde sit bo taget under Skifterettens behandling som

     Fallitboe. bemeldte Reqvisition blev  ?? til Indlemmelse

     paalydende.

     Skifteforvalteren indfandt sig derefter samme dags efter-

     middag kl 3 i sit forefald, med hans af Amtets (Udnævnte)

     Fuldmægtig Blum med vidnerne Brenøe og Groth på Fal-

     lentens bolig i Gaarden n. 71 Ahlgade heri Byen for at foretage

     en lovlig registrering og Vurderingsforretning med Fallen-

     tens Ejendele idet Skifteforvalteren bemærkede at han i Forening med

     Vidnet Brenøe fand umidelbart efter Reqvisitationens aflevering

     aflåset,

     Dette er indledningen til et meget langstrukket og omfangsrigt skifte. og

     Opgørelsen der er på hans personlige ejendele er på 281 numre hvor hver rum bliver gennemgået og forseglet efterhånden som man er færdig.

     den 16 Juli genoptages konkursboet, for denne gang at registrere hans varelager her er der indkaldt 2 Købmænd til at vurdere sagerne. man begynder med nr. 334 og med en overført sum på 1209 RD. og slutter med nr. 3289. altsammen omhandlende stoffer og tilbehør til bearbejdning af disse stoffer.

     i Butikken var der jo også ting der skulle registreres det var 1 vægtskål med lodder, 2 alenmål,  5 grønne butiksstandere, 4 vægtskåle med lodder, 2 saltmål, 3 linealer 3 linnednåle og en tragt. i Kælderen var desuden forskellige skabe og vægte og andet udstyr til butikken. så var man også nået op på ialt 3317 genstande der var registrerer.

     den 1 september fremkommer der en liste over hvem der har penge tilgode.

     12 fra L. Kirkegaards efterfølger i København  1204 RD og 249 RD.

     13 fra Købmand H. S. Koefoed i Holbæk for     1000 Rd

     14 fra J. L. Ehlert af Kjøbenhavn Vesterbro        113

     15 fra Johs. Bruun på Ny Bruunshaab for           402

     16 fra Jacob Holm og Sønner i Kjøbenhavn         93

     17 fra Gaardejer Christen Larsen i Nørre Jernløse 300 RD

     18 fra Julius Løvenborg i Kalundborg                    81 RD

     19 fra Carl Frøih a Corup i Hamborg                      70

     20 fra Brødrene Schultz i Kjøbenhavn                 644

     21 fra Mægler M. Busch i Holbæk

           paa L. Møller af Svendborg                               25

     22 fra Holmblad i Kjøbenhavn                                 46

     23 fra Urtekræmmer S. P. Aucken i København 1534 RD.

     desuden en hørkræmmer i København Søren Jensen 118 RD

     og F. E. Gotschalk                                                   438 Rd.

     og som om det ikke var nok den 29 sep 1856 fremkommer der yderlige krav.

     Tobaksfabrikant N. F. Bonnesen i København 54 RD

     Købmand Kornerup i Holbæk                           2349 RD

     den 13 okt. kom der flere regninger

     fra F. W. Tapenhausen   Kjøbenhavn                152 RD

     J. E. Møllers enke i København                           377 Rd

     den 22 oktober fortæller Barnucka at han mangler fra nogle af hans kreditorer i Kalundborg

     den 29 okt kommer der endnu 2 regninger 1. fra Johannes Christian Lund i København 442 Rd

     og Chjokoladefabikant A. L. Bagger i københavn 15-1-8 RD

     den 10 november samme år kommer der nyt frem idet et falitbo i Korsør om en Aagesen (Side 227)

     Tilsyneladende forhandler Barnucka også selv med sine kreditorer for den 24 november beder han om udsættelse og får det. der er da i mellemtiden yderligt dukket 6 nye regninger op.

     den 22 dec ønsker han sagen udsat til den 30 dec samme år.

     Aar 1856  den 30d December Eftermiddag Kl.4 blev paa Holbek

     Raadhuus af undertegnede Skifteforvalter i overværelse

     af Vidnerne Blum og Groth afholdt en Skiftehandling

     i Kjøbmand Carl Barnucka,s falitbo, i henhold til

     den ved Skifteforsamlingen den 22 d. M. tagne bestemmelse

          Fallenten Kjøbmand Carl Barnucka mødte og

     fremlagde en in duplo af Hrr N. T.Staurholm og

     P. H. Petersen her af Staden den 3. September  d. A. udstedt

     [Stregssition ?

    

     I folketællingen 1860 er han stadig købmand og fra samme adresse  nemlig Ahlgade 71.

     Skiftet efter hans død.

     Aar 1870 den 16d. Februar blev for Skifteretten anmeldt at Kjøbmand samt Kornmaaler Veier og Wrager, Carl Baptist Barnucka heraf staden født den 19 september 1804 heri Staden igaard er afgaaet ved Døden. Efterladende sign hustru Ingeborg Marie Barnucka født Pedersen samt 3 med hende avlede Børn Nemlig , Ane Marie Barnucka født den 27 marts 1836 ugift og opholder sig heri Staden. Maren Johanne Barnucka født den 15 marts 1838 ugift opholdende sig her i Staden, samt Petrine Emilie Barnucka født den 10 Juli 1840, Enken Ingeborg Marie Barnucka Forlangte at hensidde i Uskiftet bo hvilket også børnene ville. Herefter afsluttes sagen

    

     Skifteprotokol udlånt den 10-2-06. Holbæk Byfoged pag. 196. Han blev gift med Ingeborg Marie Petersen #536, * 31 jul 1814 i Holbæk (datter af Peder Gothfredsen #537 og Maren Berthelsen #538), † 13 aug 1887 i Holbæk.[25]  Ingeborg: Folketælling 1880

     Ingeborg Marie Barnucka Enke Klassekolektør

     Ved hendes død er der kun de tre piger der efterlever hende:

     Marie Barnucka 41 datter ugift

     Johanne Barnucka 39 datter ugift

     Petrine Emilie Barnucka 37 datter  ugift

    

     Hun havde læst til Lotterikollektør den 21 marts 1870. og beskikket samme år.

     Skiftet efter hende

     Aar 1887 den 13de August blev for Skifteretten anmeldt at Ingeborg Marie Barnucka Født Petersen ,, enke efter hun her i staden under 15 Februar 1870 ved døden afgaaede Kjøbmand Overmaaler Veier Carl Baptist Barnucka, efter hvem hun hensad i Uskiftet bo, født i Holbæk den 31 Juli 1814 under den 11 denne Maaned er afgaaet ved døden, efterladende sig af sit Ægteskab med bemeldte Carl Baptist Barnucka trende døtre, nemlig Ane Marie Barnucka født den 27 marts 1836, Maren Johanne Barnucka født den 15 marts 1838, og Petrine Emilie Barnucka født 10 Juli 1840, Hvilke alle er ugifte og Personlig tilstede. - hendes 3 arvinger erklærede for Skifteretten, i overværelse af Vidnerne Fuldmægtig Blum og politibetjent Emil hansen, at de som ægte og myndige Arvinger, selv ville overtage deres afdødes forældres Dødsbo uden noget Skiftehold til skifte og deling imellem dem.

     Med hensyn til , at afdøde Enkefru Ingeborg Marie Barnucka født Petersen  ifølge et med Holbæk.

                             Børn:

                      i.     Anne Marie Barnucka #539, * 24 mar 1836 i Holbæk, † 3 mar 1895 i Holbæk.[26]  Faddere: Dem jeg kan læse:

                             Madam Kalko

                             Jomfru Næsted

                             Købmand Christensen i Sorø

                             Gæstgiver Smith

                             Student Skræm Uggerløse

                             Gæstgiver Smith Skomagerkroen

                             Proprietær Petersen Sonnerup.

                             Slagter Christensen

                             Gæstgiver Petersen

                             Handelsbetjent F. Jensen

                             Gæstgiver Petersen i Fårevejle

                             Nehammer

                            

                              Skifteretten : Søstrene mødte op og erklærede at de ønskede at overtage boet uden Skifterettens medvirken.

                             boede i Ahlgade No. 3. og var ugift.

                      ii.    Maren Johanne Barnucka #540, * 15 mar 1838 i Holbæk, † 2 aug 1918 i Ahlgade 42., 1.,[27] begravet 7 aug 1918 i Holbæk.  Dåben. faddere, Madame F. Barnucka, Hr. Christ. Pedersen, Søren Nehammer, Gæstgiver Petersen og Gæstgiver Smith.

                             Ugift.

                             døde ret velhavende Indboet en del sølvting samt andet indbo opgjort til 3573 Kr. samt bankbøger på tilsammen 6400 kr. Hun har oprettet et testamente. som tilgodeser hendes og familiens gravsted med en sum på 1000. kr samt 15 kr. om året til vedligeholdelse. 2 døtre af Sparekasse kasserer Blum, Sophie Augusta Mathilde Blum og Emilie Caroline Blum arver noget af sølvtøjet, Grosserer Jacob Sophus Hansen i København søn af Købmand Søren Christen Hansen i Holbæk  får en Sølvsukkerskål og et Stueur i Maghognikasse., og Frøken Anna Elisabeth Marie Fensmark  som bor hos hende  får en sum på 200 kr. samt en del udstyr og møbler.

                      iii.   Petrine Emilie Barnucka #541, * 10 jul 1840 i Holbæk, † 31 jul 1894.

                             Faddere til dåben var:

                             Madam Barnucka, M. Petersen, Træskomand Tolskou, Søren Nehammer, <<proprietær Kalko. KKøbmand f. Barnucka, Købmand F. Jensen, P G Petersen.

                      iv.   Johannes Baptista Barnucka #542, * 5 nov 1842 i Holbæk.

                             Ved hans dåb:

                             Madam Smith i Skomagerkroen.

                             Jomfru N. Nehammer

                             Købmand F. Barnucka

                             <købmand N. Petersen

                             Købmand F. Jensen

                             Proprietær Næsted

                             S. G. Petersen

                             Proprietær Kalko

                             Smith i Uggerløse.

                             ved folketællingen 1845 for Holbæk a. Tuse Orø Bybjerg,  Her er Johannes Plejebarn på Orø hos sin tante Dorthea Petersens forældre Hans Pedersen 47 år født i Orø sg. Frederiksborg amt. og hans kone er Kirsten Esbensen 44 år, fra Gladsakse sg. Kbh. han er der også i 1850.

                      v.    Minna Mathilde Barnucka #543, * 12 nov 1845 i Holbæk,[28] † 27 apr 1866 i Holbæk.[29]  Faddere til dåben : Hendes Moder, Madam Smith og Faderen.

                             Ved hendes død er faderen Købmand og Kornrmåler. Det er også ham der anmelder hendes død.

                      vi.   Peter Gotfred Barnucka #544, * 15 jun 1848 i Holbæk, † 6 jan 1849 i Holbæk, begravet 12 jan 1849 i Holbæk.

 

9.  Frantz Anton Barnucka #444, * 3 MARTS 1807 i Holbæk, † 26 dec 1863 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[30] begravet 2 jan 1864 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.[31]  fik Lærerbrev 31 oktober 1822

    

     nedsætter sig som købmand i Holbæk 1832 den 30 april

     Konditorsvend fra 1.nov 1827 - 3. maj 1831 (den italienske Nation RA) fra 1855 Gæstgiver  i Ugerløse    den 5 Maj 1832 i Holbæk dokument for borgeskabs erhvervelse, et sådant borgerskab er ikke noget man bare får, Her er en afskrift at Dokumentet. der indledes med: at der skal betales stempelpenge  1 Rigsbankdaler og 72 skilling sølv.

     ----------------------

     Johan Anthon Lynge

     Hans kongelige Maje-

     stæts  virkelige Justits-

     raad, Borgmester, Bye-

     foged og Bye= og Raad

                             i Holbæk

     Kjøbstad, samt Birkedom=

     mer og Skriver i Baro=

     niet Løvenborg Birk

     --------------------------

     Gjør vitterligt, at Aar 1832 den 30 april

     var Magistraten tilstæde paa Stadshuset, hvor

     da fremstod:

     Handelsbetjent Frank Anthon Barnucka

     der var begærende at vinde Borgerskab

     som Kjøbmand i Holbæk, i hvilken henseende han

     producerede: a/ Døbe=Attest som viser at Comparen=

     ten er født i Holbæk den 3 Marts 1807 b/ Koppe=

     indpodnings Attest, c/ Lærebrev d: 31 Octbr. 1822, med

     Paategning at ham conditioneret som Svend den

     1. Novbr. 1827 til 3 maj 1831, d/ aftryk af Comparen=

     har anskaffet behørig Armatur til Boger=

     væbningen. - Da magistraten intet fandt at er=

     rindre mod det Beggiærte, blev samme bevilget

     og fremstod da Handelsbetjent Frantz Anthon

     Barnucka, der med oprakte fingre aflagde Lo=

     vens Ord, at ville være sin allernaadigste Arneher=

     re og Konge Huld og tro, sin foresatte  [?]

            hørig og lydig, trolig at ville udrede de

     ham paaliggende Skatter og Afgifter, endelig om=

     gaaes sine medborgere, og i enhver henseende

     sig saaledes og føre, som det egner og

     nu indelig og ærekjær Borger.

     Saaledes blev da Frank Anthon Barnucka til

     borger og Kjøbmand her i Holbæk antaget, med

     udtrykkeligt tilhold ikke at befatte sig med nogen an=

     den Næringsvei, end dem hvortil Anordningerne hjem=

     le ham til som Kjøbmand, samt med fforpligtelse

     at tage sit Borgerskab

                                                               Lynge

     Dette til Bekræftelse under min Haand og

     Stadsseglet

          Holbæk den 5 maj 1832.

                                                           Lynge

    

     Han søger nu også om at få markedspas, og første gang er den 20 juni 1838 hvor han får pas til at tage til Hjembæk noget som fortsætter gennem årene til 1855 sammen med Carl. Men fra den 22 juni 1855 til den 21 juni 1861  rejser han alene. Og det er altid til Hjembæk

    

      Borgerrepræsentant i Holbæk fra 1840 til 1850. Det var også en tid hvor der skete store omvæltninger på pengemarkedet. på grund af den slesvigske treårskrig. Som Bogerrepr. skulle man jo skaffe de fornødne midler til at bygge det nye rådhus i Holbæk. Således låner Frantz Barnucka 300 Rd til Byen. men det er penge der tilhørte en bonde, som formodentlig havde givet tilladelse til at blev lånt af Bystyret. Bystyret var i hvert fald orienteret om hvor pengene kom fra. De penge skulle jo tilbagebetales så Byen skulle til at skaffe et fast lån til den efterfølgende termin.

    

     Da han dør skrives der i Skifteprotokolen  følgende :

     1859 - 1864. her registres blot dødsfaldet og henviser til efterfølgende protokol. som er

     Protokol. 1864 - 1867. side 4.

     Nr. 322 sag no 4.

     Boet eftet Giestgiver Frantz Anton Barnucka af Uggerløse Kro.

     Skifteforvalteren fremlagde en Skrivelse med Bilag fra Enken

     saalydende.

     Ugerløse den 4 Feb 1864

     Jeg Undertegnede Maren Barnucka , Enke efter afdøde

     Giestgiver  Frantz Anton Barnucka af Ugerløse Kro, tillader mig

     hermed at meddele den ærede Skifteret, at jeg i henhold til

     vedlagte samtykke af min undertegnede Medarving agter

     at forblive hensidende i uskiftet bo efter førnævnte min

     afdøde Mand.

                                                  Maren Barnucka

     Merløse og Tuse Herreds Skifteret.

     Ifølge min Svigermoder  Maren Barnuckas ønske om

     at måtte hensidde i uskiftet bo erklærer jeg hermed som

     eneste myndige arving i Boet ikke at have noget derimod

        Oxlev den 25 Jannuar 1864

                                               Eduard Bailum

                                               Guide i Generalstaben

     I henhold hertil hensidder Enken i Uskiftet Bo.[32]

     Som borgerrepræsentant låner han Holbæk by 400 Rd til hjælp til Rådhusbyggeriet i 1849. Pengene var nogle der tilhører en Bonde ![33] Han blev gift med Maren Smith #479, * 2 jun 1800 (datter af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), † 23 feb 1880, begravet 28 feb 1880 i Garnisions Kirkegård Kbh.  Maren: Marens dåb: Ugerløse Kirke. født 2. juni : Faddere Madam Dyrlund, Folmer Dyrlund af Kiøge, Niels Dyrlund Ostermann

    

      Ane Cathrine Olsdatter, som døde d. 6. jan. 1819 og efterlod kroen til sin forholdsvis lidt sørgende ægtefælle, Andreas Gabrielsen Schandorph. Dårligt nok var nemlig Ane Olsdatter blev-en kold i sin grav, før den næsten 60-aarige Schandorph d. 5. marts 1819 lod sig vie iUggerløse kirke til den knapt 19-aarige ungmø - Maren Smith fra byens gamle kro. hvad Schandorph har tænkt sig med dette mærkværdige ægteskab, er let nok at regne ud; thi trods et nominelt rigtig pænt overskrud i boet efter Ane Olsdatter sad han i virkeligheden meget stramt i det, og Dyrlund'erne var nok værd at komme i slægt med; ikke blot var svigerfader Smith en særdeles velhavende og agtet mand; men længere ude sad købmand Christensen i Sorø, den hovedrige Folmer Dyrlund i Køge og mange andre, som i påkommende til-fælde kunne rage hans svedne kastanier af ilden. Betydeligt sværere er det at fatte, hvad den kloge og rettænkende kromand, Søren Jensen Smith i Uggerløse, har ment med at give sin unge datter til pris for en sølle gammel kanut som Schandorph; men maaske har han tænkt ad denne vej ogsaa at faa Skomagerkroen ind under sit magtom-raade.

     Om Marens tanker behøver vi slet ikke at tale; noget inklinationsparti fra hendes side var det jo ikke; men naturligvis kunne det altid have sin charme at blive herskerinde i en kro, og flot blev hun udstyret med baa-de senge- og dækketøj, chatol og kommode i blankpoleret mahogni, 12 stole af bøgetræ, meget gedigent sølvtøj, porcelæns-urtepotter at sætte i vindueskarmen samt kammerpot-te og to fuglebure at anbringe i sovekam-meret. Dette med skovens vilde fugte, som blev installerede i sovekammeret, finder

     man saa ofte i de gamle hjem, at vi maa nævne hensigten dermed, nemlig den gan-ske simple, at før man kendte til vækkeure, skulle disse befjerede væsener fungere som saadanne ved at kvidre løs, som de jo ogsaa brugte det ude i det fri, naar det var tid »at sidde op«.

     At det imidlertid ikke var det rene Him-merige, den unge Maren var gaaet ind til, fik hun meget snart øjnene op for; Schan-dorphs økonomi var raadden helt ind til marven. Ved siden af sit krohold havde han i mange aar drevet en gaard under Svenstrup gods, og den gik ikke. godt. Heller ikke hjemme passede han at betale, hvad han skyldte, saa inden der var gaaet tre aar, maatte han melde sig konkurs. Og det var bedrøvelige ting, skifteretten her fik at tumle med: Marens fine sølvtøj havde Schandorph pantsat i København, kromand Ole Bendsens børn havde ikke nær faaet den arv, de havde krav paa, brændevinsbrænder Wold i Holbæk havde 1200 rd., vinhandler Schou i København 206 rd. til gode, og Folmer Dyrlund i Køge havde Schandorph slaaet for 1000 rd., mens der var et utal af regninger paa kontante laan. Heller ikke sine tjenestefolk havde han betalt; en pige, som var bleveæ gift i november 1819, skyldte han endnu 50 rd., og en karl fra sidste aar 28 rd.

     Det. var den rene jammer og elendighed, saa svigerfaderen, Smith i Uggerløse, maatte træde til og tilbyde at overtage konkursboet mod at udløse samtlige privilegerede kredi-torer med 3000 rd.; med de andre ville han ikke have noget at gøre. Da Schandorph saa døde midt i hele historien d. 10. juli 1822, og Maren erklærede at ville fortsætte bedrif-ten paa sin afdøde mands fæstebrev, fandt retten, at der var rimelighed i Smiths til-bud og sluttede dermed boet.

     Nu var Maren altsaa blevet eneraadende i skomager kroen -kun 22 aar gammel At det ikke var helt let, siger sig selv; men det gik og foreløbig var Maren ogsaa grundigt vakcineret mod ægteskabets mikrober. Til kroen hørte imidlertid ogsaa en købmandshandel, og lidt over midten af 20'erne lejede hun den ud til en jævnaldrende, ugift mand som hed Frederik Mellerup, og ham blev hun gift med d. 27. okt. 1827 i Kirke-Saaby Denne mand tilhørte den store Mellerup slægt, som holdt til i egnen omkring Roskilde og Holbæk. Hans bedstefader. var de) mægtige godsforvalter, først paa Benzons dal, siden paa Bidstrupgaard, kammerråd Søren Mellerup (1737-1801), hans fader. Immanuel (1768-1847) var møller i Thorslunde

     hans ældste broder, Søren Chr. (1797-1860) var ejer af ladegaardsmøllen ved Roskilde og fra ham stammede modellen til Gustav Wieds berømte »Thummelumsen«, antikvitetshandler Otto Mellerup i Roskilde (1871 1932); en datter, Maren Sofie, f. 1838, a ovennævnte Søren Chr. i ladegaardsmøllen blev i 1876 gift med skomagermester Erni August Sørensen paa Jernbanevej i Holbæk Frederik Mellerups yngre broder, Frants Daniel (1809-89) blev ejer af "Mellerup gaard« i Holbæk, og hans yngste søster Emanuelline, f. 1816, blev moder til kordegn Otto Lund (1848-1923) i Holbæk.

     Den 30. jan. 1828 fik Frederik Mellerup

     borgerskab i Holbæk og forlod skomager kroen, som derefter overtoges helt af Marens broder, Niels Dyrlund Smith, der alle rede i en aarrække havde boet derude OE bestyret den for hende. I Holbæk fik Marer en datter, Inger Johanne Mellerup, som dog døde i 1834, og allerede i 1830 var Frederik Mellerup død. Aaret efter giftede Maren sig for tredie gang, nemlig med den 7 år yngre handelsbetjent Frantz Anthon Barnucka, der var broder til Marens to broder. koner, henholdsvis i skomagerkroen og Uggerløse kro. Den 30. april 1832 tog han borgerskab som købmand i Holbæk, hvilken forretning han drev til 1855, da Jens Smith i Uggerløse kro var død, og enken i begyndelsen af dec. 1855 solgte kroen til sin broder Barnucka for 25,000 rd.; handelen ind-befattede 58 tdr. land, besætning og avlsredskaber, købmandshandel, 6-8 huse, medens enken beholdt skoven og skovmarken. Faa dage efter solgte Barnucka sin forretning i Holbæk for 11,150 rd. til C. W. D. Horn.

     Herude i Uggerløse residerede familien Barnucka i godt en halv snes aar med deres datter, Anna Marie, f. 1832 i Holbæk, og Hans Peter (1844-96), en søn af mandens afdøde broder, skomagermester i Holbæk; Joseph Baptista Barnucka. Omkring midten af

     1860'erne blev Uggerløse kro solgt til Michael Hansen fra Kundby, og Maren f. Smith, gift Schandorph-Mellerup-Barnucka, endte sit begivenhedsrige liv d. 23. febr. 1880 i København, næsten 80 aar gammel, og blev fem dage senere stedet til hvile paa Garnisons kirkegaard, hvor gravlundens højtidsfulde stilhed kun brydes af den samme slags morgenfriske smaafugle, som ogsaa  for mange, mange aar siden kvidrede for hende ude i skomagerkroens sovekammer hos den aldrende Andreas Gabrielsen Schandorph.

     Hun omtales som er særdeles gæstfri person  således bemærker Slagtermester Rasmus Frederiksen fra Roskilde der også var opkøber af af dyr til slagterierne. Fra hans optegnelser : Men fast Station tog jeg i Uggerløse, hvor Kroen den ejedes af Enkemadam Barnucka, også kaldet Md. Benøk, det kunne folk lettere komme komme over at sige. Kroen lå den gang på venstre side af landevejen når man kommer fra Holbæk, Rejsestalden på højre side, hvor nu også kroen er flyttet over til. Madam Barnucka var en lille ca. 60 årig kone, hun var meget venlig og inviterede mig unge dreng ind til sit private aftenbord, men for mit vedkommende var det ikke altid lige behageligt, for næppe havde vi sat før den ældre stille husjomfru som nok havde spist et stykke mad inden , rejste sig for at hente teen  og for mig var det et tegn på at måltidet var ved at være forbi. og jeg var jo stadig sulten. så det fik jeg lavet om på.

     Han fortæller videre at Madam Barnuka solgte kroen til Michael Hansen for 26.000, Rd.

                             Børn:

            21.     i.     Anna Maria Barnucka #485 * 3 jul 1832.

 

10.  Anna Maria Barnucka #462, * 30 maj 1812 i Holbæk, † 9 nov 1881 i Lille Skov Uggerløse,[34] begravet 18 nov 1881 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Løverdagen den 30 Mai  om Formiddagen Kl 11 blev Johannes Barnucka Italiener og Handelsmand af den Chatolske Religion og Johanne Marie Steenberg deres Datter født som den 19 juni i  Kirken blev døbt og Kaldet Anna Marie, Blev båret til dåben af madam Gothfredsen, hos hende stod Jomfrue Hoffmand hos Herredsfoged Dahl,Fadderene vare, Ole bentsen Brændevinsbrænder og Avlsmand, Peter Christian Jensen Kiøbmand, Johannes Severin Skomager.

      

       i folketællingen fra 1860 fortælles at hun som 48 årrig lever af sin Jordlod og er Husejer.

      

       Opslag no 176. side 243 Skifteprotokol Merløse Tuse herred 1880 _ 1884

       Hun døde den 9 november 1881. Hendes død anmeldt til Skifteretten samme dag. Og samtidigt angives hvilke arvinger der er.

       1. Søren Smith, Parcellist i Uggerløse

       2. Johns Smith Møller i Ubberup.

       3. Inger Kirstine Smith gift med Lods Jørgen Johansen, Sct. Jørgensbjerg

       4. Jens Godtfred Smith, Nord Amerika.

       5. Clausine Eline Smith gift med Niels Hansen Møller i Ledøje.

       6. Anna Smith enke efter Fabriksarbejder Carl Olsen, Uggerløse.

      

       Opslag no. 180 side 251. den (dato ikke nævnt)

       Boet efter enken Ane Marie Barnucka, Uggerløse.

       Var Arvingerne Johs Baptist Smith, Anna Smith, Søren Smith, var tillige mødte Jørgen Johansen, og Niels hansen, Til tlisynsværge for Jens gotfred Smith ,beskikkedes Johs B. Smith.

       De mødte bemærkede, at Boet ejede følgende Værdier.

       Panteopligation af 20 juni 1875 fra Husmd, Lars Jørgensen Uggerløse for 1200 Kr.

       2: Do fra Jens Christoffersen Uggerløse 400. kr.

       3. Gældsbrev af 27 august s.aar. fra Carl Olsen

       4: do26 september s. aar. fra Møller J. B. Smith. for 1000, Kr.

       Skiftet strækker sig over længee tid, da der skal afregnes fra forskellige parter. siderne nummer 256- 260 265- 275- 281- 315- 369- 378 og endelig side 386 opslag no 251. her gøres boet endeligt op.

       Indkommet kontant under Skiftebehandlingen 1692 Kr.

       Værdi af boets løsøre 120.kr

       " af Carl Olsens Obligation med renter. 408 Kr

         "   Johannes B. Smith  "     "         "  1020 kr.

        "   Niels Hansen            "     "          "  2000 Kr.

        "   Søren Smith              "     "         " 10.000 Kr.

        "  af Arveforskud til Jens Gottfred Smith 1000.kr

        "            "                 Jørgen Johansen  1800. kr.

        "            "                 Carl Olsen               1800 kr,

        "            "                 Niels Hansen           1800 Kr.

        "            "                 Johannes B. Smth   1800 kr.

        indtægter i alt                                     23440 Kr.

       Udgifter.

       Til skifte og administration 195.42 Kr.

       som ikke vil blive udbetalt da den 11 Juli 1850 Rekognition ufgjorde 240 Kr.

       Arveafgift bliver ligeledes trukket fra det er ialt 196, 67 kr.

       Endeligt beløb til uddeling bliver således til ialt 23191 Kr. eller 3865,22 kr til hver af arvingerne.

       da de flester har fået arveforskud  bliver det jo modregnet. men det bliver trods alt en betydelig sum til hver.

       Skiftet afsluttet den 12 juli 1882

      

                       Arvingerne godkender delingen 2 dage senere.

      

      

       [35] Hun blev gift med Jens Smith #461, * 4 dec 1798 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[36] (søn af Søren Jensen Smith #456 og Inger Kirstine Dyrlund #446), † 16 jun 1850 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 23 jun 1850 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Jens: Han blev døbi i Ugerløse Kirke og båret af Madam Osterman fra Kalundborg

      

       Aar 1850 en 17 juni blev anmeldt at Gjestgiver Jens Smith

       her i Gaar er afgaaet ved døden efterladende sig enk. Mari Barnucka

       og 6 Børn nemlig Søren Hans Johannes 15 aar, Sine 14 aar Gottfred

       11 aar Line 7 aar- Ane 3 aar.

       Enken agter at give Begjæring om at hensidde i Uskiftet bo (opslag 374 side 313) henviser til side 381?

      

       den 11 juli Meddeler Skifteretten at hun kan forblive i Uskiftet Bo. hun skal dog betale 144 Sk til skifteretten.

                             Børn:

                      i.     Søren Smith #467, * 16 feb 1833 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 7  julI 1920 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a. på Uggerløse Alderdomshjem, begravet 13 julI 1920 i Ugeløse Kirkegård.  Døde som ugift og på alderdomshjemmet i Ugerløse.

            22.     ii.    Johannes Batista Smith #545 * 30 jun 1835.

            23.     iii.   Inger Kirstine Smith #442 * 22 jan 1837.

                      iv.   Anna Marie Smith #468, * 20 apr 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 18 jun 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 22 jun 1838 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

            24.     v.    Jens Gottfried Smith #469 * 24 feb 1840.

                      vi.   Clausine Eline Hansine Christensen Smith #470, * 25 jun 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[37] † 11 nov 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 17 nov 1842 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Hun blev gift med Niels Hansen #472, * 2 sep 1842 i Slaglille,[38],[39] (søn af Hans Nielsen #12427 og Else Kirstine Hansdatter #12428).  Niels: Faddere

                             Pigen Inger Olsdatter af Alsted,

                             Gmd. Anders Sørensen Af Fiennerslev

                             Gmd. Jørgen Ibsen og Gmd. Poul Nielsen af Slaglille

                             Gmd. Christen Hansen af Gyrstinge

                            

                            

                             ved vielsen ungkarl 30 år gl. og af Steenmagle

                             Forlovere er : Brødrene S. Smith og B. Smith

                            

                             Folketællingen 1870 Stenmagle  er han arbejder hos Johannes Baptista Smith og kommer fra Slaglille.

                      vii.  Clausine Eline Smith #471, * 20 okt 1843 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.[40]  Det er hendes to brødre der står som forlovere til hendes vielse. Forvalter S. Smith (Søren) og forpagter J. B. Smith (Johannes Baptista).

                      viii. Hans Henrik Smith #477, * 23 jun 1845 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[41] † 30 dec 1847 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 7 jan 1848 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Faddere.

                             Forpagter Niels Thørsøe og kone Christa på Mellerup på Mineslyst

                             Købmand Christensen fra Sorø Gjestgiver Smith fra Skomagerkroen og Kiøbmand C. Barnucka fra Holbæk.

                      ix.   Anna Smith #473, * 29 jun 1847 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.[42]  Faddere:

                             Kiøbmand Barnucka i Holbæk.

                             Kiøbmand Christensen i Sorø

                             Giestgiver Smith i Skomagergaarden

                             Lægen Sønderup og Søren Smith i Uggerløse

                            

                            

                             . Hun blev gift med Ole Christian Carl Olsen #474, andet navn Ole Carl Kristian Olsen, * 10 mar 1843 i skt. Mikkels sogn Slagelse (søn af Carl Niels Olsen #475 og Mette Kirstine Jensdatter Pedersen #476).

 

11.  Joseph Batista Barnucka #534, * 15 jun 1813.  2 år gammel bliver han vacineret med Kokopper det sker den 14 august 1815, mellem den 7 og den 9 dag klare indikationer på at han nu ikke kan få børnekopper.

       Indskrevet som lærling 25 apr 1831 til Skomagermester Peter Wolqwartz i Kbh. Svend 25 apr 1831 han var da 18 år gammel  og havde udstået sin læretid på 4 år. Laugsprotokol p 219. Document vedr. Borgerskab i Holbæk

       Bopæl 1850 Pølsekrogen 3b. Holbæk

       fik borgerskab 17 april 1839 til Skomager. Han blev gift med Dorthea Maria Pedersen #548, * 13 apr 1824 i Herlev Sg. Sokkelund h. (datter af Hans Pedersen #1819 og Kirsten Espensdatter #1820).  Dorthea: Ved vilsen kalder Præsten hende for <Maria Dorthe Hansen af Bybjerg 17 år gammel, forloverne var Hans petersen og Barnucka.

       Dorthea opholder sig ved folketællingen 1860 på Orø hos hendes forældre sammen med 3 af sine børn. Johannes, Frantz og Jens som forsørges af dem.

      

       Fra Orø kros historie:

       Hans Pedersen han var født i 1798 og var søn af gårdejer Peter Nielsen Næsby 6. Han var gift med Kirsten Espensdatter fra Herløv der var født i 1802

       Deres eneste Datter som hed Dorthe Marie født i 1823 var gift med skomager Barnuka og hendes svigerinde Marie var kusine til pastor Jørgen Gottfred Petersen Orø 1834 - 1873.

       Dorthe Marie blev kaldt ”mellemmadammen” fordi hun var datter af den gamle krokone Marie og svigermor til den unge krokone. Den gamle krokone Marie var mageløs dygtig og hun drev kroen efter kromand Hans Petersens død indtil barnebarnet Battista Barnuka kunne overtage. Battista Barnuka også kaldet Badist Banuk var opkaldt efter sin bedstefar der var Italiener og da hans mor blev syg passede Marie ham. Battista Barnuka var legekammerat med den senere pastor Tellef Gottfred Petersen.

       Badist deltog i krigen 1864 og fandt sin kone på Fyn. Nu udvidedes kroen der fra sin grundlæggelse var øens første handelsbod og blev samlingssted for øens karle. I 1880 flyttede gildestuerne ved højtiderne fra gårdene hen til kroen.

       I 1884 solgte Barnuka kroen til Niels Iversen og det var ham der byggede salen til. I 1893 solgte han kroen til Anders Christian Andersen, søn af gårdejer Anders Hansen Lindhøj gift med Karen, datter af gårdejer Hans Jensen Petersen, Bybjerg 19. Der var god søgning i hans tid da det var øens eneste samlingssted, ja selv afholdsforeningen holdt sine møder der. I 1907 blev forsamlingshuset bygget, men bølgerne gik højt for og imod så han blev ked af det og solgte kroen. Han startede en manufakturforretning i Bybjerg 27 hvor han tidligere havde fået 5 tønder land langs Gænget af sin mor, nu Bygaden 67.

                             Børn:

            25.     i.     Johannes Baptist Barnucka #609 * 9 nov 1841.

            26.     ii.    Hans Peter Barnucka #549 * 14 jan 1844.

                      iii.   Frans Anton Barnucka #1377, * 4 okt 1846 i Holbæk.

                             <<faddere til dåben var: Købmand C. Barnucka, hustru Marie Petersen,Hans Barnucka, Kaptain Kalko. Slagtermester Christensen og omand Hans pedersen Orø.

                             Se opslag no 29.-- 1841 - 1859.

                      iv.   Jens Barnucka #8596, * 20 jul 1850 i Holbæk, † 3 feb 1869 i Svinninge af Mæslinger. (Holbæk), begravet 9 feb 1869 i Holbæk.

                             Det var en lidt fattig barnwdåb der blev holdt over ham. tilstede var barnets moder og madam Dithved og barnets fader.

 

12.  Sørine Emilia Barnucka #535, * 11 apr 1817 i Holbæk,[43] † 11 apr 1878 i Holbæk.  Hun er jo heller ikke ret gammel  ved denne vielse 16 år. Hun blev gift med Jens Christian Emilius Hilarius Kalko #551, fødenavn Jens Christian Emilius Ferdinand Hillarius Kalko, * 7 aug 1812 i København (søn af Jens Peter Kalko #12523 og Sidse Cathrine Danielsdatter Høfner #12524), † 8 maj 1869 i Holbæk,[44] begravet 14 maj 1869 i Frederiksberg.  Jens: Køber Vennelyst den 30 april 1833.

                             Børn:

                      i.     Jens Peter Villiam Hilarius Kalko #552, * 21 feb 1834 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 22 mar 1837 i Saaby, begravet 28 mar 1837 i Saaby.

            27.     ii.    Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko #553 * 14 jan 1836.

                      iii.   Cecilie Chathrine Hilarius Kalko #554, * 1 feb 1838 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 22 sep 1852 i Holbæk.  Dåben. Faddere Købmand Barnucka af Holbæk

                                          Købmand F. Barnucka af Holbæk

                                          Gæstgiver Smith Skomagerkroen.

                            

                             død af Typhus.

            28.     iv.   Anne Marie Hilarius Kalko #555 * 17 maj 1840.

                      v.    Theodor Emil Hilarius Kalko #4653, * 16 feb 1844 i Holbæk, † 23 apr 1845 i Holbæk.[45]  Død  1 1/6 år. Dødårsag en  sygdom som ikke kan læses.?(hvamsyg og sødlinger (?)) Har en fornemmelse af at kirkebogsføreren ikke viste hvad han skulle skrive.

                      vi.   Theodor Emil Hilarius Kalko #558, * 23 sep 1848 i Holbæk, † 26 aug 1933.  stifter af Th. Hilarius Kalko' Buerno Ayres, Argentina . Medlem af bestyrelsen for det internationale Handels-Societet i Buerno Ayres. fra 1903 til 1907 det næstformand. 1910 vendte han tilbage til Danmark. hvor han blandt andet sai bestyrelsen til oprettelse af friskolebørneasyler i Københavns arbejderkvarterer, og hvor han også var formand. Han blev gift med Rosine Georgine Giseler #559 (datter af F.A. Giesler og Haase ? #560).

                      vii.  Dagmar Wilhelmine Hilarius Kalko #4654, * 12 apr 1851 i Holbæk, † 16 aug 1902.

                      viii. Caroline Euprosine Hilarius Kalko #4655, * 12 apr 1851 i Holbæk,[46] † 30 apr 1851 i Holbæk.

 

 

Ottende Generation

 

13.  Søren Smith #463, * 4 mar 1819 i Holbæk, † 16 dec 1896 i Sorø,[47] begravet 22 dec 1896 i Sorø kirkegård.  Faddere til Dåben i Skt. Nikolai Kirke:

       Maren Schandorh, (Sørens Faster)

       Anna Smith (Sørens faster)

       Jens Smith (Sørens farbror)

       Jørgen Vill

       Carl Nehammer, Pottemager

       G. Christensen

       Tast Jensen.

       Manufakturhandler, Borgerrepræsentant, Kammeråd, og Forligskommisær

       7. Sønner og 2 døtre. Han blev gift med Louise Christine Kreutzbach #490, * 21 jun 1825 i Kongens Lyngby sg., Sokkelund h., København a.,[48] (datter af Wolther Marcus Kreutzbach #1867 og Christiane Margrethe Olsen #1868), † 6 mar 1894 i Diagonissestiftelsen ., Frederiksberg, begravet 14 mar 1894 i Sorø kirkegård.[49]  Louise: Johanne Marie Kreutzbach Husjomfru hos Søren Smith og hustru (en søster ?)

      

       Lysning af vielsen i  Sorø Kirke. forlovere N. C: Christensen og F. Smith i Sorø.

                             Børn:

                      i.     Jens Gotfred Smith #491, * 14 mar 1851 i Sorø,[50] † 30 novENBER 1919 i Blytevej 6,1.sal. Solbjerg, begravet 6 dec 1919 i Solbjerg sogn. København.[51]  Ridder af Dannebrog 1902, og dannebrogsmand 1918

                             Ingen Børn. Han blev gift med Thora Augusta Karen Piper Schiøtz #492, * 18 apr 1856 i Rendsborg,[52] (datter af Rudolf Waldemar Schiøtz #561 og Clara Alvilda Helga Piper #562), † 22 maj 1930 i Frederiksberg.

                      ii.    Christiane Marie Smith #494, * 14 mar 1851 i Sorø, † 3 maj 1856 i Sorø, begravet 9 maj 1856 i Sorø.  Død af Tyfus

                            

                             Faddere Madame Christensen, Kjømand Christensen, og Bogbinder Koop, Inspecteur Jensen.

            29.     iii.   Niels Christian Christensen Smith #495 * 6 apr 1852.

            30.     iv.   Inger Kristine Ellen Smith #496 * 10 jan 1854.

            31.     v.    Valter Max Emanuel Søren Smith #502 * 6 feb 1856.

            32.     vi.   Henrik Christian Dyrlund Smith #504 * 5 dec 1857.

                      vii.  Johannes Marius Smith #508, * 7 mar 1859 i Sorø.[53]  Ved dåben en fejl i Kirkebogen han får navnet Johannes Smidt, men det rettes senere til Hans Smidt man gør nemlig opmærksom på at Smith er familienavnet.

                      viii. Luis Christian Smith #509, * 12 maj 1860 i Sorø.[54]

            33.     ix.   Anne Marie Louise Smith #16101 * 25 jan 1862.

                      x.    Frantz Anton Dybbøl Smith #510, * 10 dec 1863 i Sorø.[55]  Han blev gift med Olga Annine Jensen #19078, * 2 jan 1875 i Lyby sg., Nørre (Sallingland)., Viborg,[56] (datter af Peder Kristian Jensen #19079 og Kirstine Dahlgaard #19080), † 7 maj 1951 i København.

 

14.  Folmer Dyrlund Smith #452, * 21 mar 1825 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 25 aug 1898 i Sorø, begravet 1 sep 1898 i Sorø.[57]  Ved brylluppet bosat i  Sorø, Brylluppet tilladt ifg. Zeuthen 8.10.53: Forlovere Gæstgiver Smith i Skomagerkroen og  Søren Smith i Sorø. Han blev gift med Philippine Josepha Mørch #453, * 21 mar 1822 i Horsens,[58] (datter af Phillip Joseph Mørch #511 og Ane Elisabeth Franzen #512), † 6 jan 1865 i Sorø, begravet 13 jan 1865 i Sorø.  Philippine: Hjemmedøbt den 6 april. 1822.

       Dåben: Faddere: Skipper Jens Andersen Hustru, og Jomfrue Maria Fogede, Niels Bille, Høker Christian Hansen, Snedker Hans Nielsen. Moderen Introdukseret i Kirken  Søndag den 28 Juli 1822.

       Ved bryllupet Bosat i Sorø Bryllupet tiladt iflg. Zeuthen,8-10-1853 Forlovere Gæstgiver Smith fra Skomagerkroen og Søren Smith i Sorø.

                             Børn:

                      i.     Niels Christian Dyrlund Smith #454, * 15 aug 1855 i Sorø, † 3 apr 1872 i Sorø,[59] begravet 10 apr 1872 i Sorø.[60]  Ved dåben Stavet "Smidt" Faddere: Jomfru M. Smidt, KjøbmandS. Smidt,... Rasmussen alle af Sorø.Vacc. 4.9.56 af Boyesen,

                             Ved konfirmationen den 24 april 1870 boede Forældrene i Storgaden i Sorø, og Niels var elev på Sorø Akademi.

                            

                             Død af tuberkulose

                             boede i Realgade i Sorø.

            34.     ii.    Joseph Emanuel Smith #449 * 30 sep 1856.

            35.     iii.   Charlotte Amalie Smith #448 * 30 nov 1857.

            36.     iv.   Johannes Smith #455 * 3 dec 1859.

 

15.  Inger Kirstine Smith #498, * 27 jun 1827 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 16 apr 1921 i Brorsonsgade 1. St. Kbh.,[61] begravet 21 apr1921 i Vester Kirkegård., Kbh.  FT Holbæk  : Husjomfru  hos sin moster Emilie Barnucka og hendes onkel Jens Hilarius Kalko. Hun blev gift med Carl Christian Julius Bruhns #959, * 21 apr 1825 i Tårnby sg., Sokkelund h.,[62] (søn af Hans Christian Frederik Bruhns #16085 og Dorthea Weidemann #16086), † 23 mar 1883 i Valby., Kbh., begravet 30 mar 1883 i Valby., Kbh.[63]

                             Børn:

                      i.     Olaf Christian Dyrlund Bruhns #960, * 14 aug 1859 i Fløng sg.[64]  Faddere: Lars Hansen , Bagersv. Niels Theodor Bruhns., Gæstgiver Claus bertram Smidt.

                      ii.    Julius Edvard Marius Bruhns #961, * 31 aug 1861 i Fløng sg. Sømme h.,[65] † 11 apr 1869 i Tølløse sg., Merløse h., Holbæk a.,[66] begravet 18 apr 1869 i Tølløse Kirkegård.  Faddere ved dåben:Gmd. Lars Hansen,, Kroejer, Bruhns, Og forældrene

                            

                             Døde af Skarlagensfeber.

                      iii.   Wilhelm Teodor August Bruhns #962, * 12 feb 1863 i København,[67] † 25 aug 1922 i Vester Fælledvej 74.  Begravelseskirken er Krist Kirken, i Kbh. Han blev gift med Anne Marie Louise Petersen #19389, * 7 sep 1870 i Ude Sundby., Frederikssund.

            37.     iv.   Emma Dorthea Marie Bruhns #963 * 18 okt 1865.

                      v.    Augusta Wilhelmine Johanne Bruhns #964, * 24 aug 1867 i Tølløse.[68]  Faddere: Moderen, Gmd. Anders hansen, i Alkerup, Skovfoged Peder pedersen, og Marie Levinsky.

                      vi.   Evanda Juliane Marie Bruhns #965, * 11 apr 1870 i Tølløse Holbæk.[69],[70]  faddere: Barnets moder bar barnet.

                             Enkemanden Smith Uggerløse

                             Gårdbestyrer Søren Smith

                             Lærer Johannes Smith Tommerup. Hun blev gift med Emil Adolph Theodor Hansen #19388, * 11 apr 1870 i Tølløse sg., Merløse h., Holbæk a.[71]

 

16.  Ane Marie Emilie Smith,[72],[73] #425, andet navn Ane Marie Elsebeth Smith, * 10 apr 1829 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.,[74] † 1 apr 1888 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a., begravet 6 apr 1888 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.  Hun født på Skomagerkroen ved Kirke Såby. Det er fine folk der er med til hendes dåb i Kirke Såby Kirke.

       Amtsfuldmægtig Larsen Bonderup. Herredsskriver Christensen fra Sorøe. Anna Marie Barnucka fra Holbæk

      

       Ved bryllupet var Broderen Claus Smith forlover.

      

       Ved hendes begravelse gør man dog en lille smugle ud af hendes stand,: Død den 1 april 1888 begravet den 6 april

       Gift med Brolægger Hans Andersen fra Sct. Jørgensbjerg, Datter af Gæstgiver N. D: Smith i Skomagerkroen, født samme sted.

      

       Hun dør før sin Mand Hans. Hun blev gift med Hans Andersen #427, * 24 mar 1838 i Rye sg., Voldborg h., Københavns a.,[75] (søn af Anders Petersen #1245 og Ane Kirstine Jensdatter #1246).  Hans:  de har også været på Vennelyst, omtalt i hans svigermors skiftesag.

            1863 ankommer de til Vindinge fra Skomagerkroen, med sønnen Niels Marius Andersen, de øjner måske en bedre mulighed den 29 juni 1865 flytter de til Roskilde de er da 27 og 36 år gamle. ved flytningen i 1865 er der ikke nævnt noget om børn. De bliver viet i Kirke Såby kirke og hendes broder er med som vidne og hans bror er også med

      

       Da konen dør er han Brolægger.

       1901 bor han sammen med en enke Marie Olsen der lever af Vask og Alderdomsunderstøttelse. Hans står som Enkemand  og Logerende Brolægger og født i Rye.

       Eftersøgt død i Roskilde skt. Jørgensbjerg 1907.

                             Børn:

            38.     i.     Niels Marius Andersen #857 * 7 dec 1862.

                      ii.    Emma Marie Magdalene Andersen #858, * 21 jan 1864 i Vindinge sg. Tune h. Københavns a.  Dåben:

                             Faddere: moderen Ane Marie Elsebeth Andersen f. Smith  (Over Elsebeth er der en rettelse til Emilie.)

                             Grdmd. Lau Nielsen og

                             Niels Vilhelmsen af Vindinge[76]

                      iii.   Frans Anton Julius Andersen #1798, * 26 dec 1865 i Roskilde Domsogn, † 7 jan 1866 i Roskilde, begravet 11 jan 1866 i Roskilde.

            39.     iv.   Frans Anton Julius Andersen #139 * 21 feb 1867.

            40.     v.    Kristian Edvard Andersen #6290 * 24 apr 1874.

 

17.  Maren Christine Smith #437, * 28 mar 1831 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Faddere ved dåben var: Forvalter Molrup Aastrup, Handelsbetjent Carl Barnucka do, Frans Barnucka begge fra Holbæk, Madame Smith af Ugerløse Kro.

       Hendes broder Folmer Dyrlund Smidt dør hjemme hos hende den 25 aug 1898

      

       I en folketælling for 1850 er der en pige Maren Smith i pleje hod Niels Christian Christensen og Ane Smith som er hendes faster. Hun blev gift med Laurits Christian Ditlev Poulsen #464, * 14 augUST 1830 i Sorterup sogn, Sorø amt,[77] (søn af Mandrup Poulsen #19959 og Trine Christine Becker #19960).  Laurits: Ved vielsen var følgende forlover Mantrup Poulsen Kirkesanger og Skolelærer i Pedersborg

       og Søren Smith Kjøbmand i Sorø.

       Har bliver hjælpelærer i Munkebjergby 1851, 1852 lærer i Sørbymagle, 1856 i Karebækstorp, 1859 i Fuldby, og 1874 i Slaglille alt er ved Sorø

       Der er 3 børn i deres ægteskab.

                             Børn:

                      i.     Ane Kirstine Marie Poulsen #19958, * 18 febRUAR 1859 i Karebæk, Sorø amt., Karebækdtorp.[78]  Faddere til hendes dåb. Enkefrue Christensen af Sorø.

                             C.B. Mandrup Poulsen af Pedersborg

                             Mandrup samt Skolelærer Poulsen af Pedersborg.

                             Skolelærer Clausen af Karebæk

                             Gårdejer U. Hansen af Karebækstorp.

                      ii.    Karen Marie Poulsen #20143, * 30 maj 1861 i Bjernede sogn Sorø amt.[79]

 

18.  Claus Bertrand Christensen Smith #438, * 11 nov 1834 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.[80]  Han er Fadder ved sin søsters barn Niels Marius Andersens dåb. og han var ved sin søster Anne Maries vielse, bestyrer af Skomagerkroen. Han blev gift med Christine Hermansen #1878.

                             Børn:

                      i.     Hans Christian Smith #1879.

 

19.  Bolette Christine Smith #440, * 28 mar 1840 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a., † 3 maj 1911 i Frederiksberg.[81]  Bolette er Lizzies oldemors søster.

       Faddere: Mad. Christine Sørensen, Gæstgiver Smith Uggerløse,  Jfr. Hilaria Sheclend Holbæk, Frantz Barnucka Ibid. (Samme ). Hun blev gift med Iver Frederik Ludvig Mansa #16139, * 8 mar 1835 i Engestofte sg., Musse h.,[82] (søn af Johan Ludvig Mansa #16140 og Ivare Petrine Hviid #16141), † 1916.  Iver: Forvalter på Grønholt.

                             Børn:

            41.     i.     Wilhelmine Marie Mansa #16142 * 25 maj 1863.

                      ii.    Ivare Louise Mansa #16143, * 13 okt 1863 i Ørsted sg., Ramsø h.[83]

                      iii.   Frederik Ludvig Mansa #16635, * 2 dec 1865 i Ørsted sg., Ramsø h. København a.[84]  ved Vielsen Sergent i Kjøbenhavn Garderhussarregimentets kasserne. Han blev gift med Laura Jensine Petersen #16636, * 31 jul 1871 i Sundby Øster Kbh.[85]  Laura: Vielsen Forlovere: Forvalter Iver Frederik Ludvig Mansa af Grønholtgaard og Maskiningeniør Carl Valdemar Birk i Roskilde.

                      iv.   Axel Mansa #20126, * 29 febRUAR 1868 i Ørsted sg., Ramsø h.[86]

                      v.    Johan Edvard Mansa #16155, * 1871 i Borup Sg., Ramsø h.[87],[88]

                      vi.   Frantz Anton Mansa #16156, * 26 oktOBER1873 i Borup Sg., Ramsø h.[89],[90]

                      vii.  Niels Emil Mansa #16157, * 1875 i Borup Sg., Ramsø h.[91]

                      viii. Ivar Mansa #16154, * 3 aug 1877 i Borup Sg., Ramsø h.[92],[93]

                      ix.   Poul Christian Mansa #16158, * 1879 i Borup Sg., Ramsø h.[94]

 

20.  Johannes Baptista Barnucka Smith #441, * 24 dec 1844 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.  Lærer. Dimm. den 26 og 27. juni 1865 Jonstrup Seminarium. med ret dårlige karakterer men bestod dog eksamen og fik udmærkelse i Kirkesang. han spillede ikke på orgel.,  1.12 1884 lærer i Overvisskum v. Viborg.1.11 1875. lærer og Kirkesanger i Kisserup v Roskilde.

       Faddere: Gæstgiver Smith Uggerløse, Handelsbetjent Søren Smith, Folmer Dyrlund Smith, begge Sorø. Jmf. Rasmine Holm, Skomagerkroen Jfr. Johan. Kirstine Smith Holbæk. Han blev gift med Maren Stine Amalie Hansen #860, * 17 nov 1849 i Damsholte sg. Præstø a.,[95] (datter af Hans Rasmussen #4567 og Johanne Andersen #4568).

                             Børn:

                      i.     En Datter #4686, † i død ung.

            42.     ii.    Niels Dyrlund-Smith #5715 * 12 jan 1877.

 

21.  Anna Maria Barnucka #485, * 3 jul 1832 i Holbæk, † 26 sep 1871 i København.  død af Hjertesygdom. Hun blev gift med Ingvard Bailum #486, kaldenavn Eduard Bailum, * 6 apr 1833 i Skive Købstad., Hindborg h., Viborg.,[96] (søn af Anders Lausen Bailum #15754 og Gjertrud Marie Laurisdatter #15755), † EFT ER1897.  Ingvard: Hans dåb i Skive Kirke. Faddere Slagter Niels Pedersens hustru Ane Marlene Larsine Caroline Bailum, Skomager Nicolai Svanberg, Skomagersvend Bendt Smith, Christen Werner Aae, af Skive. Moderen introduceret den 9 juni.

      

       Guide i Generalstaben i København

       han var altså attacheret ung Officer der blev anvent som fører for en kollonne, Medlem af et korps der danner en slags livvagt for hærføreren og forrette ordonanstjeneste. Guiderne skulle have rang med underofficererne i Armeen.

                             Børn:

                      i.     Frantz Anton Bailum #12149, * 22 sep 1863 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.[97]  Faddere til dåben: Madam M. Barnucka., Forvalter S. Smith, Uggerløse., Gæstgiver Barnucka, uggerløse.

                      ii.    Franziska Gertrude Bailum #12150, * 16 nov 1865 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.[98]  Hun blev gift med Frands Peter Nicolai Nehammer #13539, * 15 jul 1857 i Mullerup., Drøsselbjerg sg.,,[99] (søn af Johannes Conrad Nehammer #13543 og Julie Kirstine Omøe #13544).  Frands: Faddere Fornavn ? Lassen og Frøken Laura Lassen af Kalundborg, Forpaget C. Colstrup af Bødstrup teglmark, Kjøbmand Daugaard af Slagelse, samt barnets forældre.

                            

                             Kirkebogen for Musse sogn 616 Corpulerede:

                            

                             Ungkarl Frants Peter Nicolai Nehammer Kjøbmand i Mullerup på Sjælland 30 år gammel , født i Mullerup den 5 Juli 1857, døbt den 15 sep 1S.a. Drosselbjerg Kirke Vacineret 24 juli af Læge T: Hemming ~ Pige Anna Marie Pouline Henriette Christensen, 22 år på Bramslykke

                             viet den 4 marts i Hjemmet.

 

22.  Johannes Batista Smith #545, * 30 jun 1835 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.  Han blev gift med (1) Ane Cathrine Andersen #7163, * 19 oktOBER 1838 i St Tåstrup sg. Merløse h. (datter af Anders Andersen #7164 og Elsa Marie Christensen #20515).  Ane: Ved Konfirmation

       1853 i St. Tåstrup Kirke.

       Ane Cathrine Andersen i Ubberup, Datter af Gaardmand Anders Andersen og Hustru Elsa Marie Christensen.

       Født den 19 oktober 1838 Hjemmedøbt den 2. November  og den 24 November blev Dåben konfirmeret i Kirken.

       Fine karakterer. Han blev gift med (2) Caroline Amalie Luise Sophie Schou #547, * 10 janUAR 1846 i Augustenborg (datter af Hans Christian Jepsen Schou #1821 og Ane Cathrine Bendicte Møllersted #1822).

                             Børn:

                      i.     Ane Sophie Smith #12425, * 9 sep 1865 i Stenmagle.[100],[101]

                      ii.    Jens Christian Smith #12426, * 23 feb 1868 i Stenmagle sogn Sorø Amt.[102]  Faddere

                             1. Jmf. Maren Kirstine Pedersen

                             2 Ungkarl Søren Smith af Uggerløse

                             3. Grdm. Hans Jensen Af Stenmagle.

                             Gaardforpagter Lauritz Jørgensen af Stenmagle.

                      iii.   Marie Christine Smith #7165, * 24 maj 1869 i Stenmagle sogn Sorø Amt.,[103] † 21 julI 1882 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 26 julI 1882 i Ugerløse kirkegård.[104]  Hun blev døbt i Stenmagle kirke den 30 Juli. Her er hendes fader Mølleforpagter af Stenmagle mølle. fadderne til dåben var

                             1. Jomfru Clausine Eline Smtith i Hagested

                             2. Forvalter Søren Smith i Ugerløse

                             3. Forvalter Otto Schnack Stenmagle

                             4. Møllersvend Niels Hansen i Stenmagle.

                            

                             Det er naturligvis hendes far der anmelder hendes død for Skifteretten, Men det eneste der står er at hun efterleves af sin far og to søskende nemlig Anne Sofie og Jens Christian.

                      iv.   Hans Christian Smith #20516, * 17 marTS 1885 i Ubberup, Ugerløse sogn, † 16 aprIL 1885 i Ubberup, Ugerløse sogn,[105] begravet 21 aprIL 1885 i Ugerløse kirkegård.  Døbt samme dag som han døde.

                      v.    Carl Marius Dyrlund Smith #20896, * 5 AUGUST 1883 i Uggerløse.

                      vi.   Ane Katrine Smith #4687, * 23 maj 1880 i Ugerløse kirke.

                      vii.  Ingeborg Karla Marie Smith #4688, * 11 nov 1881 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

                      viii. Karl Marius Smith #4689, * 5 aug 1883 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a.

                      ix.   Hans Christian Smith #4690, * 17 mar 1885 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 16 apr 1885 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 21 apr 1885 i Ugerløse kirke.

                      x.    Anna Kirstine Marie Smith #4691, * 13 maj1886 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 6 apr 1888 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 11 apr 1888 i Ugerløse kirke.

                      xi.   Dora Valborg Smith #4692, * 14 sep 1887 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 27 sep 1887 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., begravet 2 okt 1887 i Ugerløse kirke.

 

23.  Inger Kirstine Smith #442, * 22 jan 1837 i Uggeløse Sogn.[106]  kommer i pleje på Skomagerkroen. Hun blev gift med Jørgen Wendelboe Johansen #4685 (søn af Johan Andersen #20305 og Maren Kirstine Kjeldsdatter #20306).  Jørgen: Det ser ud som om han har haft sit eget lodsselskab "J. Johansen".

                             Børn:

                      i.     Jens Smith Wendelboe Johansen #20137, * 4 JUNI 1859 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.[107]  Faddere til dåben

                              [?] Smith fra Ugerløse.

                             Sophie Johansen fra St. Jørgensbjerg

                             Lods Johan Andersen fra St. Jørgensbjerg

                             Søren Smith og Johannes Smith Ugerløse (hendes brødre).

            43.     ii.    Anna Maren Kirstine Johansen #20141 * 17 augUST 1861.

                      iii.   Frederik Frants Wendelboe Johansen #20138, * 6 OKTOBER 1866 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.[108]

                      iv.   Niels Wendelboe Johansen #20139, * 7 SEPTEMBER 1871 i Frederikssund.[109]

                      v.    Ane Kirstine Johansen #20140, * 3 JULI 1874 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.[110]

 

24.  Jens Gottfried Smith #469, * 24 feb 1840 i Ugerløse sg., Merløse h., Holbæk a., † 17 okt 1893 i Cambridge Minesota USA.  Udvandrede til USA Oktober 1891. Han blev gift med Karolina Maria Gundersdatter #499, * 9 nov 1841 i Grimstad i Norge, † 17 okt 1902 i Cambridge Minesota USA.

                             Børn:

            44.     i.     Jenny Frenska ? Smith #514 * 2 nov 1865.

            45.     ii.    Gunnar Christian Smith #515 * 7 feb 1868.

            46.     iii.   Anna Maria Mathilda Smith #516 * 6 mar 1870.

                      iv.   Olga Sophia Smith #517, * 26 sep 1871 i Grimstad Norge, † 12 aug 1899 i Cambridge Minesota USA.  Hun blev gift med Coates #1851.

            47.     v.    Agnes Margreta Smith #518 * 13 sep 1873.

                      vi.   Olena Katrina Smith #519, * 10 jun 1877 i Cambridge Minesota USA.

                      vii.  Lydia Sifora (?) Smith #520, * 27 mar 1881 i Cambridge Minesota USA, † 24 jun 1881 i Cambridge Minesota USA.

                      viii. Johannes Ingvoll Smith #521, * 7 jan 1883 i Cambridge Minesota USA.

 

25.  Johannes Baptist Barnucka #609, * 9 nov 1841 i Holbæk, † 3 apr 1914 i Kalundborg by., Holbæk a., begravet 9 apr 1914 i Kalundborg by., Holbæk a.

       Jhan blev døbt i Sct. Nicolai Kirke den 7 januar 1842; fadderne i kirken var Madam Barnucka, Jomfru Christensen, købmændene C. og F Barnucka, og Proprietær Kalko.

       Johann blev vacineret mod Kopper.

       Bådfører i Bykær senere kromand. Bisættelsen foretaget af Stiftsprovst Hofmejer. Rentier.

       Skifteretten tager sig af hans død ved at give konen tilladelse til at sidde i Uskiftet bo. noget de to børn også giver tilladelse til. det bliver berigtiget af skifteretten den 26 april 1915. den 4 april 1914 anmelder Hr. Carl Barnucka København, at hans fader Rentier Baptist Barnucka Slotsgade i Kalundborg hersteds under gaards dato er afgået ved døden 72 år gammel. side 196. den 16 april1914 bliver skifteretten sat for at give enken Kirsten Knudsen ret til at sidde i uskiftet bo. ud over enken er deres to børn også til stede nemlig Carl Barnucka og Dorthe Marie Barnucka der er gift med Sagfører Emil Hilbert de gav deres samtykke og derefter er sagen afgjort. Han blev gift med Kirsten Knudsen #565, også kendt som Kirstine Kuntse, * 29 dec 1844 i Gislev Sogn Svendborg amt. (datter af Knud Pedersen #1863 og Anne Marie Mathiasdatter #1864), † 8 apr 1923 i Sundby Hospital,[111] begravet 13 apr 1923 i Bispebjerg Krematorium.[112]  Kirsten: Bliver kaldt for Kirstine og Stine Er i Kalundborg 1911. også kaldt Kirsten Kuntse

      

       ved sin død oplyst at hun boede fra 1916 1/11 på Alfred Sørensens Alle 4 .,1.  Fillips sogn Sundbyvester og indskrevet som Kirstine Barnucka og der opgives at hun er født 31/12 1845 i Sandager på Fyn. Gislev sogn.

                             Børn:

            48.     i.     Carl Barnucka #566 * 12 dec 1865.

                      ii.    Frederik Emil Barnucka #567, * 8 maj 1868 i Bybjerg Orø, † 21 jul 1886 i Skt.Mikkels sogn Slagelse., begravet 26 jul 1886 i skt. Mikkels sogn Slagelse.  døde på Slagelse sygehus.

            49.     iii.   Dorthea Marie Barnucka #568 * 12 aug 1873.

                      iv.   dødfødt søn #1866, * 5 jul 1881 i Orø sg., Tuse h., Holbæk a.

 

26.  Hans Peter Barnucka #549, * 14 jan 1844 i Holbæk, † 3 jan 1896 i Slagelse,[113] begravet 10 jan 1896 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a.[114]

       Han blev døbt den 2  maj 1844. faddere var Madam Fr. Barnucka. Jomfrue Sm ith født Kalko, Slagter Christensen, Proprieyær Kalko, Arbejdsmand C, Barnucka, og Kromand Hans Pedersen. (altså hans morfar.)

       Skolelærer 1863 fra Jonstrup Seminarium, Lærer i Skjellerup ved Silkeborg 13 .1. 1867., i Solbjerg ved Slagelse 1873.

       Der er to børn der er døde inden de skriver testamente.[115]

       Vielsen : Forlovere Bryggeribestyrer N. Olsen og Kjøbmand Hans Petersen begge af Slagelse Tillysning i St. Mikkels sogn., Kirkens embede ere blevet honoreret. der blev ingen børn.[116]

       Hans  Død.

       død den 3 jannuar 1896. i Slagelse., St. Mikkels sogn. begravet på Solbjerg Kirkegård den 10 jannuar 1896. Præsten bemærker til denne begravelse "Skolelærer og Kirkesanger i Solbjerg . Siden 1 jan 1896 Pensioneret og bosat i Slagelse, Skolegade 273. Pastor Beck stod for begravelsen.

       Da han dør fremlægges et testamente hvor de som ægtefolk gør hinanden til livsarvinger, det er noteret i Notarialprotokolen.[117]

       Skifteprotokolen er delt op i flere afsnit, efterhånden som oplysningerne kommer ind til Skiftefogeden.

       den 4  jannuar 1896 anmelder Købmand Hans Andersen fra Slagelse at Hans Peter Barnucka er død dagen før. han lovede snarest at indfinde sig efter begravelsen og give skifteretten meddelelse om arveforhold og at Boet ikke blev forringet.

      

       den 6 februar afleveres et Testamente.  det er oprettet den 21 februar 1883. .

       Undertegnede Ægtefolk, Skolelærer i Solbjerg Hans Peter Barnucka og Hustru Jensine Johanne Barnucka f. Olsen, der ikke havde Livsarvinger, bestemmer herved, at naar en af os ved døden afgår skal den Efterlevende være den først afdødes Arving, og som saadan overtage og beholde som sin ejendom, samtlige boets ejendele, det være sig fast Ejendomme, rede penge, Penge eftekter og løsøre, intet i nogen maade undtagen uden Skifterettens mellemkomst, og uden derimod skal kunne rejses nogen indsigelse for først afdødes Arvinger .  Det skal derfor staa den efterlevende frit for ved Testementarisk bestemmelse at disponere over det hele bo. Men skulde den længst levende uden at have gjort brug af denne ret, skal alt hvad den lægst levende efterlader sig deles mellem vore arvinger efter loven. således at den ene halvdel tilfalder den først afdødes, og den anden havldel den sidst afdødes arvinger

        den 22 sep 1866 modtager Skifteretten en Kvitering for modtagelse af Arveafgift.   Og hermed er sagen afsluttet.[118] Han blev gift med Jensine Johanne Olsen #550, * 23 jun 1844 i skt.Mikkels sogn Slagelse (datter af Carl Niels Olsen #475 og Mette Kirstine Jensdatter Pedersen #476).  Jensine: Hun skulle være Sygeplejerske efter mandens død i Slagelse.

                             Børn:

                      i.     Fransiska Antonette Barnucka #15800, * 3 mar 1875 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a.,[119] † 12 sep 1880 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a., begravet 16 sep 1880 i Solbjerg Kirkegård.  Båret af Brygger Olsens Hustrue i Slagelse.

                             Faddere: Enken Kristiane Olsen i Slagelse

                                              Brygger Olsen i Slagelse

                                              Kjøbmand Hans Petersen i Slagelse

                                              og Barnets fader.

                            

                             Skifteprotokol. 13 september 1880. at Fransiska Antoinette Barnucka, 5 Aar gl.Datter af Skolelærer Barnucka i Solbjerg er død igaar, intet at skifte.

                      ii.    Johanne Marie Barnucka #16629, * 1872 i ?, † 26 sep 1882 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a.,[120] begravet 2 okt 1882 i Solbjerg sg., Løve h., Holbæk a.

 

27.  Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko #553, * 14 jan 1836 i Vennelyst i Kirke Såby sogn Roskilde amt., † 17 okt 1907 i Tårbæk, begravet i Frederiksberg Frue Kirkes sogn.  Han blev gift med Helga Marie Engel #570, * 25 maj 1839 i Frederiksberg (datter af Adam Wilhelm Engel #12509 og Mette Bolette Frederiksen #12510), † 17 sep 1911 i Tårbæk, begravet 22 sep 1911 i Frederiksberg.[121]

                             Børn:

                      i.     Hulda Hilario Kalko #571, * 8 sep 1863 i København.[122]

                      ii.    Axel Hilarius Kalko #572, * 30 jun 1865 i Kbh.,[123] † 26 jun 1931 i København, begravet i Vor Frue Kirke ., København.  Han blev gift med Fanny Emilie Klenz #573, * 14 feb 1863 i København (datter af Gotfred Christian Wilhelm Klentz #15660 og Johanne Cathrine Bernhøft #15661), † 27 aug 1939 i Helsingør.

                      iii.   Oscar Hilarius Kalko #574, * 4 okt 1866 i København, Nørregade 25,[124] † 18 feb 1923 i Kbh.   Overretssagfører i Kbh 1910.

                      iv.   Harriet Hilarius Kalko #15662, * 9 jul 1868.[125]

            50.     v.    Frans Adam Vilhelm Hilarius Kalko #575 * 12 jun 1872.

                      vi.   Johannes Baptista F. Hilarius Kalko #577, * 16 feb 1876 i København,[126] † 26 nov 1941 i KH. Kbh.[127]  Fulde navn Johannes Baptista Ferdinand Hilarius Kalko. Han blev gift med (1) Johanne Louise Hansen #578, * 20 dec 1875 (datter af Thorvald Emil Hansen #580 og Marie Jørgensen #581).  Han blev gift med (2) Karen Ellen Gerda Højer #579, * 6 mar 1899 i Frederiksberg (datter af Jørgen Høier #582 og Kirsten Rasmussen #583).

 

28.  Anne Marie Hilarius Kalko #555, kaldenavn Marie Kalko, * 17 maj 1840, † 7 mar 1899.  Hun blev gift med Axel Harald Balduin Andersen #584, † 5 maj 1885.

                             Børn:

                      i.     Hjalmar Hilarius Andersen #585, * 21 okt 1872 i København.

 

 

Niende Generation

 

29.  Niels Christian Christensen Smith #495, * 6 apr 1852 i Sorø, † 16 decEMBER 1915 i Frederiksberg Hospital. af Nephrititis Cron. Nyresygdom,[128] begravet 21 decEMBER 1915 i Frederiksberg Gamle Kirkegård.  Samtlige personer i husstanden

       København, København (Staden), Vinkelvej, Vinkelvej, Stuen, 14, FT-1880, C8457

       Navn:     Alder:           Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:     

       Jens Godfred Smith    28                  Ugift             Landbrugscandidat, Forpagter                                      Sorø    

       Niels Christian Christensen Smith    27                  Ugift             Tømmermester                                          Sorø    

       Karen Hansen              60                  Ugift             Husholderske                                           Kindertofte Sogn       

      

       Samtlige personer i husstanden

       København, København (Staden), Lykkesholmsvej (Lige numre), Frederiksberg, Lykkesholmsvej 22, Forhus Stuen tv, 1, FT-1885, D3132

       Navn:     Alder:           Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:     

       Niels Christian Christensen Smith    32                  Gift               Husfader       Tømrermester                      Sorø    

       Sophie Christiane Smith                    28                  Gift               Husmoder                           Kjøbenhavn

           

       Niels Christian boede på Lykkesholms alle 22 da han fik sønnen Louis i 1885 se opslag i Kirkebogen , og efter folketællingen.

      

       Folketællingen 1890:

       Frederiksberg Allie 23. Ejer Enkefru C. Metzgen

       Stuetagen, 1 Familie, Forhus.

       1. Niels Christian Christensen Smith 37 År Født i Sorø. Tømrermester.

       2. Sophie Christiane Smith Hustru 33 år fra København

       3. Louis August Christensen Smith 4 år, Søn

       4. Frantz Emil Vallentin Smith 2 år, Søn

       4. Vallentine Cathrine Metzgen 68 år., Husejer, Tante ?

       Folketællingen 1901

       Lille Rosenborg ejes af N. C. C. Smith, men de bor ikke i huset.

       Da var deres adresse Gl. Kongevevej 43 , 3,sal (opslag 7. 1901) men der er en bemærkning om at han kom fra Roskilde i 1874.

      

       1906 bor de Frederiksberg alle 23. Opslag 51

        på 3. sal til venstre, , her står at han kommer fra Gl. Kongevej i 1901.

      

       Folketælling 1906.Her får man at vide at de kom fra Gl. Kongensgade (Nummer ikke opgivet.). i 1901.

       1. N. Chr. Chr. Smith f. 6.4. 1852 Sorø Tømmermester og foreretning Frederiksberg alle 23.

       2. Sophie Smith f. 14.12. 1856, København Husmoder.

       3. Louis   "   2.8.1885 søn , Tømrersvend

       4. Frants  "  11.7.1887 søn  Murerlærling

       5. Ellen Margretha Smith 2.7.91 datter

       6. Hanne Petersen 23.7.1869 Hastrup, Sjælland, tjenestepige.

       Der er 10 lejemål i ejendommen og den beboes af 42 personer.

      

       Folketællingen 1911

       Her har Frants været på en tur til Tyskland og kom tilbage i 1910 huset rummer 9 husstande og 34 personer.

      

       Folketælling 1916 Opslag109 - 110 og 111.

       Her er det hustruen der nu er enke som  står for virksomheden "N.C. C. Smith" der også ejer huset, og det ligger stadig på Frederiksberg alle 23

       Sønnen Frants er blevet Konduktør i samme.

       Her får man lidt at vide om familiens økonomi. Selv om Tømrermesteren nu er død så er det hans årsindtægt og formue der opgøres af skattevæsnet. Han havde en årsløn på 3024 kr. samt en formue på 61000 kr.  af skat skulle der betales 131 kr. til staten og 109 kr til kommunen.

       Frantz der er Konduktør har en årsløn på 705 Kr.

       Ellen Margrethe har en årsløn som assistent i Den danske Landmandsbank på 643 Kr.

      

       Folketælling 1921 opslag 42 og 44.

       Her er der kun Frantz og Ellen tilbage af familien

       de har dog en Husbestyrerinde.  der vistnok hedder  A. Kirstein,.  Huset har 11 lejligheder og 39 beboere.

       Folketælling 1925 opslag 154

       Her er det Ellen Margrethe der er husejer. og hun har stadig Husbestyrerinde hos sig og denne gang får jeg så hele navnet på hende Adda Marie Kirstein kommer fra Odense.

       Foletællingen fra 1930 gælder kun for landsogne. Han blev gift med Sophie Christiane Michelsen #20272, * 14 decEMBER 1856 i Købehavn Fødselsstiftelsen (datter af Christian Ebbe Michelsen #20283 og Johanne Marie Metzgen #20284), † 18 oktOBER 1917 i Frederiksberg alle' 23., begravet 23 oktOBER 1917 i Frederiksberg Gamle Kirkegård.  Sophie: Er plejedatter hos familien Nicolai August Metzgen og hustru Valentine Cathrine Berg, Allerede da hun bliver konfirmeret bor hun hos Metzgen Hendes moder er søster til Nicolai og hed  Johanne Metzgen

      

       begge forældrene er omtalt i Fødselsstiftelsens kirkebog. hvor de optræder som ægtepar.

      

       Da Sophie dør går de 3 børn i skifteretten som de skal, og gør krav på at overtaget boet efter hende uden Skifterettens medvirken, og samtidigt henviser de til Testamentet af 15 september 1884. Det godkender skifteretten gerne. Men der kommer efterfølgende en boopgørelse der viser at boet udgør en værdi af 59.979 Kr. og dem skal der betales arveafgift af.

                             Børn:

                      i.     Louis August Christensen Smith #20273, * 2 AUGUST 1885 i Frederiksberg. Lykkesholms vej 22,[129] † 13 febRUAR 1920.  Faddere Købmand Søren Smith og Hustru

                             Enkefrue Metzen Frederiksberg Alle. 23

                             Forretningsfører Smith  og Hustru.

                             Københavns dødeblade

                             Landsarkivets løbenr.: S 3819

                             Louis August Christensen Smith

                             tømrermester

                             Født: 02-08-1885 Fødested: Frederiksberg

                             Død: 13-02-1920 Adresse ved død: Blekingegade 1,3

                             Ægtefælle: Valborg Vilhelmine Catharina Født: 11-09-1888 Fødested: Frederiksberg

                             Antal hjemmeboende børn: 3. Han blev gift med Valborg Vilhelmine Catharina Olsen #20280, * 11 sepTEMBER 1888 i Frederiksberg , Nordre Fasanvej 9,[130] (datter af Heinrich Vilhelm Olsen #20281 og Anna Catharine Rasmussen #20282).

                      ii.    Frants Emil Valentin Smith #20274, * 11 julI 1887 i Frederiksberg, Lille Rosengård., † 10 junI 1921 i Frederiksberg Hospital. af Blodstyrtning. (Hæmatemeris), begravet 16 junI 1921 i Frederiksberg Gamle Kirkegård.  Dåben, Faddere:

                             Forældrene

                             Enkefru Valentine Metzger af Lille Rosenborg.

                             Michelsen i Frederiksberg Alle.

                             Moderen 30 år.

                             Jordmoder Flemmer.

                             dette fra AO. opslag 373, 1884 - 87. Frederiksberg Kirkebog.

                             Frants bliver uddannet som murer, og bliver omkring 1921 ejer af Frederiksberg alle 23. her er han Murermester

                            

                             I Skøde og panteprotokolen er der en bemærkning i registeret om at der er en Arveudlægsbøde til ham den 29/6 og den 18/8 1920.

                      iii.   Ellen Margrethe Smith #20275, * 2 JULI 1891 i Frederiksberg, Frederiksberg alle 23.[131]  Faddere:

                             Forældrene og fhv. Købmand fra Køge Søren Smith og Hustru.

                             Moderen 34 år gl.

                              Jordmoder A. Larsen.

                            

                             1925 er det Ellen der står som ejer af Huset  Falkoner alle' 23, hun er da Assistent i Landmandsbanken.

 

30.  Inger Kristine Ellen Smith #496, * 10 jan 1854 i Sorø.  Faddere : Madame Laura (?) Smith, Handelsbetjent S. Smith, Kjøbmand J. (.) Hansen vacc. 15.9.54 Konf. 24.4.1870. Bryll. lyst i Sorø Kirke 4.11.83

       konfirmeret på adressen Storegade. Hun blev gift med Vilhelm Peter Bonnichsen #497, fødenavn Wilhelm Peter Gunlygsen, * 27 nov 1860 i København (søn af Peter Bender #500 og Vilhelmine Gunlygsen #501).  Vilhelm: Da han bliver døbt i Trinitatis Kirke, Kaldes han Wilhelm Peter Gunløgsen, Hans mor er Ugifte Vihelmine Gunlygsen Møntegaden 6. og udlagt fader er Styrmand Peder Bender, Hans faddere er Mad. Bonnesen og Mad. Lindorf. Ifølge kgl. bevillinge ændres navnet Gunløgsen til Bennichsen den 11 jun 1874.

       Kilde Akivalieonline. opslag 124. Trinitatis sogn 1858 - 1861.

                             Børn:

                      i.     Søren Peter Eiler Bonnichsen #17499, * 15 maj 1886 i København.  han født på Abildgaards gade 15 st.

                             faddere: Forretningsfører G. Smith og Hustru. J. Bonnichsen og L. Smith. [G. Smith er sansynligvis Jens Gotfred Smith direktør for Trifolium Mælk.

                      ii.    Vilhelmine Louise Christiane Bonnichsen #17500, * 13 sep 1888 i København.  Hendes dåb: Faddere er hendes mor, Fuldmægtig C. Bonnichsen og fru Anna Bonnichsen.

 

31.  Valter Max Emanuel Søren Smith #502, * 6 feb 1856 i Sorø,[132] † 16 nov 1909 i Odense.  faddere ved dåben:

       Baaren af Mad. Philiphine Smith. Kjøbmand Folmer Smith, Fuldmægtig S. Smith, Handelsbetjent Klug. Alle Sorø. Sagfører i Holstebro og Odense. Han blev gift med Maria Sophia Birgitte Gleerup #503, * 16 nov 1857 i Holstebro (datter af Mourits Gleerup #563 og Maria Sophie Smith #564), † 6 feb 1939 i Slagelse sct. Peder sg., begravet 12 feb 1939 i Slagelse.[133]

                             Børn:

                      i.     NN Smith #19075, * 19 feb 1891 i Odense, † 19 feb 1891 i Odense., St. Hans sg.[134]

 

32.  Henrik Christian Dyrlund Smith #504, * 5 dec 1857 i Sorø.[135]  Faddere ved dåben:

       Mad. L. Smith, Kiøbmand Klug , Kjønmand F. Smith. Fuldmægtig S. Smith alle af Sorø

       Ved vielsen: Kirkebogen for Sorø

       Henrik  Christian Dyrlund Smith., søn af Kjøbmand Søren Smith og Hustru Louise Chathrine f. Keutzbach., født i Sorø den 20-4 57 dbt. 30/4 58 konf. i Sorø Kirke den 20/4 73. Manufakturhandler i Sorø., Ungkarl 27 år.

       Forlovere var . Brudgommens fader Kiøbmand S. Smith og Brudens plejefader Fabrikant H. C. Lunge, begge af Sorø. Løst Vielsesbrev dateret og forsynet med det kngl. Segl, 27/5 85. altsaa ingen lysning. viet 31 maj 1885 i Kirken.  Brudgommens forsørgelssted er Sorø, Attest derfor af 27/5 85. Attest fra den mindreaarige Bruds Curator Tømmermester Sick hvori Samtykke til Ægteskab meddeles, dat 28/5 85. Han blev gift med Christine Marie Larsen #505, * 10 okt 1864 i Næsby sg., Tybjerg h., Præstø a. (datter af Jens Larsen #506 og Christine Marie Lunge #507), † 1 okt 1917 i Odense.  Christine: Mikrokort no 3/4., 2- 516- 3 Fødte. Christine Marie Larsen.

       Ugift Fruentimmer Christine Marie Lunge, Udlagt Barnefader Ungkarl og Snedkersvend  Jens Larsen af Næsby., Baaret af Karen Marie Lunge, Husmd. Jens Lars Hansen, Husmd. Chritoffer Christensen, Ungkarl Hans Chr. Lunge alle af Næsby. Moderen 20 år

       Vielsen I Sorø Kirke. Christine Maria Larsen datter af Ugift Christine Maria Lunge,og udlagt Barnefader Ungkarl Smedesvend Jens Larsen af Næsby, Plejedatter

       af Jernstøber Maskinfabrikant Lunge i Sorø., Hun født i Næsby 10/10 64. dbt. 12/11 64. hjemme hos Plejefaderen, Priorgade i Sorø.Pige 20 år.

      

       Konf. 20-4-1879 i Sorø.

                             Børn:

                      i.     Peter Knud Dyrlund Smith #1850, * 7 aug 1886 i Sorø,[136] † 26 jan 1939 i København.  Faddere til Dåben: Jernstøber Hans Christian Lunge og Hustru

                             Enkefru Bonnichsen f. Smith. Maskintegner Carl Lunge, Kammerråd S. Smith og barnets fader. Han blev gift med (1) Louise Elisabeth Larsen #19076, * 17 feb 1887 i Frederiksberg,[137] † 31 okt 1918 i København.  Han blev gift med (2) Edit Derinda Stockel #19077, * 28 dec 1897 i Struer,[138] † 22 sep 1969 i Menton, Frankrig.

                      ii.    Sigrid Louise Marie Dyrlund Smith #16100, * 10 maj 1894 i Sorø,[139] † 15 okt 1896 i Sorø, begravet 20 okt 1896 i Sorø kirkegård.  Faddere til Dåben:

                             Jernstøber Hans Chr. Lunge og Hustru Kirsten Enkefru Bonnichsen f. Smith., Maskintegner Carl lunge, Kammerråd S. Smith. og Barnet forældre. alle af Sorø.

                            

                             dødsstedet er på adressen Realgade 29.

 

33.  Anne Marie Louise Smith #16101, * 25 jan 1862 i Sorø.[140]  Hun blev gift med Niels Christian Stricker #16955, * 16 nov 1858 i Fløng sg. Sømme h.,[141] (søn af Børge Thor Carl Stricker #16957 og Cathrine Agate Hansen #16958), † 26 sep 1939 i Gentofte Amtssygehus,[142] begravet 30 sep 1939 i Hvidovre Kirkegård.  Niels: Konfirmeret i Hvedstrup Kirke, Niels Christian Stricker i Gundsølille. den 20 april 1873 forældre forhen Møllebestyrer i Hove Mølle Børge Thor Carl Stricker og Cathr. Agathe Hansen . Niels Christian er født på Langebjerggaard i Fløng.

      

       Deres vielse er forloverne følgende, Forhenværende Gårdejer Børge Thor Carl Stricker af Gjerlev Præstegård ved Randers, og Forhenværende Købmand i Sorø Søren Smith

       Ved datteren Anna's dåb er han mejerist på Falkoneralle 100.

       forpagter af Eriksminde i Hvidovre, medlem af Hvidovre sogneråd 1909 til 1913. formand for samme 1912 -1913 Sognefoged i Hvidovre fra 1. maj 1922, død 26 sep 1939 i Gentofte på Amtssygehuset. Begravet 30 sep. 1939 på Hvidovre Kirkegård.

                             Børn:

                      i.     Anna Gudrun Stricker #16956, * 3 sep 1893 i Frederiksberg.  Dåben i Frederiksberg Kirke

                             født den 3 september på Falkoneralle 100

                             forældre Mejerist Niels Christian Stricker og Hustru Ane Marie Louise Smith. hun 31 år.

                             døbt 1 oktober 1893 i Frederiksberg Kirke af en af sognets præster.

                              Faddere Forældrene og og forhen Propietair Børge Stricker af Gjerlev ved Randers, Pastor Adolp Stricker samme steds. [Randers]

                             Forældrene viede i Frederiksberg kirke 19-7-1890 i Frederiksberg Kirke

                            

                             Konfirmeret i Hvidovre Kirke den 26 apr 1908 hendes forældre er forpagter på Eriksminde i Hvidovre.

 

34.  Joseph Emanuel Smith #449, * 30 sep 1856 i Sorø.[143]  Faddere: Kjøbmand s. Smith,Fuldmægtig S. Smith. Udvandret til USA (ifg. Martin Kolnæs).

                             Børn:

                      i.     Emanuel Smith #954.

                      ii.    Kate Smith #955.

                      iii.   Martha Smith #956.

                      iv.   Folmer Smith #957.

                      v.    Robert Smith #958.

 

35.  Charlotte Amalie Smith #448, * 30 nov 1857 i Sorø.[144]  Dåben i Sorø kirke:

       Madame Møller Kiøbenhavn

       Jomfrue Emma Sørensen i Sorø

       Kiøbmand Søren Smith

       Handelsfulmægtig s. Smith.

      

       Konfirmeret i  Stege efterår 1857.

      

       Vielsen : Forl.: Materialist Bülow i Sorø,forhenværende Kjøbmand Folmer Smith, attest for Brudg.fra Randers Fattigvæsen af. 3.10. 83 modt. Hun blev gift med Nicolai Thorvald Starup #513, * 8 sep 1843 i Stege (søn af Niels Harald Starup #522 og Thora Mathea Sophie Smith #523).

                             Børn:

                      i.     Ellen Starup #1869.

                      ii.    Ingrid Starup #1870, * 29 mar 1886 i St Morten, Randers.[145]

                      iii.   Christian Starup #524, * 28 jul 1888 i Randers, † 9 okt 1952 i Skt. Lukasstiftelsen Helleruplund sogn, begravet 14 okt 1952 i Bispebjerg Kirkegård.  Faddere: Frøken MariePoulsen , Sorø. Kjøbmand Folmer Smith , Sorø.

                      iv.   Kai Starup #1871.

 

36.  Johannes Smith #455, * 3 dec 1859 i Sorø, † 4 nov 1926 i Oslo Norge.  Eksamen 1881 i Danmark. Ansat i den Græske arme.  fra 1882 bosat i Norge. Kommunedyrlæge i Stavanger. Han blev gift med Cecilie Sophie Hagerup #556, * 18 jun 1859 i Stavanger,[146] (datter af Søren Vincents Hagrup #1872 og Wilhelmine Wilhelmsen #1873), † 6 maj 1936 i Stavanger.

                             Børn:

                      i.     Folmer Dyrlund Smith #1874, * 2 apr 1885, † 27 apr 1964 i Buøya Tregde Norge.[147]  Ansat på Landbrugshøgskulen på Ås.

            51.     ii.    Wilhelmine Smith #557 * 17 jan 1887.

                      iii.   Eiler Smith #1875.

            52.     iv.   Eivind Smith #1876 * 29 jan 1890.

                      v.    Rolf Smith #1877, * 1 okt 1893, † 16 sep 1915 i Rjukan Norge.[148]  Død af Leukæmi.

 

37.  Emma Dorthea Marie Bruhns #963, * 18 okt 1865 i Tølløse sg.  Boede ved vielsen på Valby Langgade 46. Hun blev gift med Carl Peter Hansen #11172, * 19 maj 1861,[149] (søn af Mads Hansen #11180 og Margrethe Jensdatter Pind #11181), † 8 dec 1910 i Helsingør, begravet 15 dec 1910 i St. Olai Sogn., Helsingør.[150]  Carl: om Vielsen i Valby.

       Forlovere: P. Hansen Skvaldergade 12,2. Kbh. og Frhv. P. Arvadsen Zinnsgade 4 Kbh. Ø.

                             Børn:

                      i.     Carla Ingeborg Margrethe Hansen #11173, * 4 okt 1893 i Helsingør.[151]  Krikebogen Olai Sogn, Helsingør Pag 177. no. 78.

                             Forældrene: Resturatør Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea Bruhns

                             Fadderne: Enken Marie Bruhn  Valby, Jfr. Charlotte Hansen København, Kontorbud Jens Peter Hansen København, Købmand Kr. J. Kreutz.

            53.     ii.    Carl Christian Edward Dyrlund Hansen #11174 * 14 mar 1895.

                      iii.   Carlo August Henry Emanuel Hansen #16084, andet navn Henry Carlo August Emanuel Hansen, * 12 maj 1896 i Helsingør,[152] † 22 jun 1897 i Helsingør.  Kirkebogen - Forældrene Gæstgiver Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns

                             Fadderne:

                             Moderen., Næstformand Otto Nielsens Hustru Thora f. Rasmussen, Malermester Jacob Hansen., Restaratør Biørn., samt faderen.

                      iv.   Ketty Johanne Louise Alexandra Hansen #11175, * 25 dec 1898 i Helsingør,[153] † 1 dec 1918 i Helsingør.  Dåben i Kirkebogen st. Mariæ Sogn Helsingør pag. 165.

                             Forældre Hotelejer Carl Peter Hansen Hustru Emma Marie Dorthea Bruhns

                             Fadderene: Forældrene ., Ugift Johanne Eisenhardt., Tømrer Vilhelm Bruhns.

                      v.    Axel Henry Theodor Hansen #11176, * 15 maj 1900 i Helsingør,[154] † 27 aug 1900 i Helsingør.  der er ingen faddere nævnt i Kirkebogen.

                      vi.   Conny Axel Emanuel Dyrlund Hansen #11177, * 9 sep 1903 i Helsingør.[155]  Kirkebogen for fødte:

                             1903 9 september., Helingør St. Mariæ sogn., Hestemøllestræde 6., Conny Axel Emanuel Dyrlund Hansen., Hotelejer Carl Peter Hansen, Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns., 1903 18 okt ., Sognepræsten i Kirken., Forældrene. ugift Augusta Bruhns n Valby, Klner Heinrich Schwarz.

                      vii.  Paula Victoria Hansen #11178, andet navn Paula Victoria Augusta Hansen, * 8 mar 1905 i st. Olai sg., Helsingør,[156],[157] † 25 mar 1905 i Helsingør, begravet 28 mar 1905 i st. Olai sg., Helsingør.  kirkebogen for Olai sogn 1905 fødte Kvindekøn. pag 288

                             8. Marts 1905. St- Olai sogn Helsingør. Strandgade 75.

                             hendes dåb ingen Faddere nævnt.

                             dåben 25 marts i Hjemmet.

                      viii. Rosa Evanda Wilhelmine Charlotte Hansen #11179, * 31 dec 1909 i st. Olai sg., Helsingør, † 21 jul 1911 i Helsingør, begravet 26 jul 1911 i Helsingør Kirkegård.  Hun født på Stubbedamsvej "Sundborg"

                             Forældrene Kellner Carl Peter Hansen og Hustru Emma Marie Dorthea f. Bruhns.

                             Fadderne:

                             Forældrene, Baneformand Otto Nielsen og Hustru Thora f. Rasmussen

                             Ved hendes død står der i Kontraministerialbogen disse oplysninger

                             dødsprotokol st. Mariæ sogn Helsinør. Pag. 170.

                             "No. 24., 1911 21 Juli Olaigade 7 St. Helsingør St. Mariæ Sogn.

                               Helsingør Kirkegaard 1911 26 Juli.,

                               Rosa Evanda Wilhlmine Charlotte Hansen .,

                               Dt af Kellner Carl Peter Hansen Hstr. Emma Marie Dorthea  f. Bruhns . Født i Hensingør., Olaigade 7.,

                               1Aar., født i Helsingør

                               Pastor Kiørboe.,

                               Skifter., Dødsattest 22/7.11- Meningitis tuberkuloce.

 

38.  Niels Marius Andersen #857, * 7 dec 1862 i Kirke Såby., Voldborg h., Roskilde a.[158]  Faddere: Claus Smith,  Nyrupgaard,(Ane Maries broder) Grdmd. Jens Rasmussen V. Såby. Hjulmand Hans Nielsen, Jfr. Kaia Achen? V. Såby

      

       Han er forlover da hans bror Kristian Edward Andersen bliver gift med Caroline Emalie i 1895., og da Frans Anton Julius Andersen gifter sig med Marie Vilhelmine Herta Hansen i 1896. Han blev gift med Olga Andersen #12161, * 11 dec 1872 i København.[159]

                             Børn:

                      i.     Ellen Marie Andersen #12162, * 28 nov 1890 i København.[160]

                      ii.    Hans Oluf Andersen #12163, * 1892.[161]

 

39.  Frans Anton Julius Andersen #139, * 21 feb 1867 i Roskilde,[162] † 5 feb 1937 i Københavns amts sygehus Frederiksberg, begravet 10 feb 1937 i Rødovre Kirke.[163]  Dåb:  Faddere. Faderen og Peder Andersen. Pedersen i Vindinge, Ane Marie Pedesen ibid.

      

       Forlovere:Niels Pedersen Skomagersvend Slotsgade 27.,4., og Marius Andersen Farveriarbejder Jagtvej 47A., 3. vielsen foretaget af Pastor Johannes Lund

      

       Begravelsen foretaget af Pastor Käsner. Han blev gift med Marie Vilhelmine Herta Hansen #140, * 7 okt 1874 i Søllerød sg., Sokkelund h. Kbh.a. (datter af Rasmus Hansen #18889 og Ane Sophie Sørensen #18890), † 5 apr 1944 i København, Tømrerstiftelsen, Østerbro,[164] begravet 10 apr 1944 i Rødovre Kirkegård.  Marie: Faddere:

       Mad. Mathilde Eiberg, Slagter P. Eiberg, Arbejdsmand Hans Rasmussen, alle af Nærum.

       Niels Lorentzen, Pige Emmely Pedersen. af Vedbæk.

      

      

       Folketælling 1880., Nærum By., Søllerød sg., 1. hus.

       Rasmus Hansen 28 år Husfader, Parcellist.

       Sophie Hansen f. Sørensen 26 år Hans Kone.

       Børn Marie Hansen 5 år,

       Theodor Hansen 1. år.

      

       Vielsen i St. Johannes Kirke.

       den 18 okt. 1896.

       Ungkarl og Tømrer

       Frands Anthon Julius Andersen. f. 21 februar 1867 i Roskilde, boende Vævergade 7 st. Søn af Arbejdsmand Hans Andersen og Hustru Ane Marie Emilie f. Smith Roskilde.

       Pigen Marie Vilhelmine Herta Hansen

       f. 7 okt 1874 i Søllerød . boende Ravnsborggade 18.3.

       Datter af Arbejdsmand Rasmus Hansen og Hustru Sophie Sørensen Søllerød.

       Forlovere Niels Petersen Skomagersvend, Slotsgade 27.,4. Marius Andersen Farveriarbejder, Jagtvej 47 St.

      

       Døde i Faxegade 8,1. sal. i Kbh. (Tømrerstiftlsen) som aldersrentenyder, der bliver afholdt privat skifte , det er hendes søn Emil der står for skiftet.

       Her en afskrift fra Skifteprotokolen.

       Privat Skifte, til Skifteretten i København, i fortsættelse af tidligere sket anmeldelse om at Enkefru Herta Marie Vilhelmine Andersen født Hansen, Faxegade 8,1. den 5 april er afgået ved døden 69 år gammel, tillader vi undertegnede at meddele:

        At: afdøde kun har været i Ægteskab med Tømrer Frands Anton Julius Andersen, der afgik ved døden den 5 feb

             1937, Jfr. vedlagte udskrift fra Københavns Amts søndre Birks Skifteret.

       At: først afdøde ej heller har været i andet Ægteskab.

       At: Afdøde ikke har efterladt andet  arveberettiget afkom end os nedennævnte Fællesbørn

      

       1. Revisor Emil Andersen Skyttegaardsvej 12

       2. Fru Viola Sofie Andersen, Peter Sabroesgade 21

       3. Fru Emma Alma Astrid Steffensen, Hviddingevej 14

       4. Fru Edit Anna Johanne Hansen Skyttegaardsvej 12

      

       [afdøde har ikke adopteret, intet Testamente eller særeje]

       Samt at vi der alle er myndige og råder over vore boer agter at overtage vore forældres bo til privt skifte og deling, idet vi påtager os ansvaret for den boet påvilende gæld og lover rettidigt at berigtige arveafgiften.

          Samtidigt bemyndiges den under 1. nævnte arving Revisor Emil Andersen Skyttegårdsvej 12. til på samtlige arvingers vegne at modtage og kvitere for ethvert boet tilkommende beløb samt til i øvrigt at foretage ethvert skridt boet vedrørende.

                                                København 15 maj 1944

       Emil Andersen.       Edit Andersen,         Emma Steffensen,          Viola Andersen.

                             Børn:

            54.     i.     Emil Andersen #422 * 10 okt 1901.

            55.     ii.    Viola Sofie Andersen #421 * 6 jan 1905.

            56.     iii.   Emma Alma Astrid Andersen #64 * 3 feb 1908.

            57.     iv.   Edit Anna Johanne Andersen #423 * 18 dec 1911.

 

40.  Kristian Edvard Andersen #6290, * 24 apr 1874 i st. Jørgensbjerg Roskilde.[165]  Faddere ved dåb:

       Johan Peder Olsens hustru af sct. Jørgensbjerg.  Hans Jensen og Hustru ibid.  Peder Rasmussen.

      

       Kirkebogen 1895 side 210 no. 206. Vielser.

       Kristian Edward Andersen Ungkarl og Skrædder, Møntergade 21,. 3. født 24 april 1874 st. Jørgensbjerg Roskilde. Forældre Stenhugger Hans Andersen og Hustru Ane Marie Emilie Smith. Faderen er enkemand. Pigen Caroline Amalie Frederikke Hansen Tjørnegade 6.-4. født 28 Jan 1868 i Lynge sg. Sorø a. Forældre Husmand Niels Hansen og Hustru Margrethe Sofie Jensen. Moderen enke og bor i Sorø.

       Forlovere Niels Marius Andersen Farveriarbejder Jagtvej 47- 3. og Hans Peter Jacobsen Skræddermester Møntergade 21..3. vielsen fandt sted 1. december 1895 Præsten var Zimmermand.

       Kristian boede ved sin vielse Møntergade 23, 3sal. Han blev gift med Caroline Amalie Frederikke Hansen #6291, * 28 jan 1868 i Lynge sg. Sorø a.,[166] (datter af Niels Hansen #6295 og Margrethe Sofie Jensen #6296).  Caroline: Faddere til dåben var: Båret af Ingeborg Jacobsen af Pedersborg Grmd. Niels Jensen, Hmd. Peder Nielsen i Haraldskildetov. Gmd. Niels Hansen

       Hendes vielse der boede hun på adressen Tjørnegade 6, 4 sal. Forlover var Niels Marius Andersen Farveriarbejder Jagtvej 47 3.sal

       og Hans peter Jacobsen  Skrædermester  Møntergade 21. Opslag 211, i Hellig Korskirkebog.

                             Børn:

                      i.     Ferdinand Hans Julius Andersen #6293, * 7 apr 1898 i Helligkors sogn København.[167]  Faddere til dåben var, Skrædder Hans Peter Jakobseb og hustru Marie f. Hansen Gothersgade 85

                             Tømrer Julius Andersen og Hustru Marie f. hansen Brosonsgade 35, 4.sal.

                      ii.    Svend Aage Andersen #6292.

            58.     iii.   Karl Frederik Johannes Andersen #428 * 26 feb 1900.

            59.     iv.   Egon William Barnucka Andersen #6288 * 1 mar 1913.

                      v.    Ejnar Andersen #6294.

 

41.  Wilhelmine Marie Mansa #16142, * 25 maj 1863 i Ørsted sg., Ramsø h.,,[168] † 6 apr 1937 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.,[169] begravet 10 apr 1937 i Ligbrænding på Bispebjerg Krematorium.  Ved hendes død skriver præsten i Kirkebogen :

       Hustru til Partikulier. Carl Ammitzbøll af Skuldelev by og sogn Horns h. Frederiksborg a.

       født paa Ørsted Mark, Ørsted sogn Ramsø H. Gammel Roskilde amt 1862., 25 maj. Datter af Ivar Frederik Ludvig Mansa og Bolette Christine Smith. Hun blev gift med Carl Ammitzbøll #16144, * 13  nov 1855 i Nørlund  Ravnkilde sg. Ålborg a.,[170],[171] (søn af Niels Ammitzbøll #16159 og Cathrine Marie Ammitzbøll #16160), † 24 okt 1940 i Skuldelev sg., Horns h.,[172] begravet 30 okt 1940.  Carl: Fødested oplyst af Skuldelev kirkebog., Nørlund er en hovedgård på 40 td. hk. i Ravnkilde Sogn

       .

       Hans mor der er enke, solgte Marienborg som ligger i Tamdrup sogn i Nim Herred. 1879 til sin søn Carl for 90.000 kr. Som igen afhændede den i 1903 for 99.000 kr. Men hvad sker der i den tid der går inden han køber Strandvejen 8  og 11 i Skuldelev ved ingen. Men

       Fredens hjem og Lærkegården må have været lagt sammen da Carl Ammitzbøll køber stedet Strandvejen 8 0g 11. Skuldelev. Købet finder sted d. 16 dec 1915 Tinglæst den 11 jan 1916 af den tidligere ejer Chr. Iversen. 3 år efter sælger han gården til sin søn Erik Ammitzbøll den 22 nov. 1918. Senere bor han i Koholmen og lever af sine penge.

      

       Alt det der kommer nu vedrører Skuldelev Kro og Gården der hører til denne.

       Der er i Realregisteret for Hornsherred en del notater af mærkelig værdi,, og følgende datoer er nævnt15/10 1912- - 22/10 1912 samt 21/9 1915 her er nævnt 3000. kr.

       så er der et notat om Overformynderiet  hvor der er nævnt en Niels Ammitzbøll og Hustru Emma Ammitzbøll, herefter igen nogle datoer 17/ 8 1916. 29/8 1916  10.000 kr.

       bortset fra det. så er der i Skøde og Panteprotokolen fra tirsdag den 29 august 1911  side 205. en fornyelse af Panteobligation.

       " Undertegnede Gård og Kroejer Carl Ammitzbøll i Skuldelev som er bleven ejer af Gaardejer Jens Peter Jensen sammesteds til 4'serie 2'afd. af Chreditkassen for Landejendomme i Østifterne Pantsatte ejendom Matr. No 16a. og 77a i Skuldelev By og Sogn Horns Herred og Frederiksborrg amt.. Tilbagestående Restgæld 20780kr. 72 øre. og erkender saaledes at jeg indtræder i forrige Debitors sted, til samme Tyve Tusinde Syvhundrede og firsindtyve Kr. 72 øre. i Forhold til den oprindeligegæld 21.000 kr. ejendommen var vurderet til en værdi af 50.000. kr.  Bygningerne er forsikret til en værdi af 2600. kr. desuden en bemærkning om at Herlighed og Jagtret er forbeholdt Selsø Herskab.[173]

       Skøde på ejendommen:

       sag 1036. Tirsdag den 11 jan. 1916.

       Stempel 131 Kr. 40 øre.

       Imellem underskrevne Parcellist Christian Iversen af Skuldelev, som sælger, og medunderskrevne Gårdejer C. Ammitzbøll. sammesteds, som køber, er i dag indgaaet og oprettet følgende.

       Købekontrakt.

       Det solgte angaar den mig C. Iversen tilhørende Ejendom i Skuldelev By og Sogn, Horns Herred, Frederiksborg amt, der er skyldsat Saaledes:

       Matr. Nr. 36 a  af Skuldelev for Hartkorn 0 tdr. 3 skp, 0 fdk. 0½ Alb.

          "       "   37a  af    "                "        "         0   "    2 "      2   "    1 1/4  "

          "       "   38a  af    "                "        "         0   "    2 "      1  "      0 3/4 "

                                       Ialt Hartkorn                0   "    7 "      3  "      2 ½   "

         Med disse ejendommes rette Grund og Tilliggende og de til samme hørende Andele paa Koholm og Svinholm, nemlig til hver Matr. Nr. 1/37 af Matr. Nr.  77n, 1/37, af Matr, Nr. 78. og en 1/35 af Matr. Nr. 79. De paa Ejendommen opførte Bygninger med grund - mur og Nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne , Komfur og elektriske ledninger ; Ejendommens Besætning  med undtagelse af 1 fedegris og hvad der er mere end 30 høns, Avlsredskaber og Driftsinventar med undtagelse af en hesteomgang, avl og Afgrøde i Hus og på Mark, Tærsket og utærsket Hø, Halm, Rodfrugter og Gødning, dog at sælgeren har forbeholdt sig halvdelen af Kartoflerne mod at tage dem op og 1 td. Rug , Det solgte overdrages i den Stand og Stilling hvori det er og forefindes ved overtagelsen og for Ejendommens Vedkommende med rettigheder, Byrder og Forpligtigelser hvormed den hidtil har tilhørt mig, og hvorved bemærkes, at, Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige  , og at Standhuset Selsø har 1. prioritet for arvefæsteafgifter samt Rekognition ved Ejerskifte, der skal erlægges , inden Skødet kan antages til Tinglæsning.

       Herefter kommer nogle betingelser for handlen som jeg ikke har skrevet ned endnu.

       Købesummens opgørelse

          Vederlaget for denne Overdragelse er fastsat til 16200,Kr.

      

      

        Pantegæld  Østifterne             6500

          "       Hypotekforeningen       1500

         Til Stamhuset Selsø              1200

          Køber betaler                         3000

          Restsum betales 11 dec. d.å. 4000

               Ialt købesum 16200. Kr.

       Til sidst er der et forbehold som nok er vigtigt for hermed kan vi jo se at han har haft Skuldelev Kro inden denne handling. nemlig at han betinger sig at salget af Skuldelev Kro træder i kraft der er altså afgivet et købstilbud på kroen.[174]

                             Børn:

            60.     i.     Hans Henrik Mansa Ammitzbøll #16146 * 15 aug 1885.

                      ii.    Niels Frederik Mansa Ammitzbøll #16147, * 28 dec 1886 i Marienborg,[175] † 22 nov 1951.

            61.     iii.   Aage Mansa Ammitzbøll #16145 * 15 dec 1887.

            62.     iv.   Erik Mansa Ammitzbøll #16148 * 5 feb 1889.

 

42.  Niels Dyrlund-Smith #5715, * 12 jan 1877 i Kisserup,[176] † 22 nov 1955 i Frederiksberg Hospital kl. 13,15, begravet 26 nov 1955 i Fredriksberg Kirke til Søndermarkens krematorium.[177]  Ved hans død udfærdiget skifteattest den 24 nov 1955

       Dødsårsag Uræmia (Nyresvigt). Han blev gift med (1) Marta Henriette Rifbjerg #5716, navn i folketælling Henriette Marta Rifbjerg, * 22 jan 1880 i Marstal sg., Ærø., Svendborg a.,[178] (datter af Frans Peter Rifbjerg #12626 og Laura Sophie Hermansen #12627), † 20 jun 1928.[179]  Marta: Faddere:

       Barnets forældre ., Postbestyrer Mygind

       Pige Ane Amanda Hermansen

       alle af Marstal. Han blev gift med (2) Stella Hansen #5717.

                             Børn:

                      i.     Niels Jørgen Dyrlund-Smith #5718, * 14 feb 1931 i Bakkegårds alle 18, Frederiksberg.[180]  han er født på Bakkegårds alle 18

                             Det er formodentlig en fødeklinik.

                             Forældrene boede i Kvistgård station

                             Dåben afholdt i Gillelejer Kirke af Sognepræst Joh. Thorsen

                             Faddere:

                             Fru Anna Hansen Åboulevarden 49.,2.

                             Restaurtør Georg Hansen  samme sted.

                             samt forældrene.

                      ii.    Inger Vibeke Dyrlund-Smith #5719 (detaljer udeladt).

 

43.  Anna Maren Kirstine Johansen #20141, * 17 augUST 1861 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.[181]  Hun blev gift med Hermand Larsen #20312, * 5 OKTOBER 1862 i St. Jørgensbjerg sg., Sømme h., Kbh. a.[182]

                             Børn:

                      i.     Johanne Birthe Larsen #20313, * 19 febRUAR 1891 i Roskilde.

 

44.  Jenny Frenska ? Smith #514, * 2 nov 1865 i Grimstad Norge.  Hun blev gift med Joseph Helmer #525.

                             Børn:

            63.     i.     Stanley Helmer #526.

 

45.  Gunnar Christian Smith #515, * 7 feb 1868, † 23 aug 1936 i Grand Rapids Minesota USA.  Han blev gift med Ester Amanda Jerney #527, * 1 mar 1885 i Canon River Minesota USA (datter af Anders Larsson Jerney #528 og Sara Nielsdotter #529), † 1 jan 1953 i Skt. Poul  Minesota USA.

                             Børn:

            64.     i.     Genevieve Olga Smith #1416 * 12 sep 1909.

            65.     ii.    Ronald Gunner Smith #1417 * 26 mar 1911.

            66.     iii.   Minerva Sarah Smith #1418 * 25 maj 1913.

            67.     iv.   Emma Ruth Smith #1419 * 7 sep 1918.

            68.     v.    Lois June Smith #1420 * 22 jun 1920.

                      vi.   Norman Smith #1421, * 5 sep 1920 i Grand Rapids Minnesota USA, † mar  1986.

                      vii.  Spurgeon Emmanuel Smith #1422, * 20 dec 1921 i Grand Rapids Minnesota USA, † 23 dec 1943 i Atlanten ud for Cape May N.J.

            69.     viii. David Wayne Smith #1445 * 14 sep 1924.

 

46.  Anna Maria Mathilda Smith #516, * 6 mar 1870 i Grimstad Norge.  Hun blev gift med Eric J. Osell #1423, * 6 mar 1870 i Cambridge Usa.

                             Børn:

            70.     i.     Rudolph Osell #1424 * 6 jan 1896.

                      ii.    Ralph Osell #1425.

                      iii.   Lillian Osell #1426.

                      iv.   Soren Osell #1427.

                      v.    Clarence Osell #1428.

 

47.  Agnes Margreta Smith #518, * 13 sep 1873.  Hun blev gift med Thomas Rosser Dodson #1429, * 1 maj 1867 i Springs Hills Campaign, † 27 apr 1941 i Nashwauk Minnesota USA.

                             Børn:

            71.     i.     Ruth Elisabeth Dodson #1430 * 16 maj 1895.

                      ii.    Raymond Dodson #1431, * 1 apr 1899.

                      iii.   Horace Greely Dodson #1432, * 6 apr 1902.

                      iv.   Jewel Cecilia Dodson #1433, * 16 maj 1911.  Hun blev gift med NN. Mosely #1434.

 

48.  Carl Barnucka #566, * 12 dec 1865 i Orø sg., Tuse h., Holbæk a., † 19 feb 1931 i Apostelkirkens sg. København,[183] begravet 24 feb 1931 i Søndermarkens Krematorium.[184]  Ved folketællingen 1890 er han Hotelejer, FT 1911 er han ikke i Kalundborg.

       Han døde af 'Paralysis Agitans.' Han blev gift med Kirsten Maria Iversen #4448, * 23 apr 1863 i Ådum sg  nr. Horne h. ringkøbing a.,[185],[186] † 22 mar 1944 i Kbh.  indført i Apostelkirkens kirkebog.,[187] begravet 29 mar 1944 i Frederiksberg Kirkegård.[188]  Kirsten: Stoustrup Ullerup sg Elbo h. Vejle a.(underlagt Fredericia Trinitatis (C 460 +A)).

                             Børn:

                      i.     Frederikke Emilie Franciska Barnucka #4449, * 29 mar 1887 i Kalundborg by., Holbæk a.[189]  den 15 juli 1908 beskikkes Hotelejer Carl Barnucka til Kurator for hende.

 

49.  Dorthea Marie Barnucka #568, * 12 aug 1873 i Bybjerg Orø, † 17 apr 1925 i Ingerslevsgade 106., 2., begravet 22 apr 1925 i Frederiksberg Gamle Kirkegård.  Hun blev gift med Emil Christopher Hilbert #4288, * 9 feb 1871 i Kalundborg (søn af Frederich Wulf Hilbert #4314 og Kirsten Pinborg #4315), † 20 okt 1933 i Sundby hospital.,  kl. 14.30, begravet 24 okt 1933 i Frederiksberg Ældre Kirkegård.  Emil: IGI opgiver fødested som Fovling, ved Rive

      

       Sagfører., Enkemand efter Dorthea Marie Barnucka , Bopæl Magnoliavej 2.,1.

                             Børn:

                      i.     Carl Åge Hilbert #4303, * 27 mar 1899 i St. Matthæus sg. Kbh.,[190] † 17 okt 1953 i KH. Kbh.  Tidl. Amtmand på Færøerne. Han blev gift med Gudrun Marie Christine Nielsen #4304, * 25 mar 1900 i Nykøbing Falster (datter af Niels Rasmus Nielsen #4305 og Bertha Marie Andreasen #4306).

                      ii.    Hans Peter Barnucka Hilbert #4307, * 19 nov 1909 i Frederiksberg.[191]  Revisor i Fr. berg Skattedirektorat.

                            

                             Vielsen med Eli Vinding Eriksen f. Holst. den 3 sep 1943.

                             Hans Peter Barnucka Hilbert født den 19/11 1909 Frederiksberg sg. Frederiksberg. Stilling Sagfører, cand. jur. Skilt ved bevilling. 7/5 1943 fra Gudrun Bing Hansen

                             Gift med:

                             Eli Vinding Eriksen f. Holst. født 30/3. 1913 Mariendals sg., Frederiksberg. Han blev gift med (1) Gudrun Bing Hansen #4308, * 4 apr 1911 i St. Mortens sg.  Randers (datter af Valdemar Hansen #4312 og Kirstine Marie Rasmussen #4313).  Gudrun: Skilt fra Hans Peter Barnucka Hilbert ved bevilling. 7/5 1943. Han blev gift med (2) Eli Winding Holst #4309, * 30 mar 1913 i Mariendals sogn., Frederiksberg,[192] (datter af Einar Peter Winding Holst #4310 og Freja Thyra Rye #4311).  Eli: Faddere Til dåben:

                             Retsvidne Fritz Syberg Petersen, Rolighedsvej 19 A. Handelsrejsende Martin Hansen Læsøgade 4.,4. Odense.

                             Frk. Chistiane Petersen Gentofte allè 18 Hellerup. Frk Anna Hansen Odense. Døbt af Pater N. Bodersen

                             Hun separeret 1943.

                             Skilt ved bevilling den 24/7 1943. fra Hans Nogel Eriksen

                             Hvad der har ligget bag de to Skilsmisser,kan man kun gætte om, men der er jo påfaldende at de bliver skilt samme år som de gifter sig igen, mon der har været en lille afære inden de blev skilt.

                             Meddelt udtrådt af Folkekirken den 4/4 1974.

 

50.  Frans Adam Vilhelm Hilarius Kalko #575, * 12 jun 1872, † 16 dec 1943 i Skodsborg badesanatorium, begravet 21 dec 1943 i Frederiksberg Kirke.  Peter Hilarius Kalko fortæller at hans bestefar blivver født 28 -7 1876 . hvilket kunne tyde på at der har været født en søn af samme navn tidligere og er død. ??? Han blev gift med Margrethe Katrine Bertelsen #576, * 26 jul 1876 i København,[193] (datter af Guido Bertelsen #5763 og Marie Catrine Klenz #5764), † 22 maj 1934.

                             Børn:

            72.     i.     Mogens Guido Johannes Frants Hilarius Kalko #12511 * 7 okt 1899.

                      ii.    Flemming Adam Oskar Vilhelm Hilarius Kalko #12512, * 9 mar 1903 i Lyshøjgård Græsted.[194]

 

 

Tiende Generation

 

51.  Wilhelmine Smith #557, * 17 jan 1887, † 24 okt 1973 i Stavanger.[195]  Hun blev gift med Elias Theodor Knoph #4613, * 30 dec 1883 i Stavanger,[196] (søn af Johan Enevald Knoph #4661 og Martha Marie Thorsen #4662), † 31 maj 1950 i Stavanger.

                             Børn:

                      i.     Cecilie Knoph #4614, * 2 okt 1910 i Stavanger.[197]  Hun blev gift med Lars Hommersand #4616, * 17 dec 1908 i Stavanger,[198] † 1 feb 1979 i Riska Norge.

            73.     ii.    Ester Marie Knoph #4615 * 5 jan 1919.

            74.     iii.   Ruth Knoph #4629 * 20 apr 1922.

 

52.  Eivind Smith #1876, * 29 jan 1890 i Bergen,[199] † 19 aug 1964 i Stavanger.[200]  Kontroldyrlæge på Slagtehuset i Stavanger. Han blev gift med Eli Mosgren #4646, * 28 maj 1890 i Haugesund,[201] † 7 nov 1966 i Stavanger.[202]

                             Børn:

            75.     i.     Anna Mosgren Smith #4647 * 7 dec 1919.

            76.     ii.    Cecilie Sophie Smith #19758 * 14 okt 1921.

            77.     iii.   Eli Johanne Smith #19759 * 8 nov 1923.

            78.     iv.   Johannes Smith #19760 * 8 nov 1923.

            79.     v.    Børge Christian Smith #19761 * 18 mar 1932.

 

53.  Carl Christian Edward Dyrlund Hansen #11174, kaldenavn Edward, * 14 mar 1895 i Helsingør.[203]  Krikebogen for fødte folie.31.

       No 20.

       1895 14 marts

       Helsingør St. Mariæ sogn Hestemøllestræde 6.

       Carl Edvard Christian Dyrlund Hansen

       Gæstgiver Carl Peter Hansen og  Hustru Emma Marie Dorthea f. Buhns

       1895 19. maj

       Sognepræsten i Kirken

       Tømrer O. Bruhns hustru., Jmf. E Bruhns., Gæstgiver Chr. Rathjen. og Tømrer V. Bruhns

       Bemærkning.

       Traadte 1914 over til den Romersk Katolske Kirke. Men efter 10 maj 1919 optaget i Folkekirken. Han blev gift med Josefine Johanne Mathilde Sørensen #16078, * 18 sep 1900 i Vissenbjerg. sg.,[204] (datter af Hans Christian Sørensen #16079 og Johanne Marie Zachariasen #16080).

                             Børn:

                      i.     Henry Dyrlund Hansen #16081, * OMK 1920.  døde som ung.

            80.     ii.    Poul Erik Johannes Dyrlund #11196 * 4 mar 1921.

                      iii.   Ulla Ketty Elly Dyrlund Hansen #16082, * 16 dec 1926 i Slagelse.[205]

            81.     iv.   Else Margrethe Dyrlund Hansen #16057 * 29 jul 1929.

 

54.  Emil Andersen #422, * 10 okt 1901 i Brohusgade 35.,4.[206]  Brorsons sogn Kirkebog: 1901 - 1911 No. EC 003.

       10 oktober 1901 Brohusgade 35, 4sal.

       Emil Andersen

       forældre: Andersen, Frands Anton Julius, Tømrer og

       Hustru Marie Vilhelmine Herta Hansen 27.[år]

       Døbt 29 Juni 1902 holdt i Kirken.

       Faddere: Skomager Niels Pedersen og Hustru Emma og Datter Anna Slotsgade 27, 4 sal,

       Formand Bengt Persson Brohusgade 35, 4 sal.

       Forældrene viet 18 /10 1896 i Skt. Johanne Kirke. Han blev gift med Tove #432.

                             Børn:

                      i.     søn #5148.

 

55.  Viola Sofie Andersen #421, * 6 jan 1905 i Brohusgade 35,4. Brorson sogn., Kbh.,[207] † 18 dec 1979 i Kbh. Kommunehospital.,[208] begravet 21 dec 1979 i Frederiksholm Kirke til Søndermarkens krematorie.  Folketælling 1930. Kbh. kommune Peter Sabroesgade. den 5. nov. 1930

      

       Jeg vil her beskrive den familie, som jeg lærte den at kende. Det var en pæn og velholdt lejlighed, med mange pyntegenstande, især  kongelige porcelænsfigurer, Ved et indbrud senere blev alle deres fine ting stjålet, Onkel Johannes lærte jeg ikke at kende ret godt, jeg mener at han gik meget dårlig lige inden han døde. Moster Viola var en dame med et fantastisk godt humør, der gerne var med på en oplever. De tre børn fik jeg aldrig rigtig forbindelse med.

      

       Ved deres første barns fødsel er der en anden oplysning om moderens alder, her står at hun er født den 6 jan. 1893 og at de er viede i Brorsons kirke 26. 2. 1926. Begge disse oplysninger er forkerte, og hvor præsten har dem fra er ikke godt at vide.

      

       Bliver begravet på Søndermarkens kirkegård i "Birkelunden" Brændt 31 dec 1979. Hun blev gift med Karl Frederik Johannes Andersen,[209] #428, * 26 feb 1900 i Nørrebrogade 182A København,[210] (søn af Kristian Edvard Andersen #6290 og Caroline Amalie Frederikke Hansen #6291), † 18 jul 1967 i Sønderbro Hospital, begravet 24 jul 1967 i Søndermarkens Krematorium.  Karl: Faddere til Barnedåben: Jfr. Elvira Rylander Tjørnevej 6.4.  Skrædder Vilh. Johansen og Hustru Livjægergade 12-1. Snedker Frd. Johansen Nordbanevej 12 II

      

       I vielsesattesten på Rådhuset i Kbh. står der født i Kbh.

       Han var arbejdsløs i 1930 i FT står at de den 5. nov 1929 boede på Højdedraget 6. st. tv.

      

       Folketælling i Kbh. 5. nov. 1930.

       Peter Sabroesgade  forhuset stuen.

       Karl Frederik Johannes Andersen bopæl den 5 nov 1929 Højdedraget 6 st. tv. Valby født 26- 2 1900 i København. Husfader Former og Arbejdsløs. gift 26-2- 1926 2 levende børn, ingen døde.

       Viola Sofie Andersen gift Højdedraget  f. 6- 1- 1905 i Kbh. Husmoder

       Børn:

       Kjeld Johannes Andersen født 15- 5- 1926 Rødovre.

       Ivan Max Andersen f. 15- 1929 Rødovre.

      

       Johannes død er indberettet til Skifteretten. den 19 -7- 1967.

                             Børn:

                      i.     Kjeld Johannes Andersen #429, * 14 maj 1926 i Rødovre sg. Sokkelund h. Københavns a.[211]  Faddere til Dåben: Tømrer Julius Andersen og hustru Marie Hviddingevej 15. Frk Edit Andersen. Hviddingevej 15. Tilskærer Christian Andersen Frederiksdalsvej 35.

                      ii.    Ivan Max Andersen #431, * 15 jan 1929 i Rødovre sg. Sokkelund h. Københavns a.[212]

                      iii.   Stig Ejvind Andersen #430 (detaljer udeladt).

 

56.  Emma Alma Astrid Andersen #64, * 3 feb 1908 i sct. Lukas sg. Frederiksberg [Yrsavej 15, stue],[213] † 7 jul 1987 i Skibby.  Notat fra den 6 marts 2001. Besøg på Landsarkivet.

       Kirkebogen:

       3. februar 1908. Emma Alma Astrid Andersen Yrsasvej 15 st. v.  Forældre. Tømrer Frans Anton Julius Andersen og Hustru Marie Vilhelmine Hansen. 33.Aar.

       Døbt den 23 August 1908 i Stk. Lukas. Kirke. Faddere: Tømrermester Wormsen. Holte og Frk. Anna Pedersen Elmegade 26 og Moderen.

       Anmærkninger.

       Faderen født i Roskilde den 21. Februar 1867 .

       da faderen senere omkring 1925 flytter til Rødovre er hverken hun eller hendes søster med til Hviddingevej 15. (Langelandsvej 13)

       Og da hun bliver gift med Poul Peter kommer hun fra Thyborønalle 88 i Vandløse.

       Askebegravelse, på Skibby Kirkegårds fællesgrav.

       ved hendes død står der i Kirkebogen noget om Ballerup af 14/7 .87  No 6184- 306 - 87. Hun blev gift med (1) Poul Peter Steffensen #63, * 24 mar 1900 i Karlslunde sg., Tune h., Københavns a. (søn af Jens Peter Steffensen #65 og Henrikke Margrethe Poulsen #66), † 5 maj 1961 i Frederikssund Sygehus.  Poul: Dåben den 29 april i Karlslunde  kirke af Sognepræsten, Faddere: Moderen bar,. Syjomfru Ane Hansen Karlslunde., Gartner Jens Andersen Karlslunde., Murer Lars Jensen., Karlslunde og Barnets fader.

       Lige inden vielsen køber han Hviddingevej 16 i Rødovre det sker den 1. juni 1930.

      

       Uddannet som snedker. Arbejdede helt frem til 1948 hos Axel Larsen i Glostrup,hvor han var værkfører,  derefter købte han Skuldelev Maskinsnedkeri,  Han var en meget omhyggelig snedker med stort ansvarsfølelse, Hans største fornøjelse var hans gamle bil. I det hele taget tro jeg at han havde benzin i blodet, for også motorcykler var hans lidenskab, han var også skaberen af en sidevogn til motorcykler nemlig "Danstef" desuden fremstillede han en overgang kajakker. . I Skuldelev, fortælles at han en dag lå under bilien et sted i Skuldelev, Sygeplejersken der boede i deres hus kom styrtende ind ind til Emma og fortalte at snedkeren var blevet dårlig og lå under bilen. Hun kunne dog beroliges med "nå ikke andet, det plejer han,  for at se hvorfor den nu gik så godt i motoren."

       Askebegravelse på Søndemarken fællesgrav. Hun blev gift med (2) Vilhelm Larsen #157, * 27 maj 1902 i Skibby. (søn af Kristian Rasmus Hansen #18922 og Kirstine Rasmussen #18923), † 20 jan 1986 i Skibby.

                             Børn:

            82.     i.     Lizzie Emma Steffensen #2 * 27 feb 1932.

 

57.  Edit Anna Johanne Andersen #423, * 18 dec 1911 i Solbjerg sg. Frederiksberg,[214] † 4 jul 1946 i Kommunehospitalet., begravet 10 jul 1946 i Rødovre Kirkegård.  hendes dåb. Faddere, Enken Emma Petersen efter Axel Petersen Elmegade 26,. Farveriarbejder Jens Petersen og Hustru Anna Poppelgade 5.

       Ved hendes vielse boede hun på Hviddingevej 15 i Rødovre

       de boede På Skyttegårdsvej 12 ved hendes død. Hun blev gift med Svend Ove Heinrich Hansen #434, * 6 mar 1904 i Haslev,[215] (søn af Niels Christian Hansen #15996 og Anna Maanson #15997).  Svend: Dåben blev bekendtgjort i Kirken den 13 nov samme år. Fadderne var Arbejdsmand Hans Kristiansen og hustru, Haslev., Husmd. Per Nilsson og Hustru, Præstemarken- samt faderen.

       da de blev gift boede han i Oehlenschlægergade Kbh. Der var givet tilladelse til vielsen fra Brudens far.

                             Børn:

                      i.     Johnna Margot Hansen #5147, * 10 apr 1930 i Hviddingevej 15 Rødovre,[216] † 1 mar 1932 i Københavns Amts sygehus,[217] begravet 3 mar 1932 i Rødovre Kirkegård.  om forældrene står: Rørlægger Svend Ove Heirich Hansen født i Haslev 6-3-1904,Hst. Edith Anna Johanne f. Andersen. f. 18-12-1911, boende på Grambyvej 35.borgerligt viede i Rødovre18-12-1929

                             Faddere til dåben var: Tømrer Julius Andersen og Hustru Herta Marie samt Tømrermester Carl Jacobsen Roskildevej.

                             Død af Mening ,Tub.

            83.     ii.    Kirsten Ingelise Hansen #433 * 21 nov 1933.

                      iii.   Dødfødt #15812 (detaljer udeladt).

 

58.  Karl Frederik Johannes Andersen,[218] #428 (Se ægteskab med nummer 55.)

 

59.  Egon William Barnucka Andersen #6288, * 1 mar 1913 i Glostrup,[219] † 5 dec 1997, begravet i Ukendte Bispebjerg.  Ved dåben følgende:Glostrup Kirke Glostrup sg. (163-10-11

       født 01 marts 1913 Egon Wiliam Barnucka Andersen døbt 27 Juli 1913

       Forældre: Kristian Edward Andersen Skrædder Glosemosevej 6., 1.Glostrup By og sg. og Hustru Caroline Amalie Frederikke Født Hansen 45 år.

       Faddere: Barnets moder, Pigen Marie Johansen København, * Lærer Johannes Smith, Himmelev, Skræddermester Wilhelm Johansen København forældrenes bryllupsdato er nævnt. 1. dec. 1895 Helligkors kirke Kbh.

      

       * Det er Johannes Barnucka Smith. Han blev gift med Edel Cecilie Pedersen #6289, * 13 dec 1920 i Årsballe Bornholm.

                             Børn:

            84.     i.     Michael Barnucka Andersen #6284 (detaljer udeladt).

            85.     ii.    Rita Kure Andersen #6361 (detaljer udeladt).

                      iii.   Peter Andersen #6362, adoptionsnavn Peter Rasmussen, * FØR 1950 ?.[220]  Der foreligger en oplysning om at han er bortadopteret en gang omkring 1950.  Hedder nu Peter Rasmussen.

 

60.  Hans Henrik Mansa Ammitzbøll #16146, * 15 aug 1885 i Marienborg,[221] † 30 apr 1939.  Han blev gift med Ebba Frandsen #16195, * 14 dec 1893 i Kongens Lyngby sg., Sokkelund h., København a.[222]

                             Børn:

                      i.     Grete Ammitzbøll #17150, * 17 jul 1916 i Nykøbing Falster., Kongensgade 22.[223]  Faddere.

                             fhv. Købmand Carl Frandsen og Hustru af Maribo,

                             Gårdejer Carl Ammitzbøll af Skuldelev.

 

61.  Aage Mansa Ammitzbøll #16145, også kendt som Aage Amnitzbøll, * 15 dec 1887 i Marienborg., Tamdrup sg., Nim h., Skanderborg,[224] † 9 okt 1960 i Sygehuset i Frederikssund.[225]  Efter dåben i Hjemmet fremstillet i Kirken den 27 maj 1888

       Moderen 26 år gammel på Marienborg.

       Faddere: Barnets forældre, Frk Antonisen af Marienborg, Forvalter Frederik Iver Mansa af Graaholdt pr Ringsted, og Stud. teol. Johannes Berggren af Kjørup Præstegaard.  det er tydeligt her, at Præstegård og kirke ikke ligger i samme by. Marienborg er i følge Trap Danmark en mellemstor gård på 13,1 td. h. beliggende i Tamdrup sogn.[226]

       Fra bøgerne "Det danske landhåndværk" er der følgende under Horns herred.

       Tømrermester i Skuldelev, født i Kørup pr Horsens den 15 dec. 1887, Lærte 1903 - 07 hos Tømrermester Niels Pedersen Ordrup. Svendestykke i København 1907 antaget med ros, gik først på Roskilde tekniske skole derefter teknisk skole i Kbh. taget Præliminæreksamen fra Horsens Realskole. Har haft tømrerarbejdet på Sønderby Forskole , udvidelsen af Hornsherreds andelsmejeri i Lyngerup og Skuldelev Brugsforening, medlem af Skuldelev Selsø Sogneråd, formand for Brugsforeningen, og næstformand for Sygekassen 1934 køber han ejendommen Søndergade 4 i Skuldelev hvor han også har værksted. ejendommen var sat til salg af Greve Schell- Plessens dødsbo. Matr. nr. 40b og 75?[227],[228]

        den 9. november 1915 køber Aage af Fisker Harald Willumsen af Skuldelev Matr. No. 45 b. 1 fdk.0½ alb. for 1202 kr, 22 øre. Også her er der arvefæsteafgift til Selsø dog kun på 4 kr. 27 øre

      

       Valg til Kirkesynet af sognerådet den 30 marts 1933 ligeledes som medlem af Sundhedskommisionen. Han blev gift med Rosine Clara Volbold #16164, * 18 okt 1890 i Hildritzhausen., Wurttemberg., Tyskland,[229] † 15 jan 1966 i de gamles hjem Skibby.[230]  Rosine: fødselsdato oplyst iSkulelev Kirkebog.

       Vielsen indført i Skuldelev kirkebog

       Forlovere: Bestyrer Poul Mansa af Frederikssund og Gårdejer C. Ammitzbøll af Skuldelev.

       Kundgørelse af 8 sep 1913 fra de paagældende af hvilke Bruden tilhører Folkekirken, Brudgommen intet i landet annerkendt Trossamfund, at de agter at indgaa borgerlig ægteskab, tinglyst i Horns herreds ordinære ret den 9 september 1913. a) Herredsfoged i Hornsherred Jürgens b) Rådhuset i Frederikssund . Erklæring fra Brudefolkene , hvorefter deres Børn skal opdrages i den evangelisk- lutherske Trossbekendelse. Alt efter meddelelse fra Herresdfogeden i Horns m. fl. Herreder af 26 marts 1914.

                             Børn:

                      i.     Annitta Gerda Ammitzbøll #16150, * 19 nov1914 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.[231]  Her er faderen Krobestyrer på Skuldelev Kro. Faddere Barnets Moder. Fru Vilhelmine Ammitzbøll. Tømrer Niels Ammitzbøll.og Faderen  Forældrene borgerligt viede på Rådhuset i Frederikssund 30 sep 1913.

                             Barnets var fader udtrådt af folkekirken. Er 23. December 1914 indtrådt i denne.

                             Annitta blev Konfirmeret af Kristen Amby.

                      ii.    Ernst Ammitzbøll #16179, * 21 aug 1916 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.,[232] † 14 feb 1917 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., begravet 18 feb 1917 i Skuldelev Kirkegård.  Frk Emma Voldbold København, Fru Vilhelmine Ammitzbøll . Tømre Niels Ammitzbøll, og faderen alle 3 af Skuldelev.

                      iii.   Ella Ammitzbøll #16181, * 3 feb 1918 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.,[233] † 18 feb 1918 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., begravet 22 feb 1918 i Skuldelev Kirkegård.  Navngivet af Lærer A. C. Andersen. Død inden fremstilling i kirken.

            86.     iv.   Otto Arne Ammitzbøll #16149 * 30 jun 1920.

                      v.    Ester Vilhelmine Ammitzbøll #16163, * 6 apr 1922 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., † 14 okt 1949 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.[234]  Dåben her er faderen Elektrisitetsværkbestyrer

                             Faddere: Fru Vilhelmine Ammitzbøll, Koholm Skuldelev. Fru Anna Larsen, Sigerslev Øster, Tømrer Niels Ammitzbøll København og Faderen.

                             ikke konfirmeret .

                            

                             Ugift ingen børn[235]

 

62.  Erik Mansa Ammitzbøll #16148, * 5 feb 1889 i Tamdrup sg.[236]  fremstillet i Kirken den 19 apr.Faddere: Barnets forældre, Frk. Marie Ammitzbøll af København og Proprietær Ammitzbøll af Klags Mølle

      

       Vielsen i Helsingør forlovere var Gårdejer Karl Ammitzbøll Skuldelev og fhv. Kbmd. Brinckmeyer Henlsingør. Han blev gift med Anna Sofie Nordstrøm #16151, * 25 mar 1891 i Den kongelige fødselsstiftelse Kbh,[237],[238] (datter af Marie Nordstrøm #16182).  Anna: Fødsel og dåb skal være ført i St. Olai Kirkebog den 10 jun 1891

       Konfirmeret i Helsingør boede hos ugift moder Marie Nordstrøm. Klostergade  læst i Borgerskolen.

                             Børn:

            87.     i.     Erik Nordstrøm Ammitzbøll #16152 * 10 dec 1911.

                      ii.    Karl Vilhelm Nordstrøm Ammitzbøll #16153, * 22 aug 1915 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.[239]  Faddere: Fru Sofie Nielsen født Nordstrøm Helsingør. Fru Vilhelmine Ammitzbøll Skuldelev, Hans Petersen Onsved. Husmand Peder Jensen Skuldelev.

                             Notat om at  forældrene er ægteviede i St. Olai Kirke i Helsingør, den 14 juni 1912 efter attest af 11 dec. 1914 fra Sognepræst Kiørboe St Olai Pastorat i Helsingør.

                      iii.   Poul Nordstrøm Ammitzbøll #16180, * 13 feb 1925 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.[240]  Faddere: Fru Vilhelmine Ammitzbøll. Tømrer Aage Ammitzbøll, Parsellist Hans Christian Hansen, og Barnets fader.

                              Lysning af vielsen foregik i Solbjerg Kirke Frederiksberg. Han blev gift med Kaja F. Hansen #16183, * 13 jan 1929 i Selsø sg., Horns h., Frederiksborg a.,[241] (datter af Peter Christian Hansen #16184 og Anna Christine Jensine Andersen #16185).

 

63.  Stanley Helmer #526.  Han blev gift med Elsie Jonsson #1451.

                             Børn:

                      i.     Bev Helmer #1452.

                      ii.    Duane Helmer #1453.

                      iii.   Terry Helmer #1454.

                      iv.   Phillip Helmer #1455.

 

64.  Genevieve Olga Smith #1416, * 12 sep 1909.  Hun blev gift med Olaf Larson #1456, * 2 feb 1909 i Haltby (?) Sverige, † 27 feb 1993 i Jackson USA.

                             Børn:

                      i.     Daniel Larson #1457 (detaljer udeladt).

 

65.  Ronald Gunner Smith #1417, * 26 mar 1911, † 12 jun 1961 i Forest Lake Minnesota.  Han blev gift med Katherine Wesanto #1458, * 22 jan 1912 i Hibbing Minnesota USA.

                             Børn:

            88.     i.     Spugeon Brian Smith #1459 (detaljer udeladt).

 

66.  Minerva Sarah Smith #1418, * 25 maj 1913.  Hun blev gift med John Waisenen #1460, † 1984.

                             Børn:

                      i.     Carolyn Waisenen #1461 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Arthur Feinberg #1462, (detaljer udeladt).

 

67.  Emma Ruth Smith #1419, * 7 sep 1918, † 1 mar 1983 i St. Poul Minnesota USA.  Hun blev gift med David Lehman #1463, * 4 jul 1912 i Gdansk,Polska(Danzig Tyskland).

                             Børn:

            89.     i.     James Bernard Cox Smith Lehman #1464 (detaljer udeladt).

            90.     ii.    Laurie Ann Lehman #1465 (detaljer udeladt).

 

68.  Lois June Smith #1420, * 22 jun 1920.  Hun blev gift med Edward Kraynak #1466.

                             Børn:

            91.     i.     Rita Gay Kraynak #1467.

            92.     ii.    Byron Kraynak #1468.

 

69.  David Wayne Smith #1445, * 14 sep 1924, † 5 apr 1994 i Minneapolis Minnesota.  Han blev gift med Eileen Genevieve Praught #1469, * 4 apr 1927.

                             Børn:

                      i.     Barry Wayne Smith #1470 (detaljer udeladt).

                      ii.    Wayne david Smith #1471 (detaljer udeladt).

                      iii.   Joyce Marie Smith #1472 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med NN Flynn #1480, (detaljer udeladt).

                      iv.   Linda Ann Smith #1473 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med NN Hegerman #1481, (detaljer udeladt).

                      v.    Glenn Russel Smith #1474 (detaljer udeladt).

                      vi.   Kent Allen Smith #1475 (detaljer udeladt).

                      vii.  Elaine Mary Smith #1476 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med NN Graham #1482, (detaljer udeladt).

                      viii. Ronald Gordon Smith #1477 (detaljer udeladt).

                      ix.   David Wayne Smith #1478 (detaljer udeladt).

 

70.  Rudolph Osell #1424, * 6 jan 1896.  Han blev gift med Julia #1479.

                             Børn:

                      i.     Julianne Osell #1483.  Hun blev gift med Laird #1484.

 

71.  Ruth Elisabeth Dodson #1430, * 16 maj 1895.  Hun blev gift med (1) Glen C. Vermilya #1485.  Hun blev gift med (2) Marvin Webster #1486.

                             Børn:

                      i.     Jocelyn Vermilyea #1487, * 20 mar 1920.

                      ii.    Vera Vermilyea #1488, * 14 apr 1922.

                      iii.   Beryle Vermilyea #1489, * 7 jul 1922.

                      iv.   Glen Vermilyea #1490, * 11 okt 1931.

 

72.  Mogens Guido Johannes Frants Hilarius Kalko #12511, * 7 okt 1899 i Birkerød sg., Lynge-Kronborg h.,,[242] begravet 15 mar 1981 i Helsingør Kirkegård.  Han blev gift med Elisabeth Vallø #12513, * 17 mar 1904 i Svendborg,[243] (datter af Vilhelm Vallø #12514 og Anna Elisabeth Løngren #12515), † 5 jan 1971 i Hillerød, begravet 8 jan 1971 i Hillerød Kirkegård.

                             Børn:

            93.     i.     Peter Hilarius Kalko #12516 (detaljer udeladt).

                      ii.    Annette Hilarius Kalko #12517 (detaljer udeladt).

                      iii.   Marianne Hilarius Kalko #12518 (detaljer udeladt).

 

 

Elvte Generation

 

73.  Ester Marie Knoph #4615, * 5 jan 1919 i Stavanger,[244] † 12 jul 1991 i Stavanger.  Hun blev gift med Kristen Kolnes #4617, * 3 nov 1917,[245] (søn af Kristian Bernhard Kolnes #4659 og Klara Marie Fløysvik #4660), † 1 aug 1970.  Kristen: Drev Gartneri i Bekkelund, Stokka i Stavanger.

                             Børn:

            94.     i.     Kristian Kolnes #4618 (detaljer udeladt).

            95.     ii.    Einar Kolnes #4623 (detaljer udeladt).

            96.     iii.   Wenke Kolnes #4627 (detaljer udeladt).

 

74.  Ruth Knoph #4629, * 20 apr 1922 i Stavavnger.[246]  Hun blev gift med Kåre Bogen #4630, * 30 apr 1913.  Kåre: Drev gård i lag i Sørhorsfjord, Bindalen. som pensionist bosat i Sørhusfjord.

                             Børn:

            97.     i.     Steinar Bogen #4631 (detaljer udeladt).

                      ii.    Egil Borgen #4636 (detaljer udeladt).

            98.     iii.   Wenke Bogen #4637 (detaljer udeladt).

            99.     iv.   Jarle Bogen #4638 (detaljer udeladt).

 

75.  Anna Mosgren Smith #4647, * 7 dec 1919 i Sand, † 31 maj 1983 i Stavanger.  Hun blev gift med Sverre Leo Olsen #4648, * 24 feb 1908 i Stavanger,[247] † 24 nov 1984 i Stavanger.  Sverre: Først maskininst, så civilingeniør 1942 Rektor ved maskinistskolen iTromsø.

                             Børn:

            100.   i.     Olav Olsen #4649 (detaljer udeladt).

            101.   ii.    Eli Jorunn Olsen #19762 (detaljer udeladt).

            102.   iii.   Eivind Olsen Smith #19763 (detaljer udeladt).

                      iv.   Leiv Birger Olsen #19764 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Hilde Ragna Askeland, (detaljer udeladt).

            103.   v.    Rolv Olsen #19765 (detaljer udeladt).

 

76.  Cecilie Sophie Smith #19758, * 14 okt 1921 i Sand kommune Norge,[248] † 21 mar 1991 i Grimstad Kommune., Norge.  Hun blev gift med Alf Angel Hetland #19780, * 20 maj 1913 i Norge.

                             Børn:

            104.   i.     Ellen Hetland #19781 (detaljer udeladt).

                      ii.    Ågot Hetland #19782 (detaljer udeladt).

 

77.  Eli Johanne Smith #19759, * 8 nov 1923 i Stavanger kommune., Norge.[249]  Hun blev gift med Peter Leonard Butler #19766, * 9 aug 1925.

                             Børn:

            105.   i.     Pennelope Anne Butler #19767 (detaljer udeladt).

            106.   ii.    Peter Nicholas Stephen Butler #19768 (detaljer udeladt).

                      iii.   Hugh Jeremy Butler #19769 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Clare Angela Regnart, (detaljer udeladt).

 

78.  Johannes Smith #19760, * 8 nov 1923 i Norge.[250]  Han blev gift med Ingrid Langesæther #19770, * 8 feb 1932.

                             Børn:

            107.   i.     Marit Hildegunn Smith #19771 (detaljer udeladt).

                      ii.    Eli Johanne Smith #19772 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Peter James Morrison, (detaljer udeladt).

 

79.  Børge Christian Smith #19761, * 18 mar 1932 i Stavanger kommune., Norge.[251]  Han blev gift med Rigmor Andersen #19773, * 2 jun 1931 i Norge.[252]

                             Børn:

            108.   i.     Vibeke Smith #19774 (detaljer udeladt).

            109.   ii.    Anicken Smith #19775 (detaljer udeladt).

            110.   iii.   Irmelin Smith #19776 (detaljer udeladt).

 

80.  Poul Erik Johannes Dyrlund #11196, * 4 mar 1921 i Odense.[253]  Han blev gift med (1) Ella Wendelboe Lund #14629, * 21 jan 1921,[254] (datter af Jens Vendelboe Lund #14616 og Anna Andersen #14627), † 2 jul 1948.  Han blev gift med (2) Anna Lise Hansen #16061, *[255] Anna: Sønnen Henry Dyrlund fortæller " Min far - der dengang var Buschauffør - mødte senere min mor Anna Lise Johansen ved et stoppested, og de blev gift 5.5.1950.

       De bor nu i Odense i min mors fødehjem, hvor de har boet siden 1950"

       Risgræsset 13., 5220 Odense SØ.

      

      

       .

                             Børn:

                      i.     Henry Dyrlund #11197, fødenavn Henry Dyrlund Hansen (detaljer udeladt).

 

81.  Else Margrethe Dyrlund Hansen #16057, * 29 jul 1929 i Slagelse,[256] † 16 jan 2002 i Næstved, begravet 22 jan 2002 i Næstved.   Else har tidligere været gift Crone. Partner med Karl Geert Knudsen #16083.

                             Børn:

                      i.     Gitte Marianne Knudsen #16058, andet navn Gitte Jonassen (detaljer udeladt).

 

82.  Lizzie Emma Steffensen #2, formelt navn Lizzie Emma Guldbjerg Jensen, * 27 feb 1932 i København Frederiksholm sogn.[257]  Lizzie er enebarn.  Barenedåben i Rødovre Kirke. Faddere mekaniker Hans Adolf Brorson Fogtmann og Hustru Hedvig, Hviddingevej 16 Rødovre. Chauffør Heinz Bollerup Annexgaardsvej 69. Fru Gerda Correll. Carlsbergvej .Samt Moderen.

       Telefonist og Børsteindustriarbejder,Sekretær i Nordsjællands Træindustriforbund,  Skolerleder i AOF (Arbejdernes oplysningsforbund), Nu Folkepensionist.  Vi blev gift i Selsø Kirke. Pastor Lomholt giftede os.

      

       Bryllupsnatten var på Skuldelev Kro. Det var en forfærdelig kold nat og lige uden for Kroen var der en stor militær øvelse. det betød en forfærdelig masse støj på gangen til værelserne. 9 mdr og 1 dag efter kom vores første fødte, søn Tom.

       Nu er Lizzie 80 år gammel hun har lige været ramt af en lille blodprop i hjernen, det er gået lidt ud over hendes tale og den ene mundvig hænger ganske lidt, vi går til lægen i dag. 17-09-2012.

       Heldigvis gik det godt og Lizzie er nu rask igen. Men turen gik dog til Hillerød sygehus på vores læges ordre. Hun blev gift med Carl Eli Guldbjerg Jensen #1, * 08 oktOBER 1931 i Rigshospitalet København (søn af Svend Aage Guldbjerg Jensen #3 og Caja Hansen #4).  Carl: Jeg er født den 8 oktober 1931 på Rigshospitalet i København, Det kan jeg naturligvis ikke huske, Det første jeg kan huske er fra da

       vi boede "ved Voldgraven" i Islev der var to hunde som hang sammen og at mor kastede vand på dem,  Mor mente ikke at jeg skulle

       kunne huske det. Da vi flyttede til Viemosevej i Islev, boede vi vi i et forfærdeligt gammelt hus, men det var kun i kort tid. så lejede

       far den jord som han senere købte til sit gartneri. Her byggede far et træhus, et dejligt sted for os børn. Adressen var Viemosevej bag

       hønsehuset., det blev senere til Krarupvej. På et billede kan man få et godt indtryk af vores første rigtige hjem.

      

       Jeg kom i lærer som murer i foråret 1946 hos en murermester Lindhard som boede på Østerbro. Lærestedet var i stor udstrækning

       rækkehuse i Lyngby, Og det skal tages bogstaveligt når det var fra grunden Og der var næsten altid kælder under. Begyndelseslønnen som lærling var 23 Kr. om ugen,  Så det var noget af en lønnedgang fra det år hvor jeg arbejdede på en børstefabrik og fik op til 90 kr.om ugen., Da jeg kom i lære var arbejdstinen 48 timer og man arbejdede i 6 dage om ugen.Jeg kan endnu huske hvad jeg tænkte da der blev indført Veekend hvor vi kun skulle arbejde til kl 12 om lørdagen. Denne ordning blev indført gradvist, og jeg husker hvor jeg var misundelig på alle de der kontorfolk der kom kørende forbi på deres cykler, med deres mappe på bagacebæreren.Mens vi gik og arbejdede til kl, 5. (17)

       efter endt læretid fik jeg prøvet lidt af hvert.Min lærermester mente at han bestemte over mig stadigt, men jeg tog selv fat på at finde

        arbejde. og det lykkedes, Det startede med at jeg kom på Ortopæisk hospital og senere Kommunehospitalent, et vanskeligt sted at

       være så ung. Så der var nok at se til. Og ofte var det svært at få tid til arbejdet. Jeg huster at lønnen var 4, kroner i timen. og det var en 42 timers arbejdsuge.

       Det var også en tid med meget arbejdsløshed, så jeg gik da på arbejdsanvisningen og spurgte om der var arbejde andre steder end i

        København, det var der, jeg kom til Esbjerg på Esbjerg Eksportslagteri, og var med til at pudse de store kølerum op. samt at sætte de

       store glasuldsmåtter op på vægene, det arbejde blev afbrudt af at der skulle bruges svende på Varde Kasserne. her var over 50% af

       kolegaerne under 22 år. Herfra indkaldt til Coivilforsvaret i 12 mdr. en herlig tid, uden ret mange penge. Efter den tid en tur til

       Grøndland i 9 mdr. hvor jeg var alt andet end murer. Og dog en enkelt Skorsten blev det til på et lille udsted ca. 8 timers sejlads fra

        Holstejnborg. hjem i februar og her lærte jeg så Lizzie at kende. det var i 1956.

       Vores første køb af ejendom, skete i Islev på Krarupvej. Den tidligere ejer var blevet overgivet til tvangsaktion. og grunden blev købt

       for en ganske lille sum. der var kun en der bød på den. hun solgte så til os gennem en ejendomsmægler. til en pris 9000,00 kr. og med

        en udbetaling på 1200,00 kr. Den tidligere ejer var mekaniker og  hed Svend Aage Hansen, der havde købt grunden af F. Danfeldt

       den 22 marts 1944, og bygget et lille hus på stedet, Huset var nærmest opført af sildekasser og andet brugbart træ. bestemt ikke stort,

        men der var plads til os, og da også gæster, møblerne var et gammelt havebord et par gamle stole og en sovesofa. skulle flere sidde

       ned var det forhåndenværende kasser og andet. med det gik fint. Især Toms barnedåb blev da holdt her.

                             Børn:

            111.   i.     Tom Guldbjerg Steffensen #43 (detaljer udeladt).

            112.   ii.    Bo Guldbjerg Jensen #44 (detaljer udeladt).

            113.   iii.   Lilly Guldbjerg Jensen #45 (detaljer udeladt).

 

83.  Kirsten Ingelise Hansen #433, * 21 nov 1933 i Rødovre.[258]  født på Hviddingevej 15 , den 21 nov 1933 Døbt Kirsten Ingelise Hansen, Faddere ved dåben var Johannes Andersen og hustru Viola , Peter Sabroesgade 21. samt forældrene

       Viola er Edit s søster, Johannes er en fætter til Viola og Edit. Hun blev gift med Børge Aagaard Rasmussen #15138, * 29 jul 1926, † 16 dec 2008.

                             Børn:

                      i.     Allan Aagaard Rasmussen #15140 (detaljer udeladt).

            114.   ii.    Anne-Marie Aagaard Rasmussen #15139 (detaljer udeladt).

 

84.  Michael Barnucka Andersen #6284 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Birgit Andersen #6285, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Julius Casper Garcia Andersen #6286 (detaljer udeladt).

                      ii.    Cilie Nadja Sun Andersen #6287 (detaljer udeladt).

 

85.  Rita Kure Andersen #6361 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Jan Anker #6474, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Mie Anker #6475 (detaljer udeladt).

 

86.  Otto Arne Ammitzbøll #16149, også kendt som Otto Amnitzbøll, * 30 jun 1920 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a.,[259] † 21 oktOBER 2008 i Skuldelev Horns herred Frederiksborg amt.[260]  Faddere: Barnets Moder. Fru Vilhelmine Ammitzbøll,Niels Ammitzbøl og Faderen Alle af Skuldelev. Han blev gift med Grethe Mikkelsen #16186, * 14 maj 1927 i Selsø sg., Horns h., Frederiksborg a.,[261] (datter af Hans August Mikkelsen #16187 og Sidse Christine Larsen #16188).

                             Børn:

                      i.     Bente Ester Ammitzbøll #16238 (detaljer udeladt).

                      ii.    Hans Aage Ammitzbøll #16239 (detaljer udeladt).

 

87.  Erik Nordstrøm Ammitzbøll #16152, * 10 dec 1911 i Rigshospitalet København.[262],[263]  Han blev gift med Astrid Finne Olsen #17390, * 16 aug 1916 i Allinge  Markjordene 287,[264] (datter af Valdemar Peter Olsen #17391 og Karen Kristine Finne #17392).  Astrid: Faddere til Barnedåben.

       Barnets Forældre. Stenhugger Carl Jørgensens Hustru Olga Olsen, Skomagerrsvend Villiam Olsen af allinge.

                             Børn:

                      i.     Ingrid Finne Ammitzbøll #17397 (detaljer udeladt).

 

88.  Spugeon Brian Smith #1459 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Lorraine Gloria Maki, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            115.   i.     Ronald Gene Smith #1517 (detaljer udeladt).

                      ii.    Kristina Smith #1518 (detaljer udeladt).

                      iii.   David Smith #1519 (detaljer udeladt).

 

89.  James Bernard Cox Smith Lehman #1464 (detaljer udeladt).  Han blev gift med (1) Joan Susan Gardner, (detaljer udeladt).  Han blev gift med (2) Danielle Masset, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            116.   i.     Karin Alicia Lehman #1524 (detaljer udeladt).

                      ii.    Eric James Lehman #1525 (detaljer udeladt).

                      iii.   Elisabeth Andre'e Jones Lehman #1526 (detaljer udeladt).

                      iv.   Robert Joseph Jones Lehman #1527 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Janice Mano, (detaljer udeladt).

 

90.  Laurie Ann Lehman #1465 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med David Fuith, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Jonathan Fuith #1532 (detaljer udeladt).

 

91.  Rita Gay Kraynak #1467.  Hun blev gift med John Constantakis #1533.

                             Børn:

                      i.     Sara Constantakis #1534.

                      ii.    Christa Marie Constantakis #1535.

 

92.  Byron Kraynak #1468.  Han blev gift med Dana #1536.

                             Børn:

                      i.     Nicolas Kraynak #1537.  living - details excluded.

 

93.  Peter Hilarius Kalko #12516 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Anja Wagner Smitt, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            117.   i.     Jesper Hilarius Kalko #12520 (detaljer udeladt).

 

 

Tolvte Generation

 

94.  Kristian Kolnes #4618 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Gro Johannesen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            118.   i.     Klaus Kolnes #4620 (detaljer udeladt).

            119.   ii.    Martin Kolnes #4621 (detaljer udeladt).

            120.   iii.   Gunhild Koldnes Knoph #4622 (detaljer udeladt).

 

95.  Einar Kolnes #4623 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Astrid Bredal, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            121.   i.     Ola Kolnes #4625 (detaljer udeladt).

                      ii.    Helge Kolnes #4626 (detaljer udeladt).

 

96.  Wenke Kolnes #4627 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Børge Tjessem,[265] #4628, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            122.   i.     Tone Tjessem #19777 (detaljer udeladt).

                      ii.    Jan Tjessem #19778 (detaljer udeladt).

                      iii.   Anette Tjessem #19779 (detaljer udeladt).

 

97.  Steinar Bogen #4631 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Liv Berit Siljehaug., (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     David Bogen #4633 (detaljer udeladt).

                      ii.    Silje Bogen #4634 (detaljer udeladt).

                      iii.   Johannes Bogen #4635 (detaljer udeladt).

 

98.  Wenke Bogen #4637 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Kolbjørn Thun, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Eiruu Thun #4640 (detaljer udeladt).

                      ii.    Kristin Thun #4641 (detaljer udeladt).

                      iii.   Ingvild Thun #4642 (detaljer udeladt).

 

99.  Jarle Bogen #4638 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Marit Melhus, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Linda Bogen #4644 (detaljer udeladt).

                      ii.    Vegar Bogen #4645 (detaljer udeladt).

 

100.  Olav Olsen #4649 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Eva Tellesbø, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Miran Olsen Tellesbø #19783 (detaljer udeladt).

                      ii.    Maria Leisy Olsen Tellesbø #19784 (detaljer udeladt).

 

101.  Eli Jorunn Olsen #19762 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med (1) Børre Andre Sæther, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med (2) Kurt Hein Pedersen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Øystein Andreas Sæther #19786 (detaljer udeladt).

                      ii.    Gry Elise Sæther #19787 (detaljer udeladt).

                      iii.   Hjørdis Bitten Sæther #19788 (detaljer udeladt).

                      iv.   Tarjei Gerar Sæther #19789 (detaljer udeladt).

 

102.  Eivind Olsen Smith #19763 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Solveig Riska, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Dina Smith #19792 (detaljer udeladt).

                      ii.    Anette Smith #19793 (detaljer udeladt).

                      iii.   Solgunn Smith #19794 (detaljer udeladt).

 

103.  Rolv Olsen #19765 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Olaug Blindheim #19796, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Eva Jingvan Olsen #19797 (detaljer udeladt).

 

104.  Ellen Hetland #19781 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Antonio Torregrosa, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Adrian Alf Torregrosa Hetland #19799 (detaljer udeladt).

                      ii.    Jeremy Antonio Torregrosa Hetland #19800 (detaljer udeladt).

                      iii.   Christina Junana Torregrosa Hetland #19801 (detaljer udeladt).

                      iv.   Sara Jane Torregrosa Hetland #19802 (detaljer udeladt).

 

105.  Pennelope Anne Butler #19767 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Dougal Jecelyn Goodman, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Alexander Daugal John Goodman #19804 (detaljer udeladt).

                      ii.    Lucy Emma Rosemary Goodmann #19805 (detaljer udeladt).

 

106.  Peter Nicholas Stephen Butler #19768 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Barbara Jane Hiegtfeld, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Andrew John Butler #19807 (detaljer udeladt).

                      ii.    Hilary Jane Butler #19808 (detaljer udeladt).

 

107.  Marit Hildegunn Smith #19771 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Aage J. Andersen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Marie Andersen #19811 (detaljer udeladt).

                      ii.    Eivind Andersen #19812 (detaljer udeladt).

 

108.  Vibeke Smith #19774 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Alf Harry Øygarden, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Anne Marie Øygarden #19815 (detaljer udeladt).

                      ii.    Kristian Øygarden #19816 (detaljer udeladt).

                      iii.   Morten Øygarden #19817 (detaljer udeladt).

 

109.  Anicken Smith #19775 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Birger Huun, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Mattias Smith Huun #19819 (detaljer udeladt).

 

110.  Irmelin Smith #19776 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Eystein Eide, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Sigvart Smith Eide #19821 (detaljer udeladt).

                      ii.    Erlend Smith Eide #19822 (detaljer udeladt).

 

111.  Tom Guldbjerg Steffensen #43, fødenavn Tom Guldbjerg Jensen (detaljer udeladt).  Han blev gift med Solveig Hansen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            123.   i.     Christina Guldbjerg Steffensen #101 (detaljer udeladt).

                      ii.    Stefan Guldbjerg Steffensen #102 (detaljer udeladt).

 

112.  Bo Guldbjerg Jensen #44 (detaljer udeladt).  Partner med Sussanne Henriksen #104, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Anita Koletzsky, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Lissa Kamp, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            124.   i.     Mikkel Guldbjerg Jensen #105 * 23 apr 1985.

            125.   ii.    Camilla Cruse Jensen #893 (detaljer udeladt).

            126.   iii.   Caroline Cruse Jensen #103 (detaljer udeladt).

 

113.  Lilly Guldbjerg Jensen #45 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Henrik Hartmann Lund, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Charlotte Guldbjerg Hartmann Lund #80 (detaljer udeladt).

 

114.  Anne-Marie Aagaard Rasmussen #15139, gældende navn Anne-Marie Aagaard Moth (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Ivan Moth, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Andreas Leon Aagaard Moth #15141 (detaljer udeladt).

 

115.  Ronald Gene Smith #1517 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Rhonda #1538, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Andrew Smith #1539 (detaljer udeladt).

 

116.  Karin Alicia Lehman #1524 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Robert Doane, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Braeden Hilary Doan #1541 (detaljer udeladt).

 

117.  Jesper Hilarius Kalko #12520 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Helle Bay Jørgensen #12521, (detaljer udeladt).

                             Børn:

            127.   i.     Frederik Hilarius Bay Kalko #12522 (detaljer udeladt).

 

 

Trettende Generation

 

118.  Klaus Kolnes #4620 (detaljer udeladt).  Han blev gift med (1) Hilde #19823, (detaljer udeladt).  Han blev gift med (2) Siri Brun Henriksen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Niclas Kolnes #19824 (detaljer udeladt).

                      ii.    Rikke Kolnes #19825 (detaljer udeladt).

                      iii.   Ståle Kolnes #19827 (detaljer udeladt).

 

119.  Martin Kolnes #4621 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Tone Ørland Ervik, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Nora Kolnes #4652 (detaljer udeladt).

                      ii.    Nicolai Kolnes #19828 (detaljer udeladt).

 

120.  Gunhild Koldnes Knoph #4622 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med (1) Even #19829, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med (2) Frode Stavenes, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Loke Eskild #19830 (detaljer udeladt).

                      ii.    Nina #19831 (detaljer udeladt).

                      iii.   Lydia Knoph Stavenes #19833 (detaljer udeladt).

 

121.  Ola Kolnes #4625 (detaljer udeladt).  Han blev gift med Olaug Lunde #19834, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Martin Kolnes #19835 (detaljer udeladt).

                      ii.    Maria Kolnes #19836 (detaljer udeladt).

                      iii.   Vilde Kolnes #19837 (detaljer udeladt).

 

122.  Tone Tjessem #19777 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Bjørn Morten Haara #19838, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Joakim Haara #19839, * 28 jan 1007 i Stavanger kommune., Norge.[266]

                      ii.    Fredrik Haara #19840 (detaljer udeladt).

 

123.  Christina Guldbjerg Steffensen #101 (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Jesper Weide Rungstrøm, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Emma Weide Rungstrøm #16855 (detaljer udeladt).

                      ii.    Mads Weide Rungstrøm #19253 (detaljer udeladt).

                      iii.   Zander #1036 (detaljer udeladt).

 

124.  Mikkel Guldbjerg Jensen #105, * 23 apr 1985 i Skuldelev sg., Horns h., Frederiksborg a., † 11 augUST 2010 i Rigshospitalet af hjernebetændelse.  Hans død var noget af en tragedie. Han havde en væmmelig kræftsygdom , der havde angrebet hans kirtler, den havde man dog fået stoppet og man havde givet ham nye stamceller. og helbredelsen var på vej. men pludseligt gik det helt galt, han fik  hjernebetændelse og den sygdom endte hans liv. Partner med Lizzette Kim Lindberg Christoffersen, (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Clara #20260 (detaljer udeladt).  Hun nåede aldrig at se sin far. han døde jo i august samme år.

 

125.  Camilla Cruse Jensen #893 (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Zebastian Jensen #20124 (detaljer udeladt).

                      ii.    Zara #20601 (detaljer udeladt).

 

126.  Caroline Cruse Jensen #103 (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Samson #21157 (detaljer udeladt).

 

127.  Frederik Hilarius Bay Kalko #12522 (detaljer udeladt).

                             Børn:

                      i.     Cecilie Bay Kalko #15718 (detaljer udeladt).

 

 

 

 

 [1]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[2]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[3]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[4]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[5]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[6]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[7]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[8]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[9]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[10]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[11]  Werner B. Andreasen.

[12]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[13]  Werner og Martin.

[14]  Holbæk Retsbetjent arkiv., Skifteprotokol. 1853- 59.

[15]  opslag no 13 Holbæk kirkebog 1834 til 1885.

[16]  opslag no 262 Holbæk kirkebog 1834 til 1885.

[17]  Holbæk Retsbetjent arkiv., Skifteprotokol. 1853- 59.

[18]  Kirke Såby Kirkebog.

[19]  Dansk Demografisk Database.

[20]  Kirke Såby Kirkebog.

[21]  Skifteprotokol Lejre herred.

[22]  Kirke Såby Kirkebog.

[23]  Kirke Såby Kirkebog.

[24]  Holbæk Byfoged, Skifteprotokol , 1869- 1876 pag 196.

[25]  Skifteprotokol fra Holbæk Byfoged.

[26]  Holbæk Byfoged, Skifteprotokol , pag 320, 359,.

[27]  Holbæk Byfoged, Skifteprotokol , 1914 - 1919 pag. 553, 554, 567, 573, 765.

[28]  Holbæk Hovedbog (Kirkebog) 1814 -72-- 2-334- 5.,,  2 af 4.

[29]  Holbæk Byfoged, Skifteprotokol , 1863-1869 pag 165.

[30]  Werner Brandstrup Andreasen (W.B.A. post 15 marts 2001), Den italienske nation RA.

[31]  Uggerløse Kirkebog.

[32]  Holbæk Rådstue arkiv, "B9"  Bilag til Borgerskabsprotokol. 1832.

[33]  Albert Thomsen, Holbæk Købstads Historie  (Holbæk Byråd 1936 - 1942), der afholdes to møder i Bogerrepresentationen nemlig den 22 marts 1849 og  igen den 14 juni 1849. kilden skal være borgerrepresentanter- nes forhandlingsprotokol.

[34]  LAS 357 Ugerløse.

[35]  Opslag no 234. sct. Nicolai Kirkebog. 1794_1815.

[36]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[37]  Uggerløse Kirkebog.

[38]  Stenmagle Kirkebog.

[39]  Slaglille Kirkebog.

[40]  Uggerløse Kirkebog.

[41]  Uggerløse Kirkebog.

[42]  Uggerløse Kirkebog.

[43]  Holbæk kirkebog, Kort 2- 334- 6 1/4.

[44]  Richter : Dødsfald 100 år, Richter : Dødsfald.

[45]  LAS 334 Skt. Nicolai Holbæk.

[46]  LAS 334 Skt. Nicolai Holbæk.

[47]  Sorø bys historie 1938 : La Cour.

[48]  FT 1834.

[49]  Sorø kirkebog.

[50]  LAS 406 Sorø.

[51]  Solbjerg Kirkebog.

[52]  Gitte Jonassen.

[53]  Gitte Jonassen.

[54]  LAS 406 Sorø.

[55]  LAS 406 Sorø.

[56]  Gitte Jonassen.

[57]  Gitte Jonassen.

[58]  Vor Frelser Kirke Horsens.

[59]  LAS 406 Sorø.

[60]  LAS 406 Sorø.

[61]  St. Mathæus Kirkebog.

[62]  FT 1870 Tølløse.

[63]  Gitte Jonassen.

[64]  FT 1870 Tølløse.

[65]  Gitte Jonassen.

[66]  Gitte Jonassen.

[67]  FT 1870 Tølløse.

[68]  LAS 355 Tølløse.

[69]  IGI , Family Search. (Sidste dages hellige) også kaldt Mormoner. Data kan være unøjagtige, da de kan være oplyst af indsendere.

[70]  Tølløse Kirkebog.

[71]  Gitte Jonassen.

[72]  sogn nr: 1-258 1.

[73]  Frits Heide 2-10-1953, Kromænd og deres familieskab i egnen omkring Holbæk  (Lokal avis.).

[74]  Frits Heide 2-10-1953, Kromænd og deres familieskab i egnen omkring Holbæk  (Lokal avis.).

[75]  Kirkebog for Rye Sg. Ejby by.

[76]  Vindinge sg, Roskilde amt.

[77]  LAS 406 Sorø.

[78]  Karebæk . sorø amt., opslag no 34. 1855 - 1861.

[79]  Bjernede Kirkebog.

[80]  Kirke Såby Kirkebog.

[81]  IGI , Family Search. (Sidste dages hellige) også kaldt Mormoner. Data kan være unøjagtige, da de kan være oplyst af indsendere.

[82]  Werner B. Andreasen.

[83]  Ørsted kirkebog.

[84]  Borup Kimmelev Pastorat, Borup kirkebog.

[85]  Borup Kimmelev Pastorat, Borup kirkebog.

[86]  Ørsted kirkebog, Opslag no 9, 1865-1880.

[87]  IGI , Family Search. (Sidste dages hellige) også kaldt Mormoner. Data kan være unøjagtige, da de kan være oplyst af indsendere.

[88]  Werner B. Andreasen.

[89]  Werner B. Andreasen.

[90]  Borup Kimmelev Pastorat, Borup kirkebog.

[91]  Werner B. Andreasen.

[92]  Werner B. Andreasen.

[93]  IGI , Family Search. (Sidste dages hellige) også kaldt Mormoner. Data kan være unøjagtige, da de kan være oplyst af indsendere.

[94]  Werner B. Andreasen.

[95]  FT 1890 Kisserup.

[96]  Viborg Kirkebog. AO.

[97]  Werner B. Andreasen, IGI,.. Mormonerne.

[98]  Bondo: H. Bernhoft, Efterkommere af Hans Olufsen Bondo , WBA 3. juni 2004.

[99]  Bondo: H. Bernhoft, Efterkommere af Hans Olufsen Bondo , WBA 3. juni 2004.

[100]  FT 1870.

[101]  Stenmagle Kirkebog.

[102]  FT 1870.

[103]  Jan Buchter 1989, Mail fra Jans Schov Nielsen/ Werner Brandstrup Andreasen.

[104]  opsllag no 111. ugerløse Arkivalieronline.

[105]  Ugerløse kirkebog opslag no. 102 - 1881 - 1891.

[106]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[107]  St. Jørgensbjerg Kirkebog.

[108]  St. Jørgensbjerg Kirkebog.

[109]  Frederikssund Kirkebog.

[110]  St. Jørgensbjerg Kirkebog.

[111]  Dødebladene København Landsarkivet.

[112]  Dødebladene København Landsarkivet.

[113]  Den italienske nation RA, Fotokopi af små sedler om den italienske nation.

[114]  Solbjerg Kirkebog.

[115]  H. Friis-Petersen, "Dimiterede fra Danske Skolelærer- Seminarier, samt Private lister  (1781/1880).

[116]  Hejninge sogn Kirkebog.

[117]  Slagelse Kirkebog.

[118]  Slagelse Byfoged, Skifteprotokol 1895- 1900 , Side 87- 114- 115- 118 --202.

[119]  Solbjerg Kirkebog.

[120]  Skifteprotokol fra Holbæk Byfoged, 1874- 1883.

[121]  Peter Hilarius Kalko.

[122]  Werner B. Andreasen.

[123]  Werner B. Andreasen.

[124]  Werner B. Andreasen.

[125]  Werner B. Andreasen.

[126]  IGI , Family Search. (Sidste dages hellige) også kaldt Mormoner. Data kan være unøjagtige, da de kan være oplyst af indsendere.

[127]  Danske Sagførere.

[128]  Frederiksberg Kirkebog AO opslag 200, 1911 - 1916.

[129]  Frederiksberg Kirkebog, Opslag i AO, 147 Frederiksberg 1884 - 87.

[130]  Frederiksberg Kirkebog.

[131]  Frederiksberg Kirkebog, Opslag i AO, 125, 1890 - 1891 Frederiksberg Kirkebog, for Kvinder.

[132]  LAS 406 Sorø.

[133]  Gitte Jonassen.

[134]  Gitte Jonassen.

[135]  LAS 406 Sorø.

[136]  Sorø kirkebog.

[137]  Gitte Jonassen.

[138]  Gitte Jonassen.

[139]  Sorø kirkebog.

[140]  Sorø kirkebog.

[141]  Benjamin Hansen, Arbejder med sjælandske Sogne, især Haralsted, og forbindelserne ud i andre sogne.

[142]  Benjamin Hansen, Arbejder med sjælandske Sogne, især Haralsted, og forbindelserne ud i andre sogne.

[143]  LAS 406 Sorø.

[144]  LAS 406 Sorø.

[145]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[146]  Martin Kolnæs.

[147]  Martin Kolnæs.

[148]  Martin Kolnæs.

[149]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[150]  Gitte Jonassen.

[151]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[152]  Werner Brandstrup Andreasen, Stamtavlen slægten Pind.

[153]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[154]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[155]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[156]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[157]  st. Olai Kirkebog. Helsingør.

[158]  Kirke Såby Kirkebog.

[159]  FT 1895 København.

[160]  FT 1895 København.

[161]  FT 1895 København.

[162]  Roskilde LA 2-270-7 3/12.

[163]  Rødovre Kb.

[164]  Dødsprotokolerne Stadsarkivet Kbh.

[165]  Hellig kors sg. København, No. 206., side 210.

[166]  Hellig kors sg. København, No. 206., side 210.

[167]  Glostrup Kirkebog.

[168]  Ørsted kirkebog.

[169]  Werner B. Andreasen.

[170]  Werner B. Andreasen.

[171]  Skuldelev Kirkebog.

[172]  Werner B. Andreasen.

[173]  Skøde og Panteprotokol for Hornsherred Frederiksborg amt.

[174]  Hornsherreds Skøde og Panteprotokol No 52 (1915  til 1916), side 625.

[175]  Werner B. Andreasen.

[176]  Danske Tandlæger 1931 - 44.

[177]  Frederiksberg Kirkebog.

[178]  FT 1890.

[179]  Danske Tandlæger 1931 - 44.

[180]  Frederiksberg Kirkebog.

[181]  St. Jørgensbjerg Kirkebog.

[182]  FT 1901.

[183]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[184]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[185]  FT 1890 Kalundborg.

[186]  Ukendt indsender til Lundin.

[187]  Ukendt indsender til Lundin.

[188]  Københavns kommunes begravelsesprotokol.

[189]  FT 1890 Kalundborg.

[190]  Falk-Jensen: Candidati og Examinati Juris.

[191]  Falk-Jensen: Candidati og Examinati Juris.

[192]  Frederiksberg Kirkebog, døde mandkøn  Pag 355., 1925 1934.

[193]  Werner Mail, Birgitte Swanes Aner, Werner Mail.

[194]  Peter Hilarius Kalko.

[195]  Martin Kolnæs.

[196]  Martin Kolnæs.

[197]  Martin Kolnæs.

[198]  Martin Kolnæs.

[199]  Martin Kolnæs.

[200]  Martin Kolnæs.

[201]  Martin Kolnæs.

[202]  Martin Kolnæs.

[203]  Sjællandske slægten Pind., Henvist til siden af Henry Dyrlund.

[204]  Gitte Jonassen.

[205]  Gitte Jonassen.

[206]  Brorson Kirkebog.

[207]  Brorson Kirkebog.

[208]  Frederiksholm Kirkebog.

[209]  Michael Barnucka Andersen, Oplysningen fundet på Krak.dk. og derefter ved spørgeskemaer sent til Michael. disse tilbagesendt og udfyldt som han nu kunne.

[210]  Glostrup Kirkebog.

[211]  Folketælling i Københavns kommune 1930.

[212]  Folketælling i Københavns kommune 1930.

[213]  Kirkebogen for Sankt Lukas Sogn (frederiksberg).

[214]  Anne-Marie Aagaard Andersen, Har taget kontakt efter at have fundet sin slægt på internettet vores hjemmeside. sendt mail den 24 marts 2005 Mail: ifa@webspeed.dk.

[215]  Haslev Kirkebog. (392- 11) side 36.

[216]   .

[217]  Rødovre kirkebog.

[218]  Michael Barnucka Andersen, Oplysningen fundet på Krak.dk. og derefter ved spørgeskemaer sent til Michael. disse tilbagesendt og udfyldt som han nu kunne.

[219]  Michael Barnucka Andersen, Oplysningen fundet på Krak.dk. og derefter ved spørgeskemaer sent til Michael. disse tilbagesendt og udfyldt som han nu kunne.

[220]  Michael Barnucka Andersen, Oplysningen fundet på Krak.dk. og derefter ved spørgeskemaer sent til Michael. disse tilbagesendt og udfyldt som han nu kunne.

[221]  Werner B. Andreasen.

[222]  Leksikon over danske familier. (Personalhistorisk institut), Første bind. første række.

[223]  Nykøbing Falster Kirkebog.

[224]  Werner B. Andreasen.

[225]  Foto af gravsten (Ammitzbøll).

[226]  Trap Danmark (Bind 7. 4 .udgave).

[227]  M. K. Gudmundsen, Det Danske Landhåndværk " Byggefagene III Øerne"  (Kulturhistorisk forlag Odense).

[228]  Grethe Schwiegershausen, Skuldelev strand. hun har gennem mange år arbejdet på at finde oplysninger om Skuldelevs gårde.

[229]  Leksikon over danske familier. (Personalhistorisk institut), Første bind. første række.

[230]  Foto af gravsten (Ammitzbøll).

[231]  Werner B. Andreasen.

[232]  Skuldelev Kirkebog.

[233]  Skuldelev Kirkebog.

[234]  Foto af gravsten (Ammitzbøll).

[235]  Skuldelev Kirkebog.

[236]  Werner B. Andreasen.

[237]  Werner B. Andreasen.

[238]  den kongelige fødselsstiftelses kirkebog.

[239]  Werner B. Andreasen.

[240]  Skuldelev Kirkebog.

[241]  Selsø Kirkebog.

[242]  Peter Hilarius Kalko.

[243]  Peter Hilarius Kalko.

[244]  Martin Kolnæs.

[245]  Martin Kolnæs.

[246]  Martin Kolnæs.

[247]  Martin Kolnæs.

[248]  Jarle Bogen.

[249]  Jarle Bogen.

[250]  Jarle Bogen.

[251]  Jarle Bogen.

[252]  Jarle Bogen.

[253]  Henry Dyrlund, fik fjernet navnet Hansen til Dyrlund i 1984.

[254]  Sven Sprogøe, Ged.fil fra Sven Sprogøe.

[255]  Henry Dyrlund, Mail modtaget den 5 jan. 2005.

[256]  Gitte Jonassen.

[257]  Dåbsattest Rødovre, Udstedt af Sognepræsten John. Fr.  Kâsssner  Rødovre Kirke.

[258]  Anne-Marie Aagaard Andersen, Har taget kontakt efter at have fundet sin slægt på internettet vores hjemmeside. sendt mail den 24 marts 2005 Mail: ifa@webspeed.dk.

[259]  Werner B. Andreasen.

[260]  Grethe Scwigershausen.

[261]  Selsø Kirkebog.

[262]  Werner B. Andreasen.

[263]  Skuldelev Kirkebog.

[264]  Allinge Sanvig Kirkebog.

[265]  Martin Kolnæs.

[266]  Jarle Bogen.